Anda di halaman 1dari 13

v

't

rndobr n fronEq(R20e)

!ln.d"

=

d.dft

1/'.1/r:

boud4lFlhL

Pd{t{,o't

Tl,eanslellr

is{licd thctar{i./

n,tre oJ.o rcB&{ion

polaiatnin

ht

tun"n!"dn

n|tit

conc\infriire.rnd|l& /osrorsi\

sin0,

'_

=

l

it +i!,r!)

.

shrh des havea solulioi*hdher r,'l{: is srcd{ or Lts 'h

p(nndviry bu d,fferenrptrmcrbllitics

u

y Horev{, n

praneboundaiy.rs illunrakdin Fis 8 r!. rheinodemandEt(td

mrsidi.

d-tt

rtrd

addrttrsryphasos inh.dldn l rc,rrom Eqs (3 r2al$rctrsh(3lr):

tr r, :) -

ri,i(r. cosd,

.!sln4!

r'ii{

H(.,r:".+",,"-,,

'&!!)

-,,

= 40(\

os 4 + !.

+"---''-",

sind.) ' ' G'ha "_'o

hd nryodic 6dd inhsny

phasomin medium2 rrc

=4ii.,msd,

o.sind,l '*"i'i

:", r%"-*.**^

_d),

6-n?l

(s2r)

cooriouiry ftquncmenr for rhe bngsndal conponenb or E aod H

as wetrss ro lhe

againto snellt la{s oI Efidion

and rchdion,

irrc + I,o) os dr = ,D 6s 0i,

'

-iE"

r,"l=

8,"

-

E4

,o

41.a'9,-4.asd;

rr:os4+r,os3l

'.'='(-**)

Equation(3221)issn

robediflerenrnom

&. G

r03)rorpeipcndicutarporariza.

ton cx.tr!lhendr = d,: q ehi.hi3rhecasrornorhalincideoe.Arnomdin.

cidmce,fr ud i

rcdu€b r ad ? sivd ii Eqi (3 t4o)ond(3 r4r),Fsp€crjvdy,

-II m.diun 2-isa p€ed .onducror(r: = 0t Ers.(3 -0. 'e p.dnet) rrt,ns FeL-gen

0. ft .ooorc

220 and(B 22) simptiry

\,\r 'or

h{r 'ha

h.

t helooo 'f- .Lttr

.hoi.6 olrherr.ft nc diturioosol E,andH, ii Ftss.3-11,3 1r,3 20,and3 21

ffi

rorhGecho$nbmus.40=

olE andH, fay

r1 in Etr. G 206)andrI

rrrarbnrsry.Th.adualdiHtionsof E,andrtmFigs.s || rnd3-l3rEopposir.

Ir ".

p|d

rlr

-rr.

rn Fica3 20and3-lt rh. adud dnKrions

or maynorberhesancasrho$shown,dcpcndingoo{hdh.r

in Eq.(3 22r) h po

md lr

f

reBs

0,,wewi

iveor oeesrivqrclpodivery. rind (he forms srwryr gekr

lbd

rhe lars

planedi.leddc inrerfa,thc r.fl.ct ihanrhd {n hpamnelpolanzaridn.A p.pular rpplsrior oflhnLdis rh.designorPolrDidsunelNs tordu€sunsllt Mu.h

or rhe sunlish! rcmivedby the

edrhBri

ex6p! for l], = 0. This nsa$ lhar {hetr an uopolariad {rv.

-

|

eyehu bsi

sh

r'll,i.rh.lgr

iirks

a

fnecbd lron honzomd sMacs on

ee,e. p'.dor"1/G'o.nJ-

I nc'd.r!3nd

rner'i.

r'.

g'

,ld or-pL'eof'eec.!.,rdm's.'lepl'ne

fl.ld is panllel !o lhc crdh.s su ace.Polffoid sunglsss rrc designtd!o fllb out

FromEq. i3 221)vc llDdrhatr

gos rodro thci rherDgleof incidcner,

{hich,rogdhtrwirhEt.i3 210),rcqu1arhat

*,,:r

t.*.F

The msk r'

(

kno{n *

th. trai.r

o,rrs of no tfl {rion ror theca$ of prnllel

polariarion A soluiontor Eq. i3 225)al{a}s.rrt

nericnedia Thuslr /t : !.

ol incidcn@ii redium I ettualsthc Brc*nrt angled! , suchihat

lor t{o cdnlieuousionmag

a Efedionjrec condirionr obtainenNhcnrbc ansl.

{i s Lemrilerom rorEq (a 126)is

!

(;)

in thc romul$ rcr Bre*ner ushs tor prpendicular

Brcau* or rheditr ftne ud panllelpolariations,ir is

lnsnunpohnzd{ayc.wh.n anunpolanzd*aYcsu.hs nndomlishI i! iicid.nt

up.n a bounddy.!

nenrwid

thc p.la.izaiion or

Brcri*

tc separatthc$ rworyp:solpolmzaton

io$ible

rheBr*ner rn8led3L gi*n by Er'(3 215),onlvlhcmnpo

pspcndiculrr polariaiion sill bc rcflstd Thusi Brc{$er sle is also

MsL Ba

usd ro ontol

ftLrrd to t\ t pohnrkt

anslcrt rheendsoI a laserlubc m

reris 30 (a)Ddemioe rhc Brcrser anglctot panllel polariz.rion,0s , andrhecdd6pondrs anslsoM!!

R4i!r

O*njoi!

frissldn. {b) A plaic!dv. *i(h p.rpundi.ularpdhnadon tuincideotIron an on

t

rhe Brc{$d

mereor io ddi

Jr +('i.J

. | +(r30)

$ion iq nomEq (3 136).

q=5n

l]rrlrl=.ro '{_l

b) For an incidcn' uvc i3-207) to find rr nd

:.,",|:\:,".

*nh

\!31/

perpeidi.uhr

ir ard,= 310'$d

,'#.^'

(o),

pol$ization. w. us E$ 0i = 6.rl':

rLl.o!0,:2410 (o), rrlcc d, = 40.4 (n).

(3 206)rnd

a2

t Ddi\t

qliJqn rtr,.

,at

I aid

il

given in Eq, (3 ,0E is srsned

edrlm'whalh.he€|ucdthcil.crcioFdaE

vhichrh. Grlranr "ill b.

la)

aiorhs Lii*nr pol*ikd v$

voq lid (clandripriqrl pd{nrd virc

n&[']

sNin'l

De6ie ti) @&rdi4

rDi4,.

tbl drlldbn

HoN dos i' deFid otr o1otr /1

,

@!q4

m

rr

whd

tr 'h! rs

iee,

d t4!i4lrq@rr'

R'32,s[kPoydigs'horcn

6r krDradanos

ib) r cio hny pohrlzd

r

i ()

poyd4

plav

a$kn

rdor

rld (b)I me

R.$-16 D.irN er@s4h.irq(

ndiq

R$

n

rld tb)P{rhL Pdrrr

DdiN ryl.,bn

o?ri!i'

omslLyoi a Fft

lly.oidrdi4

pkrt bouidlrn

or}

'hd

{

{[d '@Mnrn

hodo'

}r€

cftlt.tu

Lr G) FFndrdd

Fhr

mr

is 'h, Ehtbtrhir

nr-3r

3phoLrki{c wrh ncdiun:Gl+!j

A erim wrs oigiiariigii nedim rGL. !' =

!0,

q =0) isicidcrl londryoo

wirLdE

a =/0. d1= 0t und{!M'.oMirioD

mJwialism*db'lheMrcinp

R.3 x

R.3-t7 s1'k se

stzb stu

Problens

\

!

kt

hr a! EJtadion

ot t Jhdbr.

@!'d4Pk.ud's|d!|UMi.

hlFEnh.f[4[i!}!hir'/vrndh.5

b)Ddqnh.! borhi' (kn,r4 dji(niri^rr4,r=1r&ts,*irh/=roj(axr.

kx[=@/tI.

kxH:-@.8.

1.f,.0.

prcpaF!4f'fu+rdimliotrhankljwnby

H:".a

i

"

,1re",-r"r+11

Lahr

r) Dden

b) wi'.

ft

ri

hd

rheto*rid

{herc

rh. idankr.os

qpBdoi

ror r

P,8jneEfiddoflNromP]!rcw

E(r,, = r,, @s |0!!

t,ar) - '""i" 0d' - t,/3-)

rv/,-

.) Dd*nme 'h. rF+cnryandvodos'h

t

d

d)

dsc

wb!' n rh.diel*ic mi$.dor,E uedin'

ftsde dc Pdrialion d 'hr lrd

Fdd ihc cqrc5Poodrs Hftri

aN.

r(r.4=!"ELosi(@' L) +{rrsiio/

!)

b)

AodLiphen]pd{idd rhNsl!.ca

A.lrculi,ly Fbd?d.

uc!4ce

k+r)

E '1"' r^r.r.

* ']"'

r",r'r.

oDt

mPd!rcc

!(hrudioi

(Nhfi

I'i

ht

NrD &d dBrnt nd rljo d.prhof.orF,

tq"" = 6.tr r rd (s/n!,ud

(1)60(Hzl,1b)1(MH4 aid O r(CHzl

!-Fhridd u^irofr

Pr ll a r icH

h!$

kb,

=

r)

ftrrnic

ft!

dnume os

lhch

!)

Ddqmiie.ft nrisi

inFduc.

ta,

1t

r

t

= 530x 10-rsrnl,siNs

r 10' ls/nl Rlh. foloviig rrequ{cier

o Ar$D4

E= !,sliii6d0!'

+ i1r)ivrn)r r = 0,vic

thcdiub!.od

*

r

'h! +F,rcdioi

ii sawd{

G, = m, &= 1,o =4crd)l

- H =t,0 r siilro(i

- a/r)

n

l^,hl

r) Ddemh! 6r dk

ioi.orb

.

t

0 wric

Fdd thrrou'io, r Nhd,sc lnprirdcdH

rhc qprt$iois foi .rr,I) andHr)r 4 '

D001(Arn)

r =05ln]$

i0

I!trdiorsofr r6lnn) ddc@d.G) t.

ofgnphiri nd (b)dEdhhoe ihn a I IGH, wawtirds:i sraDh $ch

nol'i'!d

@(tH,

rondodjlilj

[d i\ ridduknsry n duad

bi ]0(dB)

odddby!pL5o!rcgb^}i|h.idero!dctrlli

I

hi aih

trli:j rm4ti. rheiorsphcrcb e {8.

oqsFids

ro rharror an chfeirs

lDBreo{ '11)

'r

v,=v,+ t

_=

t

n.

po*r ddsiryb. l*s thu r0 lnwcnr) cddbr

u.s $trded ror

Fsonat$r.'

b)niLkn,,.Ln

lhod 1.r(rqnloi

(

I $iii

d|y a$

ri

ii

i

Dor),RlculaG rh. qlidin

rh.

.drsDoldLnsftid,id

d rh. ourf shu6 ^$um )s thd

!

d{

roh4

appld bdvM

rh€uer

Niddor

Gf Bdtu 4) eodrh. odd shdrh (or hrft

ndius r)

 

iue,wdt'h

'hi htsErbi

Fhd s.6!rcs

od forHh l) rd

EF,rl

Fiid rhepoNd bs Fr unn ii€a (ii rm3

df ro) hb rhee*n

or,h. poydig

h)

0

[t)= tol.,

nJ. ]

') DdcErE

b)

.) ohbii

rhc pdrrdtor

rild fi. iidued dnd'

'h. iEhdosu

orrhe dt-rd

!!w

q

*nresioi

'hc@odudiis qn.

11,

r) riod 6c r!{eio

!d

&r.,

=\

vadflsd

tu rd*a

dscvdt.

1!/'i)

d ftrnii.

d)

c)

'hL

gbdin.il]{c

Fhd DJr,, !^d ff,1, ;) of6c rcd4&d{rrc

Fid rni ?)ordrrr(r,, d6c rohLji

2,rorEir,r:

j(!, +r,\'j-)erqr'

rrvh).

ELlj.;rr)

lod

Hi6:i4

osic rc6rene.rnd lb) rherinesqls

porrj4

$

shovi m E!.3

rr, vrire G) rtu h{artilor

iic rcrcEne.xid 16) rhcrin. xsfulc poldbs

1'{1":':

,)

re

:

'l

hnhrrcous

dossjooj

b)

rhe -Prc$6N

ror rtne094e

Pi a.,",.

pr;,,.-,,".

br

[,c,

Poy

4, E,c, ,,

[,(i

0. ind s,k, 4

!) EDdrrr dqhoD .oetirt^r.

b) Dd r

sc

qPrc$ioi foi $c e&doi

I

obkh

[c fndioi orrh! F]$

absodd d | (MU4 if

sijs

r qu!

r)

!)

Find 40, xi. ,r,

virrhde h.rcfla1io!d iii@;

aid ,,o i'

rn6

or 40, 4 tr, dd /r.

=a lid = ).t4r

a- t]z

iddbn

t

or rcd lighl tro = 0.75 knn.

'hc qlircd

*rmi.

dide'tu

h)rf vidr' ridr t,ro = d4 (/n,

i.

is aPPrEdb shs G, = 4, 4 =

@

.ho

ii'.easAuifolmerh{}Mnm.d

, v.o =.,a"-".(,_ i)

:)EG,4

t

ftrmie

-,l

t"

a--1,

ri.

b)rna,

o 81c,4

O(eJ,

a teril

rhi.rd65 d rhr n

.s Dt(;, , thc snc 4 ir rhed;rddc

stabwd

bi i Ffn^ur oiducdds prarc(prcbLm p.3 rzl

P'3JAi'foTe|,ts$lr'\Ftri'3'dr'dnfiPrcdsb'o@ry'rlolshg

') Ei,Ei

le

.rruL'e

ircr33.lNq'ni[hd'p[ri.diod!

bl E;,8;

c)rr,rr

o @i,14,t,

r,/,r,.,ro

r 'h'rns,,ba

4i.k one!r,o.p ,!r rolvH4 lNok tu,

5of 'rH bu .opFr

rtud )

.T

4 =@" Bunw

! cosbd dsror d

PJ 33A r0lrHa PErrrl Pde ?d ! cr. =3s ulhg

kl l4J"rl? r.

rof$rdc( 6nd lat rh.ri!.

= 3r. !,= r.ind q=4(srn)

dfrch!,6n,i, ol [c reNns oi.oem.i. !r,

aid (d)thcdinans bd

3 3 zl rlea4hofii.idocrr,. Fid6)4,

tb) [r dtrhfu.L d 6c pohrdeii, ]trd G) rtr.mo!d dlhc brErdulhemflr /: or

.id13 DTlr rudc^1ona !oE

(s

sher of rrodioi

iidd

r lPrcbl.h

P 3 16)

byEqs(3 reo

Fndida. lota arioi i.pccdd

< .1 and 4 > ,., (,) obbh

rh.

rhd sc aEDe

pov.

.,

(bJrrfy

ph*d

rdtrn

qprcsbtr

ro' rhersishnbd

idd

lq, s,t

lod

rd{i1(<''){

d.cd'iaraD3hLd rrcod40d.noc[r,nphud$orrheiddid

d Fhd .he€riof,,0/4o6r p€ofldi. 'r

b) Find 'h. ddo 4o/[rc ror eantltr Fhriarioi.

FhriarioD.

pdlna onii ctudrh!

FEnekr_@.r, 41 ,

,nd Ei

*dn,

od (d)drnurioi

r;d (a) qriar

a4t.

4,

1b) rcflqrioo ccjn.ied

itu

r1' 1c) ramnisioi 'he dr

ii dB 6r sch lakhisLh

kun4.'=4ioigll$.akdat'heF

.oc6d.nkr.

ltil';fdM

bv, igr r".""1""daqu'arpn$ (P.obhm

r)

€iPE$

.he msiinun

flch

d

h.id

-

'o'arnrhd

rh. i'd.4

rtudbn

0{4rr',m/ ro,'

i8alhd rhe4&,ki

aqb.rd sina,1nannftd,Flh,tN.^)

b)rid 4 3idN.Air4 = 1':

= r.?4,od 4

= |

,)

rKft

n.diun

r G1,!J

inrb36

obriqEry oD a

rtu icidqr

,

Gl' /ot

Ld 0r fld

,, d.dc

oddcdioo4lc,rcsPN'i{]Iadprc{'nc6[ovi9

Pdl@i61

For FrFdidr

- inl4 ')

- sint0,+ di)

lTh6e roui rtldiois

.ie rDoli

2d,+ "" )11

a Ieretlq'l4j

BE{s*.4|ealdlhel0ghdreiladimisq,io'

r)

b)

p.ipmd:.uhrpora atioi (/, r /n,

ordu Poran4tun G1+ €t

t

Find rh. flfilon

b

v$

.lE oir oL 4

4 rd

ihc BrNtr

4rc

b)

Prord. aod ,4 lmu

rhc drb €'/€l

i, (a){prs

f

(b)pbt r ld

P:

obliqudyar an aqr. o. do&ne

l wcs

4 for€,j/

r:2

6

A piaddi.

aiy pol,dzed miron

4 on

plaft law

Ein':r/Qs

n4

d

and r h €@3d!.1,!.r,

ii ak or irau{o

*"i

/

0' I .o!

i

{d

,i

dodo'

!d

I

.)

Find'h€ qDE$ioN dft

tmnr

t)

shov thd rhcsgl.

or rcrmlioi

is snptr

md .hd H, is€rriprimLrr Fuli4d

 

rcdh si5 hdrtrb.

d6rmGd r

dii.

r)

Fiidt mdi h.rnsor4L.r:.4.aodd;{d@nPrcsd}i'hr hdr ii _

Eqs.(3 ,2r)aid(3 ,,I

t)

Fid th, rckrbq bdrrd

.

,id i , rid conpNrti' wi'h Eq. i3-22r)