Anda di halaman 1dari 8

[ 1]

;@^`e ^e1 ;jO1


;@^`e OO jj+1


Nama : _______________ Kelas : ________

A. Sambungkan titik-titik huruf di bawah. (5 markah)B. Nomborkan ayat mengikut urutan. Kemudian tulis semula.(10 markah)C. Tandakan ( ) pada malaikat yang wajib diketahui. (10 markah)

[ 2]D. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. (4 markah)


percaya ada Maha Berkuasa mata1. Allah wujud bererti Allah _________________.

2. Setiap muslim wajib yakin dan _________ dengan kewujudan Allah.

3. Wujudnya alam ini menjadi bukti bahawa Allah ada dan __________.

4. Kewujudan Allah tidak dapat dilihat dengan ______________.

E. Bulatkan gambar makhluq ciptaan Allah. Kemudian tulis pada tempat kosong. (10 markah)
[ 3]F. Tandakan ( ) pada akibat tidak melaksanakan faudhu ain dan fardhu kifayah. (10 markah )

1. Hidup akan berjaya
2. Berdosa
3. Melakukan amalan kebaikan
4. Jahil
5. Umat Islam akan mundur
6. Tidak dihormati.
7. Akan diseksa di akhirat.
8. Negara akan menjadi maju.
9. Sentiasa melakukan dosa.
10. Tidak takutkan Allah.

G. Tuliskan bilangan rakaat yang betul. (10 markah)
[ 4]


H. Suaikan dengan perlakuan solat yang betul. (5 markah)I. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul (4 markah)


4 tahun akhlaq 12 tahun bapa saudaranya
[ 5]1. Nabi Muhammad menternak kambing ketika berumur _____________.

2. Nabi Muhammad mengambil upah mengembala kambing jirannya untuk membantu ______________.

3. Ketika berumur ___________, baginda membanu bapa saudaranya berniaga.

4. Kita perlu mencontohi ____________ dan sifat mulia Nabi.

J. Tandakan ( ) tentang akhlak Nabi Muhammad dalam melaksanakan pekerjaan. (6 markah)
K. Suaikan gambar dengan pernyataan adab sebelum tidur. (5 markah)

[ 6]
L. Garisi jawapan yang betul sahaja. (5 markah)

1. Beri ( salam, kasut ) apabila sampai ke rumah.

2. Hendaklah minta ( izin, ampun ) apabila hendak masuk ke rumah.

3. Membaca ( doa , buku ) apabila hendak masuk dan keluar rumah.

4. Masuk ke rumah dengan langkah ( kanan , kiri ) dahulu.

5. Tutup ( pintu , meja ) apabila hendak keluar rumah.M. Suaikan dengan suku kata yang betul. (10 markah)

@`C @
.
@@e
`
[ 7]

e@
)@
`

geg)@1

_
C@@
@
e``
g :
@Oge
g)
l
@e`@
e@e
)1

@+)1@e
`
@e

`V)e
@
[ 8]

)
.N. Tulis perkataan berpandukan gambar. (6 markah)