Anda di halaman 1dari 10

Various Component

IKML 1
BAHAGIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
(KEMAHIRAN) MARAKERTAS PENERANGAN

8. Various Component


AIR CONDITIONVarious Component
IKML 2

TAJUK : MEMASANG PELBAGAI KOMPONEN PENYAJUKAN

TUJUAN :

Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan kepada pelatih tentang
pemasangan pelbagai komponen dalam sistem penyaman udara. Antara komponen-
komponen yang perlu dibuat pemasangan ialah Compressor, Condenser, dan lain-lain
lagi.

PENERANGAN :

Sistem penyejukan dan penyaman udara mempunyai berbagai komponen yang
bebrbeza-beza dari segi reka bentuk dan jenis bergantung kepada aplikasi sistem
tersebut. Namun begitu terdapat komponen yang mempunyai reka bentuk dan jenis
yang sama. Pemasangan komponen komponen ini adalah bergantung kepada tujuan :
a. penggantian komponen yang rosak
b. pembaikan dan dipasang semula
c. pemasangan baru
Komponen-komponen yang terlibat didalam pemasangan adalah seperti
Filter drier
Compressor
Matering device
Oil separator
Low pressure swicth
High Pressure switch

Pemasangan komponen-komponen ini memerlukan perhatian dan peraturan yang
tertentu. Sekiranya pemerhatian dan peraturan menukar komponen tidak diikut
dengan betul, boleh menjejaskan sistem. Sistem juga berkemungkinan beroperasi
dibawah kecekapan yang sebenarnya. Pada sistem lebih besar pemasangan yang tidak
betul boleh mengakibat kerugian dan pembaziran.

Komponen dan peralatan lain yang terlibat dalam kerja pemsangan komponen.

Adakalanya sebelum komponen ditukar ganti, bahan pendingin atau refrigerant
perlu diasing kan dari komponen yang akan diganti atau dikeluar kan . Proses ini di
kenali sebagai pump down. Untuk melakukan kerja pump down beberapa peralatan
dan komponen lain perlu diketahui penggunaanya.

Service valve
Service valve atau manual shut off valve amat meluas digunakan terutama pada
sistem yang berkapasiti besar.

Various Component
IKML 3

Service valve ini biasanya dipasang pada :
a. saluran sedutan di compressor
b. saluran discas di compressor
c. saluran masuk di liquid reciever
d. saluran keluar di liquid reciever

Various Component
IKML 4
Binaan dan reka bentuk service valve
Service valve terdapat dalam berbagai saiz. Rekabentuk dan binaan boleh dilihat pada
gambarajah di bawah.

Various Component
IKML 5Various Component
IKML 6
Kedudukan service valve

Terdapat 3 kedudukan service valve yang boleh dilaras semasa kerja-kerja pump
down.
B Ba ac ck k s se ea at te ed d - - k ke ed du ud du uk ka an n i in nj ja ap p s st te em m b be er ra ad da a s se ep pe en nu uh hy yn ny ya a d di ib be el la ak ka an ng g
I In nt te er rm me ed di ia at te e i in nj ja ap p s st te em m b be er ra ad da a d di i p pe er rt te en ng ga ah ha an n
F Fr ro on nt t s se ea at te ed d K Ke ed du ud du uk ka an n i in nj ja ap p s st te em m b be er ra ad da a s se ep pe en nu uh hn ny ya a d di ih ha ad da ap pa an n

Back seated

S Sa al lu ur ra an n 2 2 d da an n s sa al lu ur ra an n 3 3 a ad da a h hu ub bu un ng ga an n ( (t te er rb bu uk ka a) ). . S Sa al lu ur ra an n d di is sc ch ha ar rg ge e/ /s su uc ct ti io on n
d di ih hu ub bu un ng gk ka an n k ke e p pe em ma am mp pa at t. . T Ti ia ad da a b ba ac ca aa an n t te ek ka an na an n b bo ol le eh h d di ia am mb bi il l k ke er ra an na a s sa al lu ur ra an n k ke e
g ga au ug ge e t te er rt tu ut tu up p. .

Back
seated
Various Component
IKML 7
Intermediate

Semua saluran ada hubungan. Saluran 1,2 dan 3 ada hubungan atau terbuka Bacaan
tekanan sistem boleh diambil.

Various Component
IKML 8

Front seated

Hanya saluran 1 dan 3 sahaja terbuka dan ada hubungan. Bahan pendingin dari
saluran suction atau discharge tidak memasuki pemampat, saluran ditutupVarious Component
IKML 9

Sistem pump down

Satu kaedah mengumpul semua bahan pendingin (refrigerant) di condenser atau
receiver tank atau kedua-duanya sekali. Pump down adalah satu kerja yang penting
didalam kerja menukar komponen kerana melibatkan penjimat bahan pendingin
dengan jumlah yang banyak.

Tujuan pump down

Memudahkan kerja-kerja pembaikan contohnya, menukar TXV, membaiki pemampat,
menukar filter drier dan sebagainya tanpa pembaziran bahan pendingin (refrigerant).

Melakukan kerja pump down

Gerakerja pump down adalah boleh dijelaskan dalam gerak kerja amali. Gambarajah
8.5g menunjukan secara ringkas bagaimana pump down dilakukan. Alat manifold
gauge dipasang seperti digambarajah. Kedudukan service valve ketika ini berada pada
kedudukan intermediate, kecuali service valve di keluar condenser yang berada pada
kedudukan back seated. Setelah sistem dihidupkan sehingga stabil service valve pada
keluar condenser dilaras pada kedudukan fronseated.
Bacaan tekanan dibahagian tekanan rendah akan menurun oleh kerana semua bahan
pendingin dipindahkan ke condenser. Sistem akan dimatikan apabila bacaan tekanan
rendah mencapai 1-2 psig. Dengan pantas service valve di saluran sedutan akan
dilaras ke kedudukan front seated.

Various Component
IKML 10
Perlunya komponen ditukar ganti

Komponen Tanda kerosakan Pembaikan

Filter drier

Sejuk apabila dipegang
pada keluar dan masuk
filter drier.
Terbentuk fros di filter
drier
Ditukar baru
berpandukan kepada
arah aliran masuk
dan keluar bahan
pendingin. Perlu
dibuat pump down
sebelum componen
ditukar

Metreing device
Bunyi `hissing pada alat
metering device
Alat metering device
Tidak sejuk apabila
disentuh.
Ditukar baru
berpandukan kepada
arah aliran masuk
dan keluar bahan
pendingin. Perlu
dibuat pump down
sebelum componen
ditukar

Komponen Tanda kerosakan Pembaikan


CompressorKebocoran di
anatar bahagian
pemampat jenis
terbuka
Burbunyi humming
dan berdengung
Tiada bacaan
gegelung motor

Bacaan tekanan
rendah dan tinggi
hampir sama (tiada
mampatan)

Tukar gasketTukar dengan
yang baru
Tukar
pemampat
baru

Tukar valve
reed bagi
compressor
open type and
semi hermatic

Tukar
compressor
baru bagi
pemampat
hermatic