Anda di halaman 1dari 8

SULIT

012

Nama:

Tahun: ...

012
Bahasa
Melayu PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL/JELEBU
Kertas 2
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tahun 6
_________________________________________
Julai
2013
PEPERIKSAAN PRA UPSR
1 jam

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH
2013
BAHASA MELAYU
Kertas 2

Tahun 6
Satu jam lima belas minit

1.

2.

3.

4.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian
iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian
C.
Kod Pemeriksa :
Kamu dikehendaki
bahagian.

menjawab

ketiga-tiga

Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama


ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau
Soalan 3.
Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan
yang disediakan. Sekiranya helaian kertas
jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan
kertas jawapan tambahan daripada pengawas
peperiksaan. Kertas jawapan tambahan (jika
ada) hendaklah diikat dan dihantar bersamasama buku soalan.

Bahagian

No. Soalan

Markah

Jumlah Markah

60

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
[Lihat halaman sebelah]

SULIT

-2-

Bahagian A
[Masa yang dicadangkan : 15 minit]
[10 markah]

Gambar di bawah menunjukkan suasana dalam majlis kenduri.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana dalam majlis tersebut.

SULIT

-3-

012

Bahagian A

10
[Lihat halaman sebelah]

SULIT

-4-

Bahagian B
[Masa yang dicadangkan : 40 minit]
[30 markah]

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya
tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1. Kamu telah mengikuti lawatan ke Melaka anjuran Kelab Kajian Tempatan sekolah.
Tulis surat kiriman kepada rakan kamu bagi menceritakan pengalaman kamu
sepanjang lawatan tersebut.
ATAU
2. Sekolah kamu mengadakan majlis perpisahan sebagai menghargai jasa
Guru Besar yang akan bersara. Perihalkan suasana pada hari tersebut.
ATAU
3. Lengkapkan karangan di bawah.
Salwa, Mei Ling dan Nithya berkawan baik sejak tahun satu lagi. Mereka selalu
berbasikal bersama-sama untuk pergi ke sekolah. Hari itu...

SULIT

-5-

012

Bahagian B
No. Soalan

.....

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

-6-

.....
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

30

SULIT

-7-

012

Bahagian C
[Masa dicadangkan : 20 minit]
[20 markah]
Tulis lima nilai yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Berikan contoh
yang sesuai berdasarkan petikan tersebut.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Pagi-pagi lagi Adam dan keluarganya sudah bangun dan


bersiap-siap. Selepas bersarapan pagi di rumah, mereka bertolak ke
Cameron Highlands dengan menaiki kereta. Sepanjang perjalanan,
ayah Adam mematuhi peraturan jalan raya.
Ayah Adam singgah di stesen minyak untuk mengisi minyak
kereta walaupun meter minyak menunjukkan minyak masih berbaki
separuh lagi. Kesempatan ini digunakan Adam untuk membuang air
kecil di tandas stesen minyak. Kemudian, dia membelikan adiknya
roti di kedai stesen minyak tersebut.
Sebaik-baik dia keluar dari kedai stesen minyak, Adam didekati
seorang pengemis yang menadah tangan kepadanya. Dia berasa
kasihan lalu memberikan pengemis itu roti yang sepatutnya
diberikan kepada adiknya. Pengemis itu mengucapkan terima kasih
atas pemberian tersebut lalu berdoa agar Adam diberi balasan baik
oleh Tuhan.
Adam terus menuju ke arah kereta sambil membalas senyuman
yang dilemparkan oleh pekerja stesen minyak. Dia dipuji oleh ibu
dan ayahnya lantaran perbuatannya terhadap pengemis itu tadi.
Mereka mahu adik Adam turut mempunyai sikap sedemikian. Ayah
Adam meneruskan pemanduan menuju destinasi percutian yang
telah dirancang setahun sebelumnya.

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

-8-

Bahagian C

20
[