Anda di halaman 1dari 1

Membuat bacaan selanjutnya (memendekkan teks)

1. Pada halaman {Template}, sila pilih {Edit Html}. Jangan lupa tanda tik pada kotak (Expand Widget Template}.

2. Cari kod di bawah ini:

</head>

Tambahkan kod ini di hadapannya :

<script language='javascript' src='http://halotemplates.s3.amazonaws.com/jquery-


truncator/jquery-1.2.3.pack.js' type='text/javascript'/>
<script language='javascript' src='http://halotemplates.s3.amazonaws.com/jquery-
truncator/jquery.expander.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function() {
$('.excerpt').expander({
slicePoint: 280, // default is 100
expandText: '[...]', // default is 'baca selanjutnya…'
});
});
</script>

3. Cari kod di bawah ini :

<div class='post-body entry-content'>


<data:post.body/>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>

Gantikan dengan kod ini :

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>


<div class='excerpt post-body entry-content'>
<data:post.body/>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>
<b:else/>
<div class='post-body entry-content'>
<data:post.body/>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>
</b:if>

4. Pilih {Save Template} dan lihat hasilnya. Untuk mencuba apakah tutorial ini berfungsi, pilih {New Post}.