Anda di halaman 1dari 4

BORANG PEMARKAHAN PENGURUSAN SUDUT/LORONG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SEKOLAH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DISEDIAKAN OLEH UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG PEMARKAHAN SUDUT PPDa SEKOLAH


A. LATAR BELAKANG SEKOLAH

Nama Sekolah : Gred : (GRED A / B / SKM) B Pg LB Ptg

Status Sekolah (Bandar / Luar Bandar) : Sesi Persekolahan (Pagi / Petang) Jumlah Pelajar (Lelaki + Perempuan) Jumlah Guru B. PENGURUSAN SUDUT Program / Aktiviti yang dijalankan 1. Keceriaan Sudut PPDa Kebersihan Susun Atur Perabot Hiasan Dalaman dan Luaran kemas/menarik Hiasan berinformasi Inovasi dan kreativiti JUMLAH : : :

..............org. (L) ................. org. (P) ..............org. (L) ................. org. (P)

Kategori

Peruntukan Markah 20 4 4 4 4 4

Markah diperolehi

Program / Aktiviti yang dijalankan 2. Penggunaan Sudut Hasil Kerja Murid Ada Dipamerkan Kesesuaian Tempat Sudut PPDa Kemas Kini Bahan Kepelbagaian Bahan / Sumber Penggunaan Bersama Agensi Luar JUMLAH

Kategori

Peruntukan Markah 20 4 4 4 4 4

Markah diperolehi

Program / Aktiviti yang dijalankan 3. Program dan Aktiviti Yang dijalankan Kurikulum Mesej/ 5 Minit/Ceramah/ Pameran Kokurikulum Poster / Sajak/Esei/Nasyid dll Pembangunan Sahsiah Kepimpinan/SLAD/Nafas Segar dll Bulan / Minggu Anti Dadah Program PIM / Kaunseling PPDa Program / Projek Khas JUMLAH

Kategori

Peruntukan Markah 30 5 5 5 5 5 5

Markah diperolehi

C.

PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH DI SEKOLAH Program / Aktiviti yang dijalankan Kategori SM SR SM SR SM SR SM SR SM SR SM SR SM SR SM SR SM SR SM SR SM SR Peruntukan Markah 30 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 5 Markah diperolehi

1.

Pengurusan Jawatankuasa PPDa Carta Organisasi PPDa Perancangan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Perkembangan Staf / Inter Personal (Dokumentasikan) Takwim Tahunan PPDa Fail Pengurusan PPDa Rekod murid terlibat dengan dadah / rokok / inhalan / alkohol Rekod Penglibatan murid dengan aktiviti PPDa Penganugerahan sijil pengiktirafan PPDa kepada pelajar Pekeliling Pencegahan dadah ( 16 pekeliling ) Kajian Program PPDa / Program inovasi JUMLAH

JUMLAH KESELURUHAN

100

Tandatangan Pegawai / Penyelia / Penilai Tarikh

: :