Anda di halaman 1dari 3

RAHASI A

8. LAIN-LAIN

RAHASIA

RAHASIA
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAA PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Unit_organisasi JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN: Awal_BulanS/D Akhir_Bulan Tahun

YANG DINILAI a. Nama b. N I P c. Pangkat, Golongan ruang d. Jabatan/Pekerjaan e. Unit Organisasi 2. PEJABAT PENILAI a. Nama b. N I P 9. DITERIMA TANGGAL, c. Pangkat, Golongan ruang Tanggal_diterima_Pegawai d. Jabatan/Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI e. Unit Organisasi 3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. Nama_Pegawai Nama b. NIP NIP_Pegawai N I P c. Pangkat, Golongan ruang d. Jabatan/Pekerjaan e. Unit Organisasi

1.

Nama_Pegawai NIP_Pegawai PANGKAT_GOLONGAN_RUANG_Pegawai JABATANPEKERJAAN_Pegawai Unit_organisasi_Pegawai Nama_Pejabat_penilai NIP_Pejabat_penilai PANGKAT_GOLONGAN_RUANG_Pejabat_penilai JABATANPEKERJAAN_Pejabat_Penilai Unit_organisasi_Pejabat_penilai Nama_Atasan_Pejabat_penilai NIP_Atasan_pejabat_penilai PANGKAT_GOL_RUANG_Atasan_Pej_penilai JABATANPEKERJAAN_Atasan_Pej_penilai Unit_org_AtspejPenilai 5.......................

RAHASIA

RAHAS

RAHASIA RAHASIA

IA
4. PENILAIAN

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI


ATAS UNSUR YANG DINALAI KEBERATAN
a. Kesetiaan b. Prestasi Kerja c. Tanggungjawab d. K e t a a t a n e. K e j u j u ra n f. Kerjasama g. Prakarsa h. Kepemimpinan i. JUMLAH j. NILAI RATA-RATA 5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal 7. KEPUTUSAN ATAS PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal . 8.

RAHASI A