Anda di halaman 1dari 3

Riwayat Hidup Abu Bakar As-Sidiq

Kaum Murtaddin

Munculnya Nabi Palsu Permasalahan Besar Kaum yang ingkar membayar zakat

Strategi Khalifah Abu Bakar As Shidiq

Khalid bin walid dan ikrimah bin Abu Jahal bertugas untuk melawan Tuhaihah bin Khuwailid & Musaimah al Kazzab yang mengaku sebagai Nabi. Muhajir bin umayyah diutus untuk menghadapi pemberontakan yang dipimpin Kais bin Maksyuh Huzaibah bin Mukhsin Al Galfani diperintahkan untuk mengamankan daerah Daba. Maan bin Hijaz mendapat tugas untuk menghadapi kaum Riddah yang berasal dari suku salim

Khalifah Abu Bakar Membentuk II pasukan dengan pemimpinnya masing-masing

Menakhlukkan kerajaan persia pada tahun 12 H / 633 M Khalifah Abu Bakar menghadapi 2 kekuatan adidaya yang mengganggu peradaban Islam

Menakhlukkan kerajaan Romawi dengan membentuk 4 pasukan

Strategi Khalifah Umar Bin Khattab

Memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatan tertinggi pasukan Islam

Merebut Palestina dari pertahanan Yerussalem Menakhlukkan Iskandaria pada tahun 642 M. Umar bin Khatab mengirim Pasukan ke Persia yang dipimpin Saad bin Abi Waqqas pada tahun 637 M.

Pada musim Semi 638 M disepakati penyerahan Yerussalem dengan 3 Syarat.

STRATEGI KEPEMIMPINAN KHULAFAUR ROSYIDIN

Strategi Khalifah Usman Bin Affan

Membagai seorang Gubernur dalam 10 kekuasaan Negara Madinah Membukukan Mushaf Al-Quran yang diketuai Zaid bin Tsabit

Membangun Daerah Pemukiman

Kebijakan Politik

Membangaun Jalan, Masjid dan wisma tamu

Pembangunan Kota-kota baru

Strategi Khalifah Ali Binm Abi Thalib

Memecat Kepala-kepala daerah angkatan Usman

Mengambil kembali tanah yang dibagikan Usman kepada Family dan kaum kerabatnya.