Anda di halaman 1dari 1

Jadual Spesifikasi Ujian

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


Bahasa Malaysia Tahun 1
INSTRUMENTS

KEM.
BAHASA

TEMA

1.Keluarga

2.Bersih & Sihat

3
4

L
I
S
A
N

3.Hidup Selamat
4.Hidup Bahagia
5.Mari Bertani

6.Alam Indah &


Selamat

DESKRIPTOR /
ASPEK

Mendengar/
bertutur
Mendengar/
bertutur
Mendengar/
bertutur
Mendengar/
bertutur
Mendengar/
bertutur
Mendengar/
bertutur

1.Keluarga

Membaca

2.Bersih & Sihat

Membaca

3.Hidup Selamat

Membaca

4.Hidup Bahagia

Membaca

5.Mari Bertani

Membaca

6.Alam Indah &


Selamat

Membaca

1.Keluarga

Menulis

2.Bersih & Sihat

Menulis

3.Hidup Selamat

Menulis

4.Hidup Bahagia

Menulis

5.Mari Bertani

Menulis

6.Alam Indah &


Selamat

Menulis

2
3
4
5

2
3
4
5
6

B
A
C
A
A
N

T
U
L
I
S
A
N

JUMLAH

BAND

6
B1 DL1 E1

/
B2 DL1 E1
/
B3 DL1 E1
/
B4 DL1 E1
/
B5 DL1 E1
/
B6 DL1 E1
/
B1 DB1 E1

B2 DB1 E2

B3 DB1 E2

B4 DB1 E1

B5 DB1 E2

/
/

B6 DB1 E1
B1 DT1 E1

B2 DT1 E1

B3 DT1 E1

B4 DT1 E1

B5 DT1 E2

54

EVIDENS

B6 DT2 E1

18