Anda di halaman 1dari 5

PELAN OPERASI (TAHUN 2011) BIDANG KURIKULUM (SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN 5) Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan

sasaran Guru Terlibat Proses kerja MODUL MTEK 1. meningkatkan bilangan pelajar mendapat A iaitu 10 orang Januari hingga september 2011 pelajar tingkatan 5 Pn Hjh Diana Hj Janun 1. Taklimat Program 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Penerangan tentang program 1.3 Agihan tugas 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Analisis keputusan pelajar 2.2 Menentukan guru-guru yang terlibat 3. Pengumpulan soalan untuk menyediakan modul. 4. Perbincangan soalan dengan pelajar Kekangan Pemantauan Penilaian Pelajar tidak menyiapkan tugasan yang diberi 1. Pengetua 2. Guru Penolong Kanan 3. Ketua Bidang Keputusan ujian kurikulum dan peperiksaan

Penambahbaikan Selepas penilaian

Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM (SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN 5) PROGRAM KECEMERLANGAN SPM 1. Meningkatkan kemahiran pelajar menjawab kertas 1 dan 2 April 2011 Semua pelajar Tingkatan 5 1. Ketua Bidang 2. Ketua Panitia 3. Semua guru-guru Tingkatan 4 dan 5 1. Ketua panitia menentukan tarikh perlaksanaan 2. perlaksanaan program Pelajar yang idak hadir 1. Pengetua 2. Guru Penolong Kanan 3. Ketua Bidang Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.

Proses kerja Kekangan Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan.

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM (SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN 5) Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat Proses kerja HAFAZAN Pelajar menghafal satu amali setiap bulan Januari-November Semua pelajar Tingkatan 5 Guru T5 1. 2. 3. 4. guru diberi buku amali mengikut skema kertas 2 pelajar menyalin laporan amali yang disediakan sebanyak 3x guru mengutip laporan pelajar ujian khas tentang amali dibuat.

Kekangan Pemantauan Penilaian

Pelajar tidak hadir dan tidak menyiapkan latih tubi yang diberikan. Dilakukan oleh guru kanan mata pelajaran Keputusan ujian kurikulum dan peperiksaan

Penambahbaikan Selepas penilaian.

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM (SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN 5) Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat Proses kerja PENULISAN ESEI Memantapkan jawapan pelajar mengikut skema spm Mac- oktober Semua pelajar Tingkatan 4 Semua guru-guru Tingkatan 4 dan 5 1. guru berbincang tentang bentuk soalan dan jenis modul yang hendak digunakan 2. riso soalan 3. pelaksanaan latih ulang dengan pelajar. Pelajar yang tidak hadir dan tidak berminat menyiapkan latih ulang. Guru kanan Keputusan ujian kurikulum dan peperiksaan

Kekangan Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan Selepas penilaian

Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM (SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN 5) LAWATAN SAMBIL BELAJAR Membenarkan pelajar hands-0n pada bidang penternakan kambing dan lembu April 2011 Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5 1. Ketua Bidang 2. Ketua Panitia 3. Semua guru-guru Tingkatan 4 dan 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penetapan tarikh untuk lawatan. menyediakan surat menyurat untuk lawatan menyediakan pelajar yang menyertai lawatan pembahagian tugas antara guru guru menyediakan borang soal selidik tentang lawatan bersama pelajar ke tempat lawatan

Proses kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Pelajar tidak hadir Ketua panitia Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Pelajar melengkapkan borang soal-selidik yang disediakan. Selepas penilaian.