Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA TINGKATAN 2 ( SESI PAGI ) DAERAH JOHOR BAHRU 2011

Tarikh 1 NOV 2011 SELASA

Waktu 7.30 - 9.30 10.00 - 11.15 12.00 - 1.00

Kod Kertas 02 / 2 23 / 1 02 / 1

Mata Pelajaran Bahasa Melayu Kertas 2 Geografi Bahasa Melayu Kertas 1

Masa 2 jam 1 jam 15 minit 1 jam

2 NOV 2011 RABU

7.30 - 8.30 9.15 - 11.15 11.30 - 1.00

12 / 1 45 / 1 12 / 2

Bahasa Inggeris Kertas 1 Pendidikan Islam Bahasa Inggeris Kertas 2

1 jam 2 jam 1 jam 30 min

3 NOV 2011 KHAMIS

8.00 - 9.30 10.30 - 11.45 12.00 - 1.00

55 / 2 21 / 1 55 / 1

Sains Kertas 2 Sejarah Sains Kertas 1

1 jam 30 min 1 jam 15 min 1 jam

8 NOV 2011 SELASA

7.30 - 9.15 9.45 - 11.15 9.45 - 11.15 9.45 - 11.15 9.45 - 11.15 11.45 - 1.00

50 / 2 76 / 1 77 / 1 78 / 1 79 / 1 50 / 1

Matematik Kertas 2 Kemahiran Hidup Bersepadu KT Kertas 1 Kemahiran Hidup Bersepadu ERT Kertas 1 Kemahiran Hidup Bersepadu Pert.Kertas 1 Kemahiran Hidup Bersepadu PK Kertas 1 Matematik Kertas 1

1 jam 45 min 1 jam 30 min 1 jam 30 min 1 jam 30 min 1 jam 30 min 1 jam 15 min

9 NOV 2011 RABU

7.45 - 9.45 7.45 - 9.45 7.30 - 10.00 12.00 - 1.00 12.00 - 1.00

32 / 2 33 / 2 31 / 1 32 / 1 33 / 1

Bahasa Cina 2 Bahasa Tamil 2 Bahasa Arab 1 Bahasa Cina 1 Bahasa Tamil 1

2 jam 2 jam 2 jam 30 min 1 jam 1 jam