Anda di halaman 1dari 18

1. Kemahiran Merancang 2. Kemahiran Mengajar 3.

Pembestarian Pendidikan Ahli Kumpulan


V. Anbalangan R.Paramesivan S.Ponnuthurai S. Mathishkumar
Page 1

Disediakan untuk Dr Sharifah

KEMAHIRAN MERANCANG
Page 2

DEFINISI KEMAHIRAN MERANCANG

Page 3

AKTIVITI DI DALAM & DI LUAR BILIK DARJAH

PEPERIKSAAN MATA PELAJARAN KELAS

SKOP KERJA AKADEMIK UNTUK SELURUH TAHUN

SUKATAN MATAPELAJARAN MESYUARAT PIBG

KEMAHIRAN PERANCANGAN YANG MESTI ADA PADA GURUGURU PROFESIONAL PENYIMPAN REKOD & DOKUMENTASI AKTIVITI AKTIVITI SOSIAL

AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI PENYELIDIKAN BERSAMA KERJA KERJA PENTADBIRAN Page 4

KEMAHIRAN KEMAHIRAN MERANCANG

Page 5

TUJUAN KEMAHIRAN MERANCANG

Page 6

BAGAIMANA KEMAHIRAN PERANCANGAN MEMPERTINGKATKAN KEMAHIRAN GURU PROFESIONAL


SEORANG PERANCANG YANG TERPERINCI MENJADI PELAKSANA YANG BERJAYA PERANCANGAN MENGGALAK PROSES MENYIMPAN DOKUMENTASI YANG RAPI DAN PELAPORAN YANG MUDAH PERANCANGAN AKTIVITI PENYELIDIKAN MEMASTIKAN KEJAYAAN

SEORANG YANG EFEKTIF MENYELERAS DAN MEMPUNYAI PERHUBUNGAN KERJA ERAT DI ANTARA STAF DAN RAKAN SEKERJA

PROGRAM SEKOLAH YANG DI RANCANG SECARA TELITI DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN JAYA Page 7

KEMAHIRAN MENGAJAR
Page 8

DEFINISI

Page 9

CIRI-CIRI KEM. MENGAJAR


Pengajaran secara ansur maju Di dalam peringkat permulaan guru Berjaya memotivasikan murid-murid Aktiviti pengajaran dapat dilaksanakan secara sistematik Isi pelajaran disampaikan langkah demi langkah Suasana pembelajaran adalah positif dan menggalakan Murid-murid diberi peluang berinteraksi di dalam kumpulan mereka Murid dapat mendisiplinkan diri dan bekerja bersama-sama dengan rakan Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai Aktiviti peneguhan dalam peringkat penutup adalah sesuai dan membawa perasaan kejayaan murid-murid kepada mereka.

Page 10

STRATEGI PELAKSANAAN
Memotivasikan murid-murid supaya bersedia belajar Menyampaikan isi pelajaran Membimbing menjalankan aktiviti pembelajaran Mengurus murid-murid supaya mereka mempunyai disiplin diri Menggerakkan murid-murid dengan aktiviti soal jawab supaya mendapat gerak balas mereka dan interaksi yang positif
Page 11

Membimbing murid menjalankan aktiviti pengukuhan Memberi peneguhan dan menutup pelajaran dengan berkesan Perlaksanaan rancangan mengajar penting dalam proses pengajaran kerana murid-murid dapat memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran dalam proses perlaksanaan rancangan mengajar guru.

Page 12

PEMBESTARIAN PENDIDIKAN

Page 13

Mengikut Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (2001-2010), setiap tenaga kerja di negara ini perlu celik teknologi maklumat, berkemahiran mempunyai kualiti berikut: berpengetahuan luas dan mendalam serta mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi; berkemampuan menggunakan teknologi dan bahan baru secara optimum serta menggabungkan daya cipta dan inovasi secara berkesan

KONSEP PEMBESTARIAN PENDIDIKAN

Page 14

Objektif Pembestarian pendidikan


membangunkan jasmani, emosi, rohani dan intelek pelajar; menghasilkan tenaga kerja yang berfikir dan celik teknologi; mendemokrasikan pendidikan; mewujudkan peluang bagi meningkatkan kekuatan dan kebolehan individu; dan meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan.
Page 15

Visi pembestarian pendidikan


Visi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam perancangan dan pelaksanaan Kurikulum Sekolah Bestari adalah bagi menghasilkan kurikulum yang bermakna, menyeluruh global, terbuka, berasakan matlamat, mementingkan teknologi, tanggungjawab sosial individu, mengambil kira kepelbagaian budaya di negara kita dan menggalakkan murid berfikiran reflektif.
Page 16

ICT Sebagai Pengupaya


Kemudahan komputer, rangkaian, perisian aplikasi yang dipasangkan serta kemahiran ICT yang diperolehi harus dioptimumkan untuk mengurangkan pertindanan dan meningkatkan perkongsian data. Peralatan ICT adalah sekadar pengupaya yang memerlukan kecekapan dan kebijaksanaan pengurusan untuk memanfaatkannya. ICT Untuk Membantu Dokumentasi ICT Untuk Pengurusan Pengkalan Data ICT Untuk Komunikasi ICT Untuk Pusat Rujukan Setempat
Page 17

SUMBER MANUSIA, KEMAHIRAN DAN TANGGUNGJAWAB


Sumber manusia, kemahiran dan tanggungjawab merupakan unsur penting dalammenjayakan sesuatu program yang dirancang oleh pihak sekolah. Guru perlu diberi latihan intensif dalam penggunaan teknologi maklumat, dan pengintegrasian teknologi maklumat dalam pengurusan bilik darjah serta pengajarandan pembelajaran.Staf sokongan sekolah juga perlu dilatih supaya mereka yakin mengamalkan cara kerjabaru yang berbantu teknologi maklumat.
Page 18