Anda di halaman 1dari 18

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

BAB 8: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA Menyeru orang Islam berpegang kepada ajaran Islam sebenar Menyeru orang Islam bersatu menentang penjajahan barat Pada akhir kurun ke-19, berlaku gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah dan telah berkembang ke Tanah Melayu. Pernyataan di atas merujuk kepada A Kaum Tua B Suara Benar C Gerakan Islah D Gerakan Pan-Islam Pada tahun 1905, Jepun berjaya menewaskan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun. Apakan kesan peristiwa tersebut ke atas negara-negara Asia yang lain? A Kebangkitan semangat menentang penjajahan B Penyatuan negara Asia menentang barat C Tercetusnya idea penyatuan wilayah D Berlakunya perluasan kuasa Jepun Jose Rizal - Filipina Soekarno - Indonesia Mahatma Ghandi - India Apakah kepentingan tokoh-tokoh di atas terhadap gerakan nasionalisme di Tanah Melayu? A Menggalakkan perjuangan bersenjata B Menyemarakkan gerakan kemerdekaan C Membentuk perjuangan secara sederhana D Merangsang penentangan terhadap penjajah

Majalah Al-Imam Apakah sumbangan terbesar majalah di atas terhadap pemikiran orang Melayu? A Menekankan kepentingan pendidikan dan ekonomi B Mendesak orang Melayu menerima perubahan C Membangkitkan semangat setia kepada negara D Mementingkan perpaduan antara kaum ....menyedarkan mereka yang lalai dan menjaga mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat.... Penyataan di atas merujuk kepada tujuan penerbitan sebuah akhbar pada awal kurun ke-20. Ianya merujuk kepada akhbar A Saudara

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

B C D

Neracha Al-Imam Al-Ikhwan

Lidah Benar Suara Benar Senarai di atas merujuk kepada akhbar yang telah diterbitkan oleh Kaum Tua untuk menentang idea yang dibawa oleh Kaum muda. Apakah tujuan Kaum Tua menerbitkan akhbar di atas? A Menyedarkan kesilapan Kaum Muda B Menentang idea pembaharuan Kaum Muda C Memperbaiki hubungan dengan Kaum Muda D Membetulkan pandangan Kaum Muda tentang adat

Pada tahun 1930-an, golongan intelektual berpendidikan Melayu telah menyemarakkan kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan intelektual berpendidikan Melayu? A Golongan bangsawan berpendidikan Melayu B Lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris C Bekas pelajar sekolah Melayu D Pemimpin Gerakan Islah Golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris memperjuangkan kesedaran kebangsaan. Bagaimanakah golongan ini melaksanakan perjuangan mereka? I Menubuhkan persatuan II Membentuk parti-parti politik III Melalui pentadbiran dan perundangan IV Melibatkan diri dalam bidang penulisan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah peranan yang dimainkan oleh akhbar-akhbar Melayu dalam membangkitkan semangat kebangsaan Melayu? I Menyeru orang Melayu supaya bersatu II Mengkritik dasar British yang merugikan III Menyeru orang Melayu menuntut kemerdekaan IV Memperjuangkan ekonomi, pentadbiran dan politik Melayu A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

Berjuang melalui bidang kewartawanan Digelar Bapa Kewartawanan Melayu 10 Senarai di atas adalah merujuk kepada A Dato Onn Jaafar B Abdul Rahim Kajai C Mohammad Eunos Abdullah D Haji Abbas Muhammad Taha

Diterbitkan oleh masyarakat Jawi Peranakan Dijadikan bahan rujukan di sekolah Melayu 11 Nyatakan akhbar yang dimaksudkan di atas? A Bintang Timor B Sekola Melayu C Bintang Pranakan D Khabar Uchapan Baru Sin Chew Jit Poh Ulaga Nesan 12 Senarai di atas menunjukkkan akhbar yang telah diterbitkan oleh masyarakat Cina dan India di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Apakah tumpuan laporan akhbar-akhbar di atas? I Peristiwa yang berlaku di negara asal II Gerakan kebangsaan di Tanah Melayu III Keadaan perdagangan di Negeri-negeri Selat IV Kegiatan sosioekonomi orang Cina dan India A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Tenaga kaumku bukannya lemah Sama juga seperti kaum yang berhemah Boleh bekerja dan berumah Apa lagi melebur timah Dipetik daripada Harun Aminurrashid,1929: Tenaga Kaumku, Kuala Lumpur 13 Apakah mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui puisi di atas? A Merebut peluang ekonomi B Menentang penjajahan barat C Memperjuangkan maruah bangsa D Menyeru pembaca supaya bekerja Putera Gunung Tahan Anak Mat Lela Gila

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

14 Senarai novel-novel di atas dihasilkan oleh Ishak Haji Muhammad. Apakah mesej yang hendak disampaikan oleh beliau melalui novel-novel tersebut? I Menghapuskan semangat kenegerian II Menyeru penyatuan politik Melayu III Mengkritik dasar British IV Membela nasib bangsa A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

15 Antara penyataan berikut, yang manakah merupakan tujuan penubuhan Persatuan Melayu Singapura pada tahun 1926? I Memperjuangkan kemajuan pendidikan orang Melayu II Mewakili orang Melayu berurusan dengan British III Memperkembangan peranan politik ahli IV Mendesak penubuhan askar Melayu A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 16 Apakah tujuan Persatuan Melayu Singapura dan Persatuan Melayu Selangor menganjurkan Kongres Melayu Se-Tanah Melayu pada tahun 1939? A Menyatukan persatuan-persatuan Melayu B Mendesak British memajukan orang Melayu C Mewujudkan perpaduan kebangsaan Melayu D Menyeragamkan perjuangan menentang penjajahan 17 Mengapakah persidangan pertama Sahabat Pena yang diadakan di Taiping, Perak dianggap penting dalam gerakan kebangsaan? I Semangat kenegerian dihapuskan II Konsep kebangsaan Melayu dibentuk III Suarakan tentangan terbuka terhadap British IV Asas perjuangan mendaulatkan bahasa Melayu A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 18 Mengapakah perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap radikal? A Hendak menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia B Semangat kebangsaan Melayu diutamakan C Enggan bekerjasama dengan British D Wujud pakatan sulit dengan Jepun

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

Tan Jian Kin Lim Bon Seng 19 Apakah peranan tokoh-tokoh di atas? A Menerbitkan akhbar Bintang Pranakan B Pemimpin masyarakat Baba dan Nyonya C Anggota Perundangan Negeri-negeri Selat D Menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan Pemimpin : A.M. Soosay Keahlian: 12 buah persatuan dan 4 buah dewan perniagaan 20 Penyataan di atas adalah mengenai penubuhan A MIC B Gabungan peniaga India C Syarikat akhbar Jawi Peranakan D Persatuan India Pusat Tanah Melayu JAWAPAN BAN 8 TINGKATAN 2 No.soalan Jawapan M/surat No.soalan Jawapan M/surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A D A C B B C B B 200 201 202 203 203 204 205 206 207 208 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D A C A C A C D D 201 209 211 212 213 214 215 215 217 218

13 Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kebangsaan atau nasionalisme. A B C D Perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air. Perasaan cinta dan taat setia kepada negara kita yang tercinta. Perasaan cinta dan taat setia dalam usaha memerdekakan negara. Perasaan cinta dan taat setia kepada kaum masing-masing.

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

14. Pada akhir kurun ke-19, berlaku gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah. Mengapakah berlakunya kebangkitan ini. A B C D Kuasa Barat telah memecahbelahkan dan menguasai empayar Islam. Empayar Islam Turki Uthmaniyah berdamai dengan barat. Keruntuhan sistem beraja dalam kerajaan-kerajaan Islam. Permusuhan antara orang Islam dengan orang bukan Islam.

15. Akhbar Al-Imam telah memberi kesan besar dalam pemikiran orang Melayu. Dimanakah akhbar Al-Imam ini diterbitkan. A B C D Kuala Lumpur. Pulau Pinang. Singapura. Melaka.

16. Selepas akhbar Al-Imam dihentikan pada tahun 1908, perjuangannya diteruskan oleh akhbar lain seperti, I II III Neracha. Al-Ikhwan. Pengasuh.

IV Lidah Benar. A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

17. Gerakan Islah telah mempengaruhi kesedaran di kalangan golongan intelektual Melayu. Siapakah golongan intelektual Melayu ini. I II III Golongan berpendidikan Melayu. Golongan berpendidikan Inggeris. Golongan berpendidikan Arab.

IV Golongan berpendidikan bangsawan. A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 18 berdasarkan petikan berikut.

Maktab Perguruan Sultan Idris disifatkan oleh Tun Abdul Razak sebagai The Cradle of Malay Nationalism.

18. Mengapakah Tun Abdul Razak mengeluarkan kenyataan tersebut di atas. A B C Guru Melayu menentang penjajahan Inggeris. Guru Melayu berperanan sebagai pemimpin masyarakat. Guru Melayu menolak idea-idea barat dan mementingkan nilai kemelayuan.

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

Guru Melayu ingin memperjuangkan hak-hak orang Melayu.

19. Manakah antara berikut adalah bukti bahawa akhbar Melayu semakin berani dalam membangkitkan semangat kebangsaan. I II III Mengkritik dasar British yang tidak menguntungkan orang Melayu. Menyeru orang Melayu bersatu dan menghapuskan semangat kenegerian. Menuntut kedudukan yang lebih baik dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan pendidikan.

IV Menyeru orang Melayu agar sentiasa bersedia mengangkat senjata bagi menghadapi British. A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 20 berdasarkan petikan berikut.

Jawi Peranakan ialah kacukan India-Melayu.

masyarakat

20. A B C D

Bagaimanakah masyarakat di atas boleh terbentuk di negara kita. Apabila saudagar India memeluk agama Islam di Tanah Melayu. Apabila saudagar India berkahwin dengan wanita Melayu tempatan. Apabila saudagar India menetap terus di Tanah Melayu. Apabila saudagar India dibawa masuk oleh British ke Tanah Melayu.

1. Apakah yang anda faham dengan semangat kebangsaan? A. Semangat menentang British B. Perasaan cinta akan bangsa dan negara C. Menghormati dan taat setia kepada negara

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

D. Membebaskan bangsa daripada penguasaan British

2. Mengapakah gerakan semangat kebangsaan lebih ketara di kalangan penduduk penduduk pantai barat berbanding pantai timur Tanah Melayu pada awal kurun ke-20? A. Penduduk pantai barat lebih maju B. Penduduk pantai barat berbilang kaum C. Penduduk pantai barat disokong oleh British D. Penduduk pantai barat terdedah pada pengaruh luar

3. Apakah seruan Gerakan Islah? 1 Gunakan kaedah peperangan zaman nabi Muhammad s.a.w. 11 Bersatu menentang penjajah Barat di negara Islam 111 Kembali berpegang pada ajaran al-Quran dan hadis 1V Memulaukan barangan buatan Barat

A. 1 dan 11 B. 11 dan 111

C. 111 dan 1V D. 1 dan 1V

4. Pada kurun ke-20, pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara telah mendapat keyakinan baru untuk menentang penjajah Barat. Apakah buktinya?

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

A. Mereka bekerjasama dengan pihak Indonesia B. Mereka disokong oleh kerajaan Islam Turki C. Jepun berjaya menewaskan Rusia D. Maju dalam pendidikan

Al-Imam Neraca Al-Ikhwan

5. Rajah di atas menunjukkan akhbar-akhbar yang diterbitkan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Apakah ciri-ciri persamaan akhbar-akhbar di atas?

1 Membangkitkan semangat perkauman 11 Membangkitkan semangat cinta akan tanah air 111 Memberikan kesedaran tentang kepentingan pendidikan 1V Menggalakkan masyarakat Melayu meningkatkan taraf ekonomi

A. 1,11 dan 111 B. 1, 11 dan 1V

C. 1, 111 dan 1V D. 11, 111 dan 1V

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

6. Apakah punca pertentangan antara Kaum Muda dengan Kaum Tua? A. Pengaruh Kesatuan Melayu Muda B. Pemikiran moden terhadap Islam C. Penubuhan gagasan Melayu Raya D. Pengaruh pentadbiran British

Kaum Muda

7. Golongan di atas menyebarkan idea mereka dengan lebih berkesan melalui. A. surau B. sekolah C. madrasah D. dewan orang ramai

Golongan intelektual berpendidikan Melayu

8. Golongan di atas merupakan lepasan dari

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

A. Maktab Perguruan Sultan Idris B. Kolej Melayu Kuala Kangsar C. Maktab Melayu Kuala Kangsar D. Penan Free School

Menuntut hak dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pentadbiran. Menubuhkan persatuan Melibatkan diri dalam bidang penulisan

9. Maklumat di atas berkaitan dengan golongan A. intelektual pendidikan Inggeris B. intelektual pendidikan Melayu C. Kaum Muda D. Islah

10. Penulisan kreatif seperti puisi, cerpen, dan novel banyak dihasilkan oleh golongan muda dan guru-guru Melayu. Apakah tujuan utama penulisan kreatif ? A. Menghiburkan pembaca muda B. Meluaskan penggunaan Bahasa Melayu

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

C. Menyemarakkan semangat kebangsaan orang Melayu D. Membidas dan mengkritik amalan Kaum Tua

Syeikh Mohd. Al-Kalali Syeikh al-Hadi Haji Abbas Mohd. Taha Syeikh Mohd. Tahir Jalaluddin

11. Senarai di atas ialah tokoh pejuang nasionalisme. A. Menentang penjajahan Barat B. Memajukan perniagaan orang Melayu C. Memajukan pendidikan orang Melayu D. Memajukan fikiran masyarakat

12. Hasil penulisan kreatif yang membangkitkan semangat anti penjajahan ialah 1 Anak Mat Salleh 11 Putera Gunung Tahan 111 Hikayat Faridah Hanum

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

1V Rumah Besar Tiang Sebatang

A. 1, 11, dan 111 B. 1, 11, dan 1V

C. 1, 111 dan 1V D. 11, 111 dan 1V

Surat Khabar Peranakan Tamil Nesan Cina Peranakan

13. Jika kamu membaca akhbar di atas, apkah maklumat yang dapat dirumuskan melalui pembacaan anda itu ? A. Meniupkan semangat kebangsaan B. Memaparkan masalah perkauman di Tanah Melayu C. Memaparkan berita dalam dan luar negara D. Memperjuangkan hak yang sama bagi semua kaum

Ketua Pengarang Akhbar Seorang nasionalis Aktif dalam bidang kewartawanan

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

14. Berdasarkan senarai di atas, tokoh tersebut telah diberi gelaran A. Bapa Kewartawanan Melayu B. Bapa Pembangunan Minda C. Bapa Nasionalis D. Bapa Perjuangan Orang Melayu

15. Antara yang berikut , yang manakah merupakan kejayaan Kesatuan Melayu Singapura? 1 Menubuhkan sebuah universiti 11 Menerbitkan akhbar Utusan Melayu 111 Menubuhkan cawangan di Melaka 1V Mendapatkan tanah untuk orang Melayu

A. 1, 11 dan 111 B. 1, 11 dan 1V

C. 1, 111 dan 1V D. 11, 111 dan 1V

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

SKEMA JAWAPAN SEJARAH TINGKATAN 2

BAB 8 1. B 2. D 3. B 4. C 5. D 6. B 7. C 8. A

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

9. A 10. C 11. A 12. D 13. C 14. A 15. D

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 8

2011 nag2oO9

18