Pegawai Golongan Ia dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 1.040.

000 Pegawai Golongan Ia dengan masa kerja 4 tahun sebesar Rp 1.091.700 Pegawai Golongan Ia dengan masa kerja 16 tahun sebesar Rp 1.262.700 Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 1.320.300 Pegawai Golongan II b dengan masa kerja 5 tahun sebesar Rp 1.462.300 Pegawai Golongan II b dengan masa kerja 15 tahun sebesar Rp 1.650.800 Pegawai Golongan II c dengan masa kerja 3 tahun sebesar Rp 1.487.600 Pegawai Golongan II c dengan masa kerja 7 tahun sebesar Rp 1.561.600 Pegawai Golongan II c dengan masa kerja 15 tahun sebesar Rp 1.720.700 Pegawai Golongan II d dengan masa kerja 3 tahun sebesar Rp 1.550.600 Pegawai Golongan II d dengan masa kerja 7 tahun sebesar Rp 1.627.600 Pegawai Golongan II d dengan masa kerja 15 tahun sebesar Rp Rp 1.793.400 Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 1.655.800 Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 4 tahun sebesar Rp 1.738.100 Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 10 tahun sebesar Rp 1.869.300 Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Golongan Golongan Golongan Golongan IV IV IV IV IV IV IV IV d d d d e e e e IV IV IV IV a a a a dengan dengan dengan dengan masa masa masa masa kerja kerja kerja kerja 0 tahun sebesar Rp 1.954.300 4 tahun sebesar Rp 2.051.400 10 tahun sebear Rp 2.206.200 32 tahun sebesar Rp 2.880.800

Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan

dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan

masa masa masa masa masa masa masa masa

kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja

0 tahun sebesar Rp 2.212.900 4 tahun sebesar Rp 2.322.900 10 tahun sebesar Rp 2.498.200 32 tahun sebesar Rp3.262.000 0 tahun sebesar Rp 2.306.500 4 tahun sebesar Rp 2.421.200 10 tahun sebesar Rp 2.603.900 32 tahun sebesar Rp 3.400.000