Anda di halaman 1dari 13

GAYA

BAHASA

Corak, bentuk, rupa, atau pengetahuan tentang penggunaan kata-kata dan penyusunan ayat. Gaya juga bermaksud: satu cara menulis atau bercakap.

Bloch dan Trager mendefinisikan bahasa sebagai satu lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan anggota masyarakat untuk berkomunikasi

Pendita Zaaba

Gaya bahasa ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang.

Kamus Dewan Edisi Ke-Empat

Gaya bahasa merujuk kepada cara penggunaan bahasa

Personafikasi

Imejan

Metafora

GAYA BAHASA
Simile

Diksi

Hiperbola

Juga dikenali sebagai perorangan atau penginsanan.


Memberi sifat manusia sama ada dari segi perasaan, perwatakan atau tindak-tanduk kepada benda-benda yang mati atau pekara yang abstark.

Contoh: daun nyuir melambai-lambai dan rumput menari-nari ditiup angin

METAFORA

Merupakan perbandingan secara terus atau langsung. Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung). Tidak menggunakan katakata seperti umpama, ibarat, bak, dll.

Contoh: perahu duka, ladang kesabaran, lautan fikiran,

SIMILE

perumpamaan yg secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu. Kata-kata yang biasa digunakan seperti, umpama, bak, bagai, ibarat dan sebagainya. Contohnya: Besar seperti gajah, cantik bagai bidadari, cepat bagai kilat, jinak umpama merpati, ligat seperti gasing, manis bak madu, pahit bagai hempedu,

Merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebihlebihan daripada maksud sebenarnya.

Contoh: lautan api sanggup kurenangi, seribu tahun sanggup kutunggu.

Hiperbola

DIKSI
Definisi
Pemilihan kata atau rangkai kata yang tepat.

Tikar pucuk, tikar mengkuang,

Contoh

Alas nikah raja melayu, Ikan busuk jangan dibuang, Buat perencah si daun kayu

IMEJAN
Bermaksud makna dapat dihuraikan berdasarkan gambaran atau imej yang ada dalam fikiran seseorang.

Contoh: kepedihan hatinya perlahan-lahan surut

http://www.maahadsas.edu.my/home/artikel/168-bahancerpen.html http://www.scribd.com/r.azmann/d/4928393-Gaya-Bahasa http://rujuknota.blogspot.com/2009/09/teori-imejansemantik.html http://www.slideshare.net/ahsfantasy24/definisi-bahasa-danlinguistik-atikah-md-noor http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=%0Ametafora.&d=10 Md Nor Abdullah, Muhammad Hosnee Zainal Abidin & Sabariah Salleh. (2011). Bunga Bahasa dalam Di Bawah Lindungan Kaabah Karya HAMKA http://manullang-thondynet.blogspot.com/2009/11/jenis-jenisgaya-bahasa.html http://www.slideshare.net/manafyasir/2-gaya-bahasapresentation http://saujana.sg/Wiyata/KongsiSlaid/GAYABAHASA/tabid/3589 /Default.aspx