Anda di halaman 1dari 4

Kod & Nama Kursus: EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning)

Kandungan modul ini mempunyai 12 tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka dan pembelajaran melalui modul.

Bilangan Interaksi 1

Kandungan
Teori 1.0 Teknologi Pendidikan Konsep Domain-domain Prinsip-prinsip

Jam 6 jam

Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran 2.0 Reka bentukPengajaran Pengertian Peranan dan kepentingan Model-model reka bentuk pengajaran (ADDIE dan ASSURE) Reka bentuk mesej

3.0 Media Pengajaran Konsep Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran Jenis-jenis dan klasifikasi media

Bilangan Interaksi 2

Kandungan
4.0 Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran Model ASSURE

Jam 6 jam

5.0 Asas Grafik Prinsip Reka bentuk visual Peralatan penghasilan grafik

6.0 Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi Pengertian bahan 2D dan 3D Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka, diorama

7.0 Asas Fotografi kamera Sejarah perkembangan fotografi Bahagian-bahagian asas dan fungsi Jenis-jenis dan aksesori kamera Jenis-jenis filem Teknik penggambaran Komposisi Fotografi digital

6 jam

8.0 OHP dan Transparensi OHP Bahagian-bahagian dan fungsi OHP Pengendalian OHP Kelebihan dan kelemahan penggunaan Jenis-jenis transparensi

Teknik penyediaan dan persembahan transparensi 9.0 Bahan Audio Penggunaan peralatan audio Perancangan dan penyediaan rakaman Rakaman

Suntingan

Bilangan Interaksi 4

Kandungan
10.0 Penerbitan Video Pendidikan video Jenis-jenis kamera video Bahagian-bahagian dan fungsi kamera Jenis-jenis syot Pergerakan kamera video Proses penerbitan video Video digital

Jam 6 jam

11.0 Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pemprosesan Perkataan Persembahan Elektronik Hamparan Elektronik Pangkalan Data

11.0 Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan Penghasilan pakej multi media pembelajaran Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran 12.0 Isu-Isu dan Trenda Terkini Dalam Teknologi Pendidikan Hak Cipta Terpelihara (Copyright) Keselamatan Kerahsiaan Kawalan kendiri

6 jam

JUMLAH

30 jam

Cadangan Tajuk-tajuk amali dijadikan tugasan dalam Modul Amali 1 2 Asas grafik Penggunaan Bahan-Bahan 2D dan 3D 2 4

3 4 5 6 7

Asas Fotografi OHP dan Transparensi Bahan Audio Penerbitan Video Pendidikan Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran JUMLAH

4 2 4 4 10 30 jam