Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Muzik - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Ciptaan dan Ensembel II (Composition & Ensemble II) MZU3119 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Telah lulus kursus Ciptaan dan Ensembel I Keenam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sinopsis Mencipta karya muzik pendek dengan mengaplikasikan bunyi daripada digital kibod; Mengintegrasikan pengetahuan konsep muzik ke dalam ciptaan; Mempersembahan dan menghayati hasil ciptaan muzik dari pelbagai sumber dan muzik eksperimental. Mewujudkan kebolehan bekerja secara berpasukan semasa persembahan Mengaplikasikan teknik memimpin yang betul semasa memimpin sesuatu persembahan ensembel instrumental; Mengaplikasikan teknik-teknik permainan ensembel instrumental yang dipelajari dalam persembahan ensembel dan Menghasilkan laporan secara bertulis mengenai persembahan yang telah ditonton. Mengamalkan nilai-nilai etika persembahan

Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources, instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

Tajuk
Teori 1

Kandungan

Jam

Ekplorasi bunyi kibod Bunyi-bunyi yang dapat dihasilkan dari kibod digitial Ciptaan motif dari pelbagai bunyi Perhubungan ekspresi dengan bunyi Ciptaan motif dari pelbagai sumber Visual (gambar, senario) Aural (sajak, pantun, puisi) Ciptaan eksperimental Perkenalkan peralatan dalam makmal muzik seperti komputer, kibod, synthesizer etc Penggunaan teknologi komputer dan kibod dalam ciptaan Ciptaan berasaskan tema dan bermotif dengan menggunakan pelbagai bunyi. Menghasilkan ciptaan eksperimental dengan peralatan dalam makmal Rakaman ciptaan JUMLAH Amali

10

15

Ciptaan motif dari pelbagai sumber Mencipta motif dari bahan visual dengan menggunakan gambar atau senario Mencipta motil dari sajak, pantun atau puisi Ciptaan eksperimental Menggunakan teknologi komputer dan kibod dalam ciptaan Menghasilkan ciptaan berasaskan tema dan bermotif dengan menggunakan pelbagai bunyi. Menghasilkan ciptaan eksperimental dengan peralatan dalam makmal Merakamkan ciptaan Persembahan Mempersembahan ciptaan dan sesi perbincangan ciptaan JUMLAH Amali

10

15

Ensembel Rekoder

10

Tajuk

Kandungan
Soprano, Alto, Tenor & Bes Ciri-ciri gabungan warna ton keluarga rekoder Memainkan melodi mudah dua suara rekoder soprano dan alto; soprano dan tenor, soprano dengan bass Memainkan melodi mudah tiga suara rekoder Memainkan melodi mudah empat suara rekoder

Jam

Ensembel Alat Perkusi Alat perkusi berpic dan tidak berpic Pengenalan akan alat perkusi yang berpic Memainkan lagu mudah menggunakan alat perkusi yang berpic Pengenalan alat perkusi yang tidak berpic. Menggabungkan ensembel alat perkusi Ensembel gabungan alat-alat muzik dengan alat perkusi. Menggabungkan semua alat muzik (piano, gitar, kibod, nyanyian vokal) yang dipelajari dengan alat perkusi Memimpin Mempraktikkan cara memimpin untuk menunjukkan Cues. Off-beat cues dan sinkopasi Fermata Mula dan berhenti. Program konsert & Persembahan Mengadakan lawatan Menghayati persembahan Laporan persembahan Etika persembahan Di wajibkan menghadiri sekurang-kurangnya dua persembahan muzikal. JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN

10

11

30 60

Pentaksiran

Ujian Amali = 60% Peperiksaan = 40% Anderson W.M. & Lawrence, J.E. (1991). Integrating Music into the classroom. Belmont: Wadworth Publisher Inc.

Rujukan Asas

Benjamin, T, Horvit, M & Nelson, R. (1979). Techniques and materials of tonal music, 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin Company.
Yong, J. & Loo, B. (1994) Mari bergembira dengan rekoder. Kuala Lumpur : Rhythm. Rujukan Tambahan McElheran B. (1989).Conducting Technique. For Beginners and Professionals. Rev. ed. New York: Oxford University Press. Nye, Vernice.( 1999) Music for Young Children. William C. Brown Company Publishers, Iowa, Patricia Hackett & Carolynn A. Lindeman (2004) The Musical Classroom. 6th ed. Prentice Hall Pearson

Winslow, R. & Dallin, L. (2002). Music skills for classroom teachers, 5th ed. California: Wm.c.brown company publishers.