Anda di halaman 1dari 12

1

www.begotsantoso.com

MATERI VERBAL

A. Tes Persamaan Kata ( Sinonim)

1. ACUAN :

a. pegangan 6. TENDENSI b. pedoman a. urat c. pemacu b. tekanan d. rujukan c.
a. pegangan
6. TENDENSI
b. pedoman
a. urat
c. pemacu
b. tekanan
d. rujukan
c. otot
e. pendorong
d. maksud
e. daging
2. RANCU
a. Canggung
7. KONTEMPORER
b. Jorok
a. Aneh
c. Kacau
b. Kuno
d. Tidak wajar
c. Pada masa kini
e. Semu
d. Abstrak
e. Tidak beraturan
3. RENOVASI
a. Pemagaran
8. KULINER
b. Pemugaran
a. Mantap
c. Pembongkaran
b. Jalan-jalan
d. Peningkatan
c. Santai
e. Pemekaran
d. Masakan
e. Enak
4. PARAS
a. Ganti
9. SUMBANG :
b. Cukur
a. tak seimbang
c.
Wajah
b. tak sinkron
d.
Salah
c. tak serasi
e.
Payah
d. tak selaras
e. tak sesuai
5. RABAT
a. Kerugian
10. EVOKASI

b. Potongan harga

c.

d.

e. Murah

Debet

Kredit

a. Pengungsian

b.

c.

d. Penggugah rasa

Penilaian

Perubahan

1

Kredit a. Pengungsian b. c. d. Penggugah rasa Penilaian Perubahan 1 Tes Potensi Akademik (TPA) |

2

www.begotsantoso.com

11.

e.

Izin menetap

NARATIF :

a. timbal balik

b.

c. Penjelasan terperinci

d.

e. Penugasan untuk kerja

Pendadaran

Kontrak kerja

b. puisi c. deskriptif 17. KONVENSI d. prosa a. Kebijakan e. ajakan b. Kesamaan c.
b.
puisi
c.
deskriptif
17.
KONVENSI
d.
prosa
a.
Kebijakan
e. ajakan
b. Kesamaan
c. Kesimpulan
12. AFEKSI
d. Kesepakatan
a. Tak berakibat
e. Keputusan
b. Kasih saying
c. Tanpa luka
18. APORISMA
d. Ternyata
a. Apriori
e. Terluka
b. Maksimal
c. Bentuk
13. TALENTA
d. Pendekatan
a. Cita-cita
e. Prima
b. Kegemaran
c. Bakat
19. DEHIDRASI
d. Keinginan
a. Deliberasi
e. Hobi
b. Proses penyusutan air
c. Kehilangan cairan tubuh
14. KISI-KISI
d. Dekapitalisasi
a.
tabel
e. Proses penyaringan
b.
alat hitung
c.
terali
20. PORTO
d.
alat penangkap ikan
a. Segel
e.
komponen AC
b. Materai
c. Perangko
15. ADJEKTIVA
d. Biaya
a.
Kata ganti
e. Dana
b. Kata benda
c. Kata sifat
21. SEREBRUM
d. Kata serapan
a. Otak besar

e. Kata keterangan

16.

ELABORASI

a. Penyusunan dalil

b. Otak kecil

c. Selebritis

d.

e. Upacara

Balneum

2

Penyusunan dalil b. Otak kecil c. Selebritis d. e. Upacara Balneum 2 Tes Potensi Akademik (TPA)

3

www.begotsantoso.com

c. Fisika

22. MOBILITAS d. Metafisika a. Motivasi e. Gradien b. Lalu-lintas c. Dinamis 28. PROTEKSI d.
22.
MOBILITAS
d. Metafisika
a. Motivasi
e. Gradien
b. Lalu-lintas
c. Dinamis
28. PROTEKSI
d. Gerak
a. Pengawalan
e. Dorongan
b. Perlindungan
c. Pengawasan
23.
BONAFIDE
d.
Pengamanan
a.
Tegar
b.
Penjagaan
b.
Jenis bonsai
c.
Catatan
29. BAGAK
d.
Surat berharga
a. Bergaya
e.
Dapat dipercaya
b. Nama burung
c. Penakut
24.
SINE QUA NON
d. Seperti
a. Selalu negatif
e. Pemberani
b. Kelengkapan
c. Air mineral
30. TANGKAL
d. Harus ada
a. Cegah
e. Tiada berair
b. Tak mempan
c. Lelang
25.
KLEPTOFOBIA
d. Rangkul
a.
Takut kecurian
e. Mempan
b.
Penyakit suka mencuri
c.
Tergila-gila
31. VIRTUAL
d.
Terbayang
a. Hiponema
e.
Berlebih-lebihan
b. Maya
c. Nyata
26.
KOLUSI
d. Virgin
a.
Suap
e. Impian
b.
Manipulasi
c. Kongkalikong
32. FRIKSI
d. Korupsi
a. Membelah
e. Sembunyi
b. Melepaskan
c. Putus asa
27. EKAMATRA
d. Perpecahan

a. Estimasi ukuran

b. Suku tunggal

e. Penggabungan

3

d. Perpecahan a. Estimasi ukuran b. Suku tunggal e. Penggabungan 3 Tes Potensi Akademik (TPA) |

4

www.begotsantoso.com

33. HUKUMAN

a. Aturan

b. Penjara

c. Denda

d. Delik aduan

e. Larangan

a. Rehabilitasi kerusakan tulang

b. Cara belajar siswa aktif

c. Pendidikan luar biasa

d. Cara mengajar anak tuna grahita

e. Maju dengan belajar sendiri

34. HIBRIDA a. Cepat berbuah 39. REGISTRASI b. Tanaman rendah a. Jadwal ulang c. Cangkokan
34. HIBRIDA
a. Cepat berbuah
39. REGISTRASI
b. Tanaman rendah
a. Jadwal ulang
c. Cangkokan
b. Pengaturan
d.
Antar tanaman
c. Register
e.
Bibit unggul
d. Pendaftaran Kembali
e. Pendaftaran
35. RESIDU
a.
Reduksi
40. EKLIPS
b.
Remisi
a. Gerhana
c.
Sisa
b. Penjepit buku
d.
Ampas
c. Garis khatulistiwa
e.
Hasil
d. Gaya gravitasi
e. Lonjong
36. AKURAT
a.
Ralat
b.
Saksama
c.
Selidik
d.
Limit
e.
Aproksimasi
37. CANGGIH
a.
Sophisticated
b.
Sulit
c.
Mutakhir

d. Kompleks

e. Sukar

38. OTODIDAK

4

b. Sulit c. Mutakhir d. Kompleks e. Sukar 38. OTODIDAK 4 Tes Potensi Akademik (TPA) |

5

www.begotsantoso.com

B. Tes Lawan Kata (Antonim)

1. HETEROGEN b. Elastis a. Elastis c. Ngaret b. Aneka d. Kaku c. Oksigen e.
1. HETEROGEN
b. Elastis
a. Elastis
c. Ngaret
b. Aneka
d. Kaku
c. Oksigen
e. Mudah
d. Sejenis
e.
Pecah
7.
INFLASI
a. Ekstensi
2.
KALEIDOSKOP
b. Remisi
a. Pengumpulan
c. Deflasi
b. Lensa okuler
d. Eksflasi
c. Seragam
e. Inflate
d. Kebersamaan
e. Bhineka
8. NOMADIK
a. Tak teratur
3.
INDUKSI
b. Anomali
a. Pusat
c. Sesuai warna
b. Reduksi
d. Mapan
c. Cabang
e. Menetap
d. Deduksi
e. Menginduk
9. MUSYKIL
a. Mustahil
4.
PROLOG
b. Mungkin
a.
Dialog
c. Jahil
b.
Monolog
d. Hal
c. Epilog
e. Andil
d. Prolog
e.
Narator
10. PROMINEN
a. Biasa
5.
DIFERENSIASI
b. Konsisten
a. Substitusi
c. Tak setuju
b. Ekuivalensi
d. Perintis
c. Substraksi
e. Konsekuen
d. Fiksasi
e. Narasi
11. KONKAF
a. Konveks
6.
KOMPATIBEL
b. Optic
a. Compact
c. Lensa

5

KONKAF a. Konveks 6. KOMPATIBEL b. Optic a. Compact c. Lensa 5 Tes Potensi Akademik (TPA)

6

www.begotsantoso.com

d. Cekung a. Pluralis e. Konveksi b. Kolot c. Konservatif 12. ABSURD d. Sekuler a.
d. Cekung
a. Pluralis
e. Konveksi
b. Kolot
c. Konservatif
12.
ABSURD
d. Sekuler
a.
Omong koRisdig
e. Tradisional
b.
Kekecualian
c.
Tak terpakai
18.
POLLIANDRI
d.
Masuk akal
a.
Monopoli
e.
Mustahil
b.
Monogram
c. Monoton
13.
EKLEKTIK
d. Monologi
a.
Elektronik
e. Monogami
b.
Tidak pilih-pilih
c. Didaktif
19. PELETON
d. Memilih
a.
Divisi
e. Eksentrik
b.
Unit
c. Regu
14.
TETIRAN
d. Kelompok
a.
Petir
e. Satuan
b.
Asli
c.
Amatiran
20. SINKRON
d.
Imitasi
a.
Selaras
e.
Palsu
b.
Serasi
c. Sumbang
15.
ANTITESIS
d. Harmonis
a.
Hipotesis
e. Sesuai
b.
Tesis
c.
Epitasis
21. ANTIPATI
d.
Sintesis
a. Melawan
e.
Kebenaran
b. Setuju
c. Lekas mati
16.
OPAS
d. Simpati
a. Pimpinan
e. Bertahan hidup
b. Divisi
c. Tentara
22. KHAS
d. Pesuruh
a. Khusus
e. Prajurit
b. Wabil Khusus
c. Inklusif
17.
MODERNISASI
d. Eksklusif

6

b. Wabil Khusus c. Inklusif 17. MODERNISASI d. Eksklusif 6 Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

7

www.begotsantoso.com

e. Umum b. Gembira c. Jinak 23. VOKAL d. Sengsara a. Patuh e. Lunak b.
e. Umum
b. Gembira
c. Jinak
23. VOKAL
d. Sengsara
a. Patuh
e. Lunak
b. Oval
c. Pendiam
29. CANGGIH
d. KonRisdian
a. Moderen
e. Fokus
b. Terlambat
c. Diam
24. SPORADIS
d. Kuno
a.
Jarang
e. Sederhana
b.
Kerap
c.
Laten
30. OTORITER
d.
Seperti
a. Kuasa
e.
Berhenti
b. Demokrasi
c. Bebas
25. SEKULER
d. Sekuler
a. Keagamaan
e. Hambatan
b. Serikat
c. Pemberian
31. PERINTIS
d. Duniawi
a. Pioner
e. Kedua
b. Pembawa
c. Generasi
26. AMATIR
d. Pewaris
a. Kuatir
e. Pendahulu
b. Kampiun
c. Jago
32. EKSPRESI
d. Profesor
a. Kuasai
e. Teknologi
b. Cepat
c. Lambat
27. NOMAD
d. Impresi
a.
Acak
e. Reaksi
b. Sementara
c. Berpindah
33. APRIORI
d. Non aktif
a. Unggulan

e. Tetap

28.

ANGGARA

a.

Kasih

b. Tidak istimewa

c. Proporsi

d.

e.

Aposteriori

Prioritas

7

a. Kasih b. Tidak istimewa c. Proporsi d. e. Aposteriori Prioritas 7 Tes Potensi Akademik (TPA)

8

www.begotsantoso.com

34. AKTUAL 39. DEDUKSI a. Fiktif a. Intuisi b. Modern b. Transduksi c. Sebenarnya c.
34. AKTUAL
39. DEDUKSI
a. Fiktif
a. Intuisi
b. Modern
b. Transduksi
c. Sebenarnya
c. Reduksi
d. Kadaluarsa
d. Konduksi
e. Baru
e. Induksi
35. KONKLUSIF
40. MONOTON
a.
Eksklusif
a. Terus menerus
b.
Persepsi
b. Berselang-seling
c. Proposisi
c. Berubah-ubah
d. Elusif
d. Berulang-ulang
e. Kolusi
e. Bergerak-gerak
36. SEKULER
a.
Duniawi
b.
Keagamaan
c.
Serikat
d.
Ketiga
e.
Pemberian
37. KONVEKS
a. Lensa
b. Optik
c. Kerucut
d. Cekung
e. Cembung
38. ELASTIS
a.
Ceroboh
b.
Taktis

c. Praktis

d. Kaku

e. Lentur

8

38. ELASTIS a. Ceroboh b. Taktis c. Praktis d. Kaku e. Lentur 8 Tes Potensi Akademik

9

www.begotsantoso.com

C. Tes Padanan kata (Analogi)

1. AIR : ES b. Didenda : Ditahan a. Uap : Air c. Setuju :
1. AIR : ES
b. Didenda
:
Ditahan
a.
Uap
: Air
c. Setuju
:
Berkata
b.
Uap
: Udara
d. Relasi
:
Keadaan
c.
Uap
:Basah
e. Rejeki
:
Konfirmasi
d.
Uap
:Mendidih
e.
Uap
:Awan
7.
AIR
:
HAUS
a. Angin
:
Panas
2. APOTEKER
: OBAT
b. Makanan
:
Lapar
a.
Pesawa
:
Penyakit
c. Rrumput
:
Kambing
b.
Koki
:
Masakan
d. Gelap
:
Lampu
c.
Montir
:
Rusak
e. Minyak
:
Api
d.
Mentor
:
Dril
e.
Psikiater
:
Ide
8. BUSUR
:
GARIS
a. Terbenam
:
Terbit
3. PILOT : PESAWAT
b. Tangkap
:
Lempar
a.
Masinis
: Kapal
c. Tombak
:
Busur
b.
Kusir
:
Kereta
d. Busur
:
Panah
c.
Nelayan
:
Kapal
e. Relatif
:
Absolut
d. :
Motor
Truk
e. :
Supir
Mobil
9. TUBUH
:
PAKAIAN
a.
Kurva
:
Alam
4. DESIBEL
:
SUARA
b.
Lidi
:
Sapu
a.
Are
:
Jarak
c.
Meja
:
Kotak
b.
Warna
:
Merah
d.
Buku
:
Sampul
c.
Suhu
:
Temperatur
e.
Jalan
:
Garis
d.
Volt
:
Listrik
e.
Kalori
:
Berat
10. MENGUAP
AIR
:
a.
Es
:
Mencair
5. MATAHARI
:
BUMI
b. Panas
:
Memuai
a. Bumi
:
Gravitasi
c. Jatuh
:
Pecah
b. Bumi
:
Bulan
d.
Uap
:
Hujan
c. Bumi
:
Planet
e.
Laut
:
Mendung
d. Bumi
:
Matahari
e. Bumi
:
Bintang
11.
BANGSA
:
ETHNOLOGI
a. :
Demonstrasi
6. PETUNJUK
:
AFFIRMASI
Demografi
a. Menolak
:
Melawan
b. Planet
:
Astronomi

9

Demografi a. Menolak : Melawan b. Planet : Astronomi 9 Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

10

www.begotsantoso.com

c. Penyakit

:

 

Patologi

e. Antropologi

 

d.

Bumi

:

Geografi

 

e.

Alam

:

Biologi

17.

TELUK

:

LAUT

 
 

a.

Semenanjung

:

Daratan

12. GAMBAR

 

:

PELUKIS

 

b.

Karang

:

Tanjung

a. Lagu

:

Penyanyi

c. Sepeda

 

:

Pedal

 

b. Restoran

:

Koki

d. Kapal

 

:

Pelabuhan

c. Pena

 

:

Kartunis

 

e. Selat

:

Pulau

d. Lagu : Komponis e. Puisi : Penyair 18. ADAGIO : ALLEGRO a. Rakus :
d. Lagu
:
Komponis
e. Puisi
:
Penyair
18. ADAGIO
:
ALLEGRO
a. Rakus
:
Babi
13. SEMINAR
:
SARJANA
b. Putih
:
Merah
a.
Akademi : Taruna
c.
Binatang
:
Singa
b.
Konservator : Seniman
d. Lambat
:
Cepat
c.
Perpustakaan : Peneliti
e. Akal
:
Orang
d.
Rumah Sakit : Pasien
e.
Ruang Pengadilan :
19. INSENTIF
:
PRESTASI
Saksi
a. Hadiah
:
Pengabdian
b. Penghormatan
:
14. KENDARAAN
:
MOBIL
Kepribadian
a.
Binatang
:
Lawan
c. Hak
:
Kewajiban
b.
Laut
:
Danau
d. Kebutuhan
:
c.
Orang
:
Pemuda
Pemenuhan Kebutuhan
d.
Gaji
:
Upah
e.
Motivasi
:
Kerja
e.
Kapal
:
Perahu
20. KELOPAK MATA
:
KORDEN
15. TIANG
:
KOKOH
a. Rumah
:
Pintu
a.
Genting
:
Tanah
b. Mata
:
Jendela
b.
Lantai
:
Marmer
c. Tembok
Cat
:
c.
Atap
:
Terlindung
d. Masker
:
Muka
d.
Dinding
:
Fondasi
e.
Tembok
:
Jendela
e.
Teras
:
Hiasan
21.
16. RAMALAN
:
ASTROLOGI
HUTAN : POHON
Tembok :
Bangsa
:
….
a. Semen
a. Sosiologi
b. Rumah
b. Demografi
c. Dinding
c. Psikologi
d. Pintu
d. Etnologi
e. Batu bata

10

c. Dinding c. Psikologi d. Pintu d. Etnologi e. Batu bata 10 Tes Potensi Akademik (TPA)

11

www.begotsantoso.com

22. BUNGA : TAMAN

a. Pohon : Ranting

b.

c. Dokter : Pasien

d. Sekretaris : Komputer

b. Dosen : Universitas

Murid : PR

b. Membeku : Dingin

c. Lampu : Sinar

d. Air : Hujan

e.

Api : Panas

28. PELUKIS : GAMBAR

a. Koki : Restoran

b. Penyanyi : Lagu 23. BEBATUAN : GEOLOGI Benih : c. Penyair : Puisi d.
b. Penyanyi : Lagu
23. BEBATUAN : GEOLOGI
Benih :
c.
Penyair : Puisi
d.
Komponis : Lagu
a.
Ilmu Pengetahuan
e.
Kartunis : Pena
b.
Hortikultura
c.
Biologi
d.
29. STATESKOP : DOKTER
Osiloskop :
e.
Reproduksi
Atom
a.
Apoteker
b.
Arkeolog
24. KREDITUR : DEBITUR
c.
Bakteriolog
a. Sales : Marketing
d.
Montir
b. Halus : Sutra
e.
Neurolog
c. Pijat : Usap
d. Tajam : Tumpul
30. PAKAIAN : BUGIL
e. Dobrak : Tolak
a. Rambut : Gundul
b. Mobil : Mogok
25. DONGENG : PERITIWA
c. Lantai : Licin
a.
Fiktif : Fakta
d. Botak : kepala
b.
Data : Ramalan
e. Buku : Sampul
c.
Tesis : Anti tesis
d.
Rencana : Proyeksi
e.
Dugaan : Hipotesis
31. BUTA : WARNA
Tuli :
a.
Telinga
26. KAKI : SEPATU
b. Kata
a.
Topi : Kepala
c. Nada
b. Cincin : Jari
d. Pendengar

c. Telinga : Anting

d. Meja : Ruangan

e. Cat : Kuas

27. MATAHARI : TERANG

a. Mendidih : Air

e. Mendengar

32. ULAT : KEPOMPONG : KUPU- KUPU

a. Kecil : Sedang : Besar

b. Sore : Siang : Pagi

11

: KUPU- KUPU a. Kecil : Sedang : Besar b. Sore : Siang : Pagi 11

12

www.begotsantoso.com

c. Ngantuk : Tidur : Mimpi

d. Bayi : Anak-anak : Remaja

e. Tukang : Obat : Stetoskop

e. Anak : Ayah : Kakek 37. MURID : BUKU : PERPUSTAKAAN 33. BUKU :
e. Anak : Ayah : Kakek
37.
MURID
:
BUKU
:
PERPUSTAKAAN
33. BUKU : NOVEL : DETEKTIF
a. Orang tua : Anak : Ibu
a.
Musik : Jazz : Genre
b. Anak : Kelereng : Rumah
b.
Film : Aksi : Agen Rahasia
c. Nasabah : Uang : Bank
c.
Buku : Fiksi : Ilmiah
d. Pembeli
:
Makanan
:
d.
Musik : POP : Dangdut
Gudang
e.
Film : Indonesia : Horor
38.
BURUNG : TERBANG : UDARA
34. KETIK : EDIT : PRINT
a. Makanan : Nasi : Meja
a.
Pagi : Siang : Tidur
b. Rokok : Tembakau : Asap
b.
Masak : Kukus : Rebus
c. Kuas : Cat : Tembok
c.
Sapu : Bersih : Rapi
d. Ibu : Memasak : Halama
d.
Tanak : Saji : Makan
e. Ikan : Berenang : Air
e.
Pulang : Pergi : Datang
39.
KUDA : DAKU : DUKA
35. SUARA : GAMBAR : FILM
a. Kaki : Kaka : Kuku
a.
Sepakbola : Lapangan :
b. Nadi : Dina : Dani
Wasit
c. Papi : Papa : Pipa
b.
Tulis : Catat : Ketik
d. Buka : Baki : Kaka
c.
Kertas : Komputer : Printer
e. Dada : Didi : Dadu
d.
Bola : Sepatu : Raket
e.
Kertas : Tulisan : Buku
40.
API : BAKAR : PANAS
a. Air : Lembab : Dingin
36. TUKANG : GERGAJI : PALU
b. Udara : Segar : Hangat
a.
Guru : Kapur : Topi
c. Es : Beku : Dingin
b.
Penari : Topi : Selendang
d. Kayu : Keras : Panjang
c.
Montir : Obeng : Tang
e. Besi : Panas : Memuai
d.
Penulis : Kuas : Cat

12

: Obeng : Tang e. Besi : Panas : Memuai d. Penulis : Kuas : Cat