MATAPELAJARAN KELAS BIDANG TEMA DAN TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

: DUNIA SENI VISUAL : 2 BESTARI MASA: 60 MINIT

: MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (CETAKAN) : OBJEK ALAM SEMULAJADI (BUNGA)

2.1Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.4 Apresiasi Seni 2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 Media 2.3.1 2.4.1 2.1.1.1 2.2.1.1 2.3.2 2.4.2 2.1.1.2 2.2.1.2 2.3.3 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.2.2 Proses dan 2.1.2.1 teknik OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat : 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip corak dan rekaan. 2. Mengenal media dan bahan untuk membuat corak menggunakan teknik cetakan. 3. Menghasilkan corak terancang menggunakan teknik cetakan dengan menekankan unsur rupa dan warna serta prinsip harmoni. AKTIVITI P&P 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawap tentang jenis corak. 2. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak menggunakan teknik cetakan. 3. Murid menghasilkan corak menggunakan teknik cetakan 4. Murid mempamerkan hasil karya masing-masing EMK BAHAN BANTU BELAJAR Kreativiti, keusahawanan (EK1 EK5) TMK dan nilai murni Contoh: Karya seni cetakan sedia ada, gambar bunga, bunga maujud Media: Gam UHU, tali parcel, poster colour, tempera, mounting board, kertas lukisan dan gunting. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membuat rekaan dan corak menggunakan teknik cetakan berdasarkan 2 Standard Kandungan. 40 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 orang murid yang tidak mencapai objektif dan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang

PENILAIAN P&P

REFLEKSI