Anda di halaman 1dari 1

Yang berikut ialah ringkasan cara-cara untuk menjawab soalan Bahagian B bagi Kemahiran Proses Sains yang dinyatakan. 1.

INFERENS: pemerhatian dan penerangan


Cara menulis jawapan:

a inferens : _____________ kerana ______________ ( pemerhatian ) ( penerangan ) ( Jika soalan meminta dua inferens, jangan beri inferens yang sama maksud. ) b inferens perbandingan / perbezaan - ( dua gambar rajah )

_______________ kerana ________________ ( pemerhatian 1 ) ( penerangan 1 ) __________________ kerana ________________ ( pemerhatian 2 ) ( penerangan 2 )
2. MERAMAL a Mentafsir data, jadual, graf atau gambarajah. b Membuat ramalan berdasar maklumat yang diberi. c Jika soalan meramal bentuk bacaan atau angka, calon perlu membuat bacaan secara tepat atau terperinci. d Jalan kerja mendapat jawapan tidak perlu ditunjukkan. HIPOTESIS/HUBUNGAN : membuat penyataan umum berdasarkan dua pembolehubah. Pembolehubah: a dimalarkan (M) : sama / tetap / tidak berubah / tidak berbeza b dimanipulasikan (PM) : diubah-ubah / berbeza c bergerak balas (PB) : hasil / keputusan eksperimen Cara menulis hubungan: a Semakin (corak) _____________ semakin (corak) ___________ (PM) (PB) b Jika ______________ (corak) maka _______________ (corak) (PM) (PB) c Apabila______________(corak)..maka_____________(corak)

3.

(PM)
4.

(PB)

Cara menulis kesimpulan: a __________ menyebabkan ___________ (PM) (PB) b Semakin (corak) __________ semakin (corak) ___________

(PM)
5. Cara menulis tujuan / tajuk:

(PB)

Untuk mengkaji hubungan antara ___________ dengan __________ (PM) (PB)