Anda di halaman 1dari 1
Format Peperiksaan Sains SPM
Format Peperiksaan Sains SPM

Untuk Sains Bermula SPM 2003

   

Kertas 1

 

Kertas 2

Bil

Subjek

(Kod: 1511/1)

(Kod: 1511/2)

1.

Jenis Instrumen

Objektif

 

Subjektif

 

Jenis Item

Item objektif:

Item subjektif:

• Aneka Pilihan

• Item Berstruktur

2.

• Aneka Gabungan mempunyai pilihan jawapan

• Respons Terbuka

• Respons Terhad

 

Bilangan Soalan

50 (Jawab semua)

• Bahagian A: 4 (Jawab semua)

• Bahagian B: 5 (Jawab semua)

3.

• Bahagian C: 1 (Wajib) dan 2 (Pilih 1)

4.

Jumlah Markah

50

 

70

5.

Cara Memberi Respons

Ditanda pada Borang OMR

Dijawab pada ruang dalam kertas soalan

6.

Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

 

2 jam 30 minit

 

Wajaran Konstruk

Pengetahuan : 25 Pemahaman : 15

Pengetahuan

: 20

Pemahaman

: 14

7.

Aplikasi

: 10

Aplikasi

: 6

Kem. Saintifik : 30

 

Contoh Item

Rujuk Instrumen 1

Rujuk Instrumen 2 Contoh Kertas 2

8.

Contoh Kertas 1

(1511/1)

(1511/2)

9.

Pemarkahan

Dikotomus (1 or 0 markah)

 

Analisis

10.

Cakupan Konteks

Konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran

Konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran

 

Aras Kesukaran

M : S : S = 5 : 3 : 2

M : S : S = 5 : 3 : 2

Mudah

: M

11.

Sederhana : S

Keseluruhan (M : S : S = 5 : 3 : 2)

 

Sukar

: S

12.

Alatan Tambahan

Kalkulator saintifik

Kalkulator saintifik

IIFCFC SSainsains TTg4.inddg4.indd

11

99/21/11/21/11

44:08:08 PMPM