19/01/12

1
,
0
D
P
3
U
R
J 

6
W
X
G
L
71R.
UGH DQVNULS
6HPQWD 0DW1
.
XPOLDK 6.
1LOD0XW7KQ
6PW8
OD Q J
UPI - Si em Info ma i Nilai Online

Logo

0809459

SILVISIUS RIAN

E0555 - PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S1

KHS Seme e

1. KU108 Pendidikan Ja mani dan Olah aga

2

B

6,00

2008-1

1

2. OT110 Fi ika I

3. OT111 Ma e ial Teknik

2

B

6,00

2008-1

1

2

C

4,00

2008-1

1

4. OT113 Kimia Teknik

2

D

2,00

2008-1

1

5. OT210 Gamba Teknik

2

C

4,00

2008-1

1

6. OT211 Pem og aman Komp e

2

C

4,00

2008-1

2

7. OT310 Ke i a

2

C

4,00

2008-1

1

ahaan

8. TK300 Baha a Ingg i

2

B

6,00

2008-1

1

9. TK301 Ma ema ika

2

C

4,00

2008-1

1

10. TK302 Kajian Teknologi dan Voka i

2

A

8,00

2008-1

1

11. KD300 Landa an Pendidikan

2

A

8,00

2008-2

1

12. KD301 Pe kembangan Pe e a Didik

2

B

6,00

2008-2

1

13. KU102 Pendidikan Agama Ka olik

2

C

4,00

2008-2

1

14. KU106 Pendidikan Baha a Indone ia

2

A

8,00

2008-2

1

15. OT220 Fi ika II

2

C

4,00

2008-2

1

16. OT222 Fab ika i Logam

3

C

6,00

2008-2

1

17. OT321 Teknologi Li

2

A

8,00

2008-2

1

18. OT322 Te modinamika Teknik

3

A

12,00

2008-2

1

19. KD303 K ik l m dan Pembelaja an

3

B

9,00

2009-1

1

20. KU105 Pendidikan Ke a ganega aan

2

B

6,00

2009-1

1

21. OT130 Mekanika Fl ida

2

C

4,00

2009-1

1

22. OT131 S a i ika Te apan

2

BL

0,00

2009-1

1

23. OT330 Elemen Me in I

3

D

3,00

2009-1

1

24. OT331 Pe pindahan Pana

2

B

6,00

2009-1

1

25. OT332 Kinema ika dan Dinamika

2

B

6,00

2009-1

1

26. OT333 Mekanika Teknik

2

C

4,00

2009-1

1

27. OT334 Kon e i Ene gi

2

B

6,00

2009-1

1

28. KD302 Bimbingan dan Kon eling

3

C

6,00

2009-2

1

29. KD304 Pengelolaan Pendidikan

2

C

4,00

2009-2

1

30. OT240 Pe ala an & Ke ja Da a O omo if

2

C

4,00

2009-2

1

31. OT340 Elemen Me in II

2

C

4,00

2009-2

1

3

C

6,00

2009-2

1

32. able.php
OT341 Mo o Baka
iak. pi.ed /nilai/

ik dan Elek o nika

1/2

00 2009-3 1x 38. OT440 Kontrol Elektronik Otomotif 2 C 4. dan Teknologi (PLSBT) 2 B 6. 3UOPDR< O K6XGD0LDQVQX 6JWP. OT341 Motor Bakar 3 C 6.00 2009-2 1x 35. OT501 Evaluasi Pembelajaran Teknik Otomotif 2 B 6.00 2010-1 1x H. OT342 Teknologi Bahan Bakar & Pelumasan 2 C 4. HXUD.13XL. Budaya.00 2009-2 1x 34.00 2009-2 1x 33.00 2009-2 1x 36. OT500 Belajar dan Pembelajaran Teknik Otomotif 2 A 8. OT343 Thermofluida 2 B 6.00 2009-3 1x 39.19/01/12 UPI . D'( %& $  L N* 6.00 2009-2 1x 37. OT441 Teknik dan Manajemen Industri 2 B 6.Si em Info ma i Nilai Online 32. KU107 Pendidikan Lingkungan Sosial.

 DQOS.

OJ L.

%. HP8  OROV X6QWQXJPJG. //0D.

 /LHQJNDS.

00 2010-2 1x 47.00 2010-1 1x 41.00 2010-2 1x 51. OT504 Metode Penelitian Pendidikan Teknik Otomotif 3 B 9.00 2010-1 1x 46.00 2010-1 1x 45.ed /nilai/ able. pi. OT503 Media Pembelajaran Teknik Otomotif 3 A 12.php 2/2 .00 2010-2 2x 52.00 2010-2 1x 49.00 2010-2 1x 117 9 1 317. OT351 Perencanaan dan Pengembangan PTK 4 B 12.00 2010-1 1x 42. Power ed by Divisi Sistem Infor masi Dir ektor at TIK UPI iak. OT502 Perencanaan Pembelajaran Teknik Otomotif 2 B 6. KU302 Seminar Pendidikan Agama Katolik 2 B 6. OT460 Power Train Otomotif 3 B 9. OT320 Matematika Teknik 2 E 0.00 2 6 0.00 2010-2 1x 50. OT462 Chasis Otomotif 3 C 6.00 20 0 2.00/ 1 3 UPI 2011.71 18 0. OT350 Manajemen Pendidikan dan Latihan 4 B 12. OT450 Motor Diesel 3 A 12. 40.00 2010-1 1x 43. KU401 Kuliah Kerja Nyata 2 A 8. OT461 Kelistrikan Otomotif I 3 B 9.00 2010-2 2x 48. OT451 Motor Bensin 3 A 12.00 2010-1 1x 44.