Anda di halaman 1dari 42

1

www.begotsantoso.com

MATERI VERBAL

A. Tes Persamaan Kata ( Sinonim)

1. ACUAN :

a. pegangan 6. TENDENSI b. pedoman a. urat c. pemacu b. tekanan d. rujukan c.
a. pegangan
6. TENDENSI
b. pedoman
a. urat
c. pemacu
b. tekanan
d. rujukan
c. otot
e. pendorong
d. maksud
e. daging
2. RANCU
a. Canggung
7. KONTEMPORER
b. Jorok
a. Aneh
c. Kacau
b. Kuno
d. Tidak wajar
c. Pada masa kini
e. Semu
d. Abstrak
e. Tidak beraturan
3. RENOVASI
a. Pemagaran
8. KULINER
b. Pemugaran
a. Mantap
c. Pembongkaran
b. Jalan-jalan
d. Peningkatan
c. Santai
e. Pemekaran
d. Masakan
e. Enak
4. PARAS
a. Ganti
9. SUMBANG :
b. Cukur
a. tak seimbang
c.
Wajah
b. tak sinkron
d.
Salah
c. tak serasi
e.
Payah
d. tak selaras
e. tak sesuai
5. RABAT
a. Kerugian
10. EVOKASI

b. Potongan harga

c.

d.

e. Murah

Debet

Kredit

a. Pengungsian

b.

c.

d. Penggugah rasa

Penilaian

Perubahan

1

Kredit a. Pengungsian b. c. d. Penggugah rasa Penilaian Perubahan 1 Tes Potensi Akademik (TPA) |

2

www.begotsantoso.com

11.

e.

Izin menetap

NARATIF :

a. timbal balik

b.

c. Penjelasan terperinci

d.

e. Penugasan untuk kerja

Pendadaran

Kontrak kerja

b. puisi c. deskriptif 17. KONVENSI d. prosa a. Kebijakan e. ajakan b. Kesamaan c.
b.
puisi
c.
deskriptif
17.
KONVENSI
d.
prosa
a.
Kebijakan
e. ajakan
b. Kesamaan
c. Kesimpulan
12. AFEKSI
d. Kesepakatan
a. Tak berakibat
e. Keputusan
b. Kasih saying
c. Tanpa luka
18. APORISMA
d. Ternyata
a. Apriori
e. Terluka
b. Maksimal
c. Bentuk
13. TALENTA
d. Pendekatan
a. Cita-cita
e. Prima
b. Kegemaran
c. Bakat
19. DEHIDRASI
d. Keinginan
a. Deliberasi
e. Hobi
b. Proses penyusutan air
c. Kehilangan cairan tubuh
14. KISI-KISI
d. Dekapitalisasi
a.
tabel
e. Proses penyaringan
b.
alat hitung
c.
terali
20. PORTO
d.
alat penangkap ikan
a. Segel
e.
komponen AC
b. Materai
c. Perangko
15. ADJEKTIVA
d. Biaya
a.
Kata ganti
e. Dana
b. Kata benda
c. Kata sifat
21. SEREBRUM
d. Kata serapan
a. Otak besar

e. Kata keterangan

16.

ELABORASI

a. Penyusunan dalil

b. Otak kecil

c. Selebritis

d.

e. Upacara

Balneum

2

Penyusunan dalil b. Otak kecil c. Selebritis d. e. Upacara Balneum 2 Tes Potensi Akademik (TPA)

3

www.begotsantoso.com

c. Fisika

22. MOBILITAS d. Metafisika a. Motivasi e. Gradien b. Lalu-lintas c. Dinamis 28. PROTEKSI d.
22.
MOBILITAS
d. Metafisika
a. Motivasi
e. Gradien
b. Lalu-lintas
c. Dinamis
28. PROTEKSI
d. Gerak
a. Pengawalan
e. Dorongan
b. Perlindungan
c. Pengawasan
23.
BONAFIDE
d.
Pengamanan
a.
Tegar
b.
Penjagaan
b.
Jenis bonsai
c.
Catatan
29. BAGAK
d.
Surat berharga
a. Bergaya
e.
Dapat dipercaya
b. Nama burung
c. Penakut
24.
SINE QUA NON
d. Seperti
a. Selalu negatif
e. Pemberani
b. Kelengkapan
c. Air mineral
30. TANGKAL
d. Harus ada
a. Cegah
e. Tiada berair
b. Tak mempan
c. Lelang
25.
KLEPTOFOBIA
d. Rangkul
a.
Takut kecurian
e. Mempan
b.
Penyakit suka mencuri
c.
Tergila-gila
31. VIRTUAL
d.
Terbayang
a. Hiponema
e.
Berlebih-lebihan
b. Maya
c. Nyata
26.
KOLUSI
d. Virgin
a.
Suap
e. Impian
b.
Manipulasi
c. Kongkalikong
32. FRIKSI
d. Korupsi
a. Membelah
e. Sembunyi
b. Melepaskan
c. Putus asa
27. EKAMATRA
d. Perpecahan

a. Estimasi ukuran

b. Suku tunggal

e. Penggabungan

3

d. Perpecahan a. Estimasi ukuran b. Suku tunggal e. Penggabungan 3 Tes Potensi Akademik (TPA) |

4

www.begotsantoso.com

33. HUKUMAN

a. Aturan

b. Penjara

c. Denda

d. Delik aduan

e. Larangan

a. Rehabilitasi kerusakan tulang

b. Cara belajar siswa aktif

c. Pendidikan luar biasa

d. Cara mengajar anak tuna grahita

e. Maju dengan belajar sendiri

34. HIBRIDA a. Cepat berbuah 39. REGISTRASI b. Tanaman rendah a. Jadwal ulang c. Cangkokan
34. HIBRIDA
a. Cepat berbuah
39. REGISTRASI
b. Tanaman rendah
a. Jadwal ulang
c. Cangkokan
b. Pengaturan
d.
Antar tanaman
c. Register
e.
Bibit unggul
d. Pendaftaran Kembali
e. Pendaftaran
35. RESIDU
a.
Reduksi
40. EKLIPS
b.
Remisi
a. Gerhana
c.
Sisa
b. Penjepit buku
d.
Ampas
c. Garis khatulistiwa
e.
Hasil
d. Gaya gravitasi
e. Lonjong
36. AKURAT
a.
Ralat
b.
Saksama
c.
Selidik
d.
Limit
e.
Aproksimasi
37. CANGGIH
a.
Sophisticated
b.
Sulit
c.
Mutakhir

d. Kompleks

e. Sukar

38. OTODIDAK

4

b. Sulit c. Mutakhir d. Kompleks e. Sukar 38. OTODIDAK 4 Tes Potensi Akademik (TPA) |

5

www.begotsantoso.com

B. Tes Lawan Kata (Antonim)

1. HETEROGEN b. Elastis a. Elastis c. Ngaret b. Aneka d. Kaku c. Oksigen e.
1. HETEROGEN
b. Elastis
a. Elastis
c. Ngaret
b. Aneka
d. Kaku
c. Oksigen
e. Mudah
d. Sejenis
e.
Pecah
7.
INFLASI
a. Ekstensi
2.
KALEIDOSKOP
b. Remisi
a. Pengumpulan
c. Deflasi
b. Lensa okuler
d. Eksflasi
c. Seragam
e. Inflate
d. Kebersamaan
e. Bhineka
8. NOMADIK
a. Tak teratur
3.
INDUKSI
b. Anomali
a. Pusat
c. Sesuai warna
b. Reduksi
d. Mapan
c. Cabang
e. Menetap
d. Deduksi
e. Menginduk
9. MUSYKIL
a. Mustahil
4.
PROLOG
b. Mungkin
a.
Dialog
c. Jahil
b.
Monolog
d. Hal
c. Epilog
e. Andil
d. Prolog
e.
Narator
10. PROMINEN
a. Biasa
5.
DIFERENSIASI
b. Konsisten
a. Substitusi
c. Tak setuju
b. Ekuivalensi
d. Perintis
c. Substraksi
e. Konsekuen
d. Fiksasi
e. Narasi
11. KONKAF
a. Konveks
6.
KOMPATIBEL
b. Optic
a. Compact
c. Lensa

5

KONKAF a. Konveks 6. KOMPATIBEL b. Optic a. Compact c. Lensa 5 Tes Potensi Akademik (TPA)

6

www.begotsantoso.com

d. Cekung a. Pluralis e. Konveksi b. Kolot c. Konservatif 12. ABSURD d. Sekuler a.
d. Cekung
a. Pluralis
e. Konveksi
b. Kolot
c. Konservatif
12.
ABSURD
d. Sekuler
a.
Omong koRisdig
e. Tradisional
b.
Kekecualian
c.
Tak terpakai
18.
POLLIANDRI
d.
Masuk akal
a.
Monopoli
e.
Mustahil
b.
Monogram
c. Monoton
13.
EKLEKTIK
d. Monologi
a.
Elektronik
e. Monogami
b.
Tidak pilih-pilih
c. Didaktif
19. PELETON
d. Memilih
a.
Divisi
e. Eksentrik
b.
Unit
c. Regu
14.
TETIRAN
d. Kelompok
a.
Petir
e. Satuan
b.
Asli
c.
Amatiran
20. SINKRON
d.
Imitasi
a.
Selaras
e.
Palsu
b.
Serasi
c. Sumbang
15.
ANTITESIS
d. Harmonis
a.
Hipotesis
e. Sesuai
b.
Tesis
c.
Epitasis
21. ANTIPATI
d.
Sintesis
a. Melawan
e.
Kebenaran
b. Setuju
c. Lekas mati
16.
OPAS
d. Simpati
a. Pimpinan
e. Bertahan hidup
b. Divisi
c. Tentara
22. KHAS
d. Pesuruh
a. Khusus
e. Prajurit
b. Wabil Khusus
c. Inklusif
17.
MODERNISASI
d. Eksklusif

6

b. Wabil Khusus c. Inklusif 17. MODERNISASI d. Eksklusif 6 Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

7

www.begotsantoso.com

e. Umum b. Gembira c. Jinak 23. VOKAL d. Sengsara a. Patuh e. Lunak b.
e. Umum
b. Gembira
c. Jinak
23. VOKAL
d. Sengsara
a. Patuh
e. Lunak
b. Oval
c. Pendiam
29. CANGGIH
d. KonRisdian
a. Moderen
e. Fokus
b. Terlambat
c. Diam
24. SPORADIS
d. Kuno
a.
Jarang
e. Sederhana
b.
Kerap
c.
Laten
30. OTORITER
d.
Seperti
a. Kuasa
e.
Berhenti
b. Demokrasi
c. Bebas
25. SEKULER
d. Sekuler
a. Keagamaan
e. Hambatan
b. Serikat
c. Pemberian
31. PERINTIS
d. Duniawi
a. Pioner
e. Kedua
b. Pembawa
c. Generasi
26. AMATIR
d. Pewaris
a. Kuatir
e. Pendahulu
b. Kampiun
c. Jago
32. EKSPRESI
d. Profesor
a. Kuasai
e. Teknologi
b. Cepat
c. Lambat
27. NOMAD
d. Impresi
a.
Acak
e. Reaksi
b. Sementara
c. Berpindah
33. APRIORI
d. Non aktif
a. Unggulan

e. Tetap

28.

ANGGARA

a.

Kasih

b. Tidak istimewa

c. Proporsi

d.

e.

Aposteriori

Prioritas

7

a. Kasih b. Tidak istimewa c. Proporsi d. e. Aposteriori Prioritas 7 Tes Potensi Akademik (TPA)

8

www.begotsantoso.com

34. AKTUAL 39. DEDUKSI a. Fiktif a. Intuisi b. Modern b. Transduksi c. Sebenarnya c.
34. AKTUAL
39. DEDUKSI
a. Fiktif
a. Intuisi
b. Modern
b. Transduksi
c. Sebenarnya
c. Reduksi
d. Kadaluarsa
d. Konduksi
e. Baru
e. Induksi
35. KONKLUSIF
40. MONOTON
a.
Eksklusif
a. Terus menerus
b.
Persepsi
b. Berselang-seling
c. Proposisi
c. Berubah-ubah
d. Elusif
d. Berulang-ulang
e. Kolusi
e. Bergerak-gerak
36. SEKULER
a.
Duniawi
b.
Keagamaan
c.
Serikat
d.
Ketiga
e.
Pemberian
37. KONVEKS
a. Lensa
b. Optik
c. Kerucut
d. Cekung
e. Cembung
38. ELASTIS
a.
Ceroboh
b.
Taktis

c. Praktis

d. Kaku

e. Lentur

8

38. ELASTIS a. Ceroboh b. Taktis c. Praktis d. Kaku e. Lentur 8 Tes Potensi Akademik

9

www.begotsantoso.com

C. Tes Padanan kata (Analogi)

1. AIR : ES b. Didenda : Ditahan a. Uap : Air c. Setuju :
1. AIR : ES
b. Didenda
:
Ditahan
a.
Uap
: Air
c. Setuju
:
Berkata
b.
Uap
: Udara
d. Relasi
:
Keadaan
c.
Uap
:Basah
e. Rejeki
:
Konfirmasi
d.
Uap
:Mendidih
e.
Uap
:Awan
7.
AIR
:
HAUS
a. Angin
:
Panas
2. APOTEKER
: OBAT
b. Makanan
:
Lapar
a.
Pesawa
:
Penyakit
c. Rrumput
:
Kambing
b.
Koki
:
Masakan
d. Gelap
:
Lampu
c.
Montir
:
Rusak
e. Minyak
:
Api
d.
Mentor
:
Dril
e.
Psikiater
:
Ide
8. BUSUR
:
GARIS
a. Terbenam
:
Terbit
3. PILOT : PESAWAT
b. Tangkap
:
Lempar
a.
Masinis
: Kapal
c. Tombak
:
Busur
b.
Kusir
:
Kereta
d. Busur
:
Panah
c.
Nelayan
:
Kapal
e. Relatif
:
Absolut
d. :
Motor
Truk
e. :
Supir
Mobil
9. TUBUH
:
PAKAIAN
a.
Kurva
:
Alam
4. DESIBEL
:
SUARA
b.
Lidi
:
Sapu
a.
Are
:
Jarak
c.
Meja
:
Kotak
b.
Warna
:
Merah
d.
Buku
:
Sampul
c.
Suhu
:
Temperatur
e.
Jalan
:
Garis
d.
Volt
:
Listrik
e.
Kalori
:
Berat
10. MENGUAP
AIR
:
a.
Es
:
Mencair
5. MATAHARI
:
BUMI
b. Panas
:
Memuai
a. Bumi
:
Gravitasi
c. Jatuh
:
Pecah
b. Bumi
:
Bulan
d.
Uap
:
Hujan
c. Bumi
:
Planet
e.
Laut
:
Mendung
d. Bumi
:
Matahari
e. Bumi
:
Bintang
11.
BANGSA
:
ETHNOLOGI
a. :
Demonstrasi
6. PETUNJUK
:
AFFIRMASI
Demografi
a. Menolak
:
Melawan
b. Planet
:
Astronomi

9

Demografi a. Menolak : Melawan b. Planet : Astronomi 9 Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

10

www.begotsantoso.com

c. Penyakit

:

 

Patologi

e. Antropologi

 

d.

Bumi

:

Geografi

 

e.

Alam

:

Biologi

17.

TELUK

:

LAUT

 
 

a.

Semenanjung

:

Daratan

12. GAMBAR

 

:

PELUKIS

 

b.

Karang

:

Tanjung

a. Lagu

:

Penyanyi

c. Sepeda

 

:

Pedal

 

b. Restoran

:

Koki

d. Kapal

 

:

Pelabuhan

c. Pena

 

:

Kartunis

 

e. Selat

:

Pulau

d. Lagu : Komponis e. Puisi : Penyair 18. ADAGIO : ALLEGRO a. Rakus :
d. Lagu
:
Komponis
e. Puisi
:
Penyair
18. ADAGIO
:
ALLEGRO
a. Rakus
:
Babi
13. SEMINAR
:
SARJANA
b. Putih
:
Merah
a.
Akademi : Taruna
c.
Binatang
:
Singa
b.
Konservator : Seniman
d. Lambat
:
Cepat
c.
Perpustakaan : Peneliti
e. Akal
:
Orang
d.
Rumah Sakit : Pasien
e.
Ruang Pengadilan :
19. INSENTIF
:
PRESTASI
Saksi
a. Hadiah
:
Pengabdian
b. Penghormatan
:
14. KENDARAAN
:
MOBIL
Kepribadian
a.
Binatang
:
Lawan
c. Hak
:
Kewajiban
b.
Laut
:
Danau
d. Kebutuhan
:
c.
Orang
:
Pemuda
Pemenuhan Kebutuhan
d.
Gaji
:
Upah
e.
Motivasi
:
Kerja
e.
Kapal
:
Perahu
20. KELOPAK MATA
:
KORDEN
15. TIANG
:
KOKOH
a. Rumah
:
Pintu
a.
Genting
:
Tanah
b. Mata
:
Jendela
b.
Lantai
:
Marmer
c. Tembok
Cat
:
c.
Atap
:
Terlindung
d. Masker
:
Muka
d.
Dinding
:
Fondasi
e.
Tembok
:
Jendela
e.
Teras
:
Hiasan
21.
16. RAMALAN
:
ASTROLOGI
HUTAN : POHON
Tembok :
Bangsa
:
….
a. Semen
a. Sosiologi
b. Rumah
b. Demografi
c. Dinding
c. Psikologi
d. Pintu
d. Etnologi
e. Batu bata

10

c. Dinding c. Psikologi d. Pintu d. Etnologi e. Batu bata 10 Tes Potensi Akademik (TPA)

11

www.begotsantoso.com

22. BUNGA : TAMAN

a. Pohon : Ranting

b.

c. Dokter : Pasien

d. Sekretaris : Komputer

b. Dosen : Universitas

Murid : PR

b. Membeku : Dingin

c. Lampu : Sinar

d. Air : Hujan

e.

Api : Panas

28. PELUKIS : GAMBAR

a. Koki : Restoran

b. Penyanyi : Lagu 23. BEBATUAN : GEOLOGI Benih : c. Penyair : Puisi d.
b. Penyanyi : Lagu
23. BEBATUAN : GEOLOGI
Benih :
c.
Penyair : Puisi
d.
Komponis : Lagu
a.
Ilmu Pengetahuan
e.
Kartunis : Pena
b.
Hortikultura
c.
Biologi
d.
29. STATESKOP : DOKTER
Osiloskop :
e.
Reproduksi
Atom
a.
Apoteker
b.
Arkeolog
24. KREDITUR : DEBITUR
c.
Bakteriolog
a. Sales : Marketing
d.
Montir
b. Halus : Sutra
e.
Neurolog
c. Pijat : Usap
d. Tajam : Tumpul
30. PAKAIAN : BUGIL
e. Dobrak : Tolak
a. Rambut : Gundul
b. Mobil : Mogok
25. DONGENG : PERITIWA
c. Lantai : Licin
a.
Fiktif : Fakta
d. Botak : kepala
b.
Data : Ramalan
e. Buku : Sampul
c.
Tesis : Anti tesis
d.
Rencana : Proyeksi
e.
Dugaan : Hipotesis
31. BUTA : WARNA
Tuli :
a.
Telinga
26. KAKI : SEPATU
b. Kata
a.
Topi : Kepala
c. Nada
b. Cincin : Jari
d. Pendengar

c. Telinga : Anting

d. Meja : Ruangan

e. Cat : Kuas

27. MATAHARI : TERANG

a. Mendidih : Air

e. Mendengar

32. ULAT : KEPOMPONG : KUPU- KUPU

a. Kecil : Sedang : Besar

b. Sore : Siang : Pagi

11

: KUPU- KUPU a. Kecil : Sedang : Besar b. Sore : Siang : Pagi 11

12

www.begotsantoso.com

c. Ngantuk : Tidur : Mimpi

d. Bayi : Anak-anak : Remaja

e. Tukang : Obat : Stetoskop

e. Anak : Ayah : Kakek 37. MURID : BUKU : PERPUSTAKAAN 33. BUKU :
e. Anak : Ayah : Kakek
37.
MURID
:
BUKU
:
PERPUSTAKAAN
33. BUKU : NOVEL : DETEKTIF
a. Orang tua : Anak : Ibu
a.
Musik : Jazz : Genre
b. Anak : Kelereng : Rumah
b.
Film : Aksi : Agen Rahasia
c. Nasabah : Uang : Bank
c.
Buku : Fiksi : Ilmiah
d. Pembeli
:
Makanan
:
d.
Musik : POP : Dangdut
Gudang
e.
Film : Indonesia : Horor
38.
BURUNG : TERBANG : UDARA
34. KETIK : EDIT : PRINT
a. Makanan : Nasi : Meja
a.
Pagi : Siang : Tidur
b. Rokok : Tembakau : Asap
b.
Masak : Kukus : Rebus
c. Kuas : Cat : Tembok
c.
Sapu : Bersih : Rapi
d. Ibu : Memasak : Halama
d.
Tanak : Saji : Makan
e. Ikan : Berenang : Air
e.
Pulang : Pergi : Datang
39.
KUDA : DAKU : DUKA
35. SUARA : GAMBAR : FILM
a. Kaki : Kaka : Kuku
a.
Sepakbola : Lapangan :
b. Nadi : Dina : Dani
Wasit
c. Papi : Papa : Pipa
b.
Tulis : Catat : Ketik
d. Buka : Baki : Kaka
c.
Kertas : Komputer : Printer
e. Dada : Didi : Dadu
d.
Bola : Sepatu : Raket
e.
Kertas : Tulisan : Buku
40.
API : BAKAR : PANAS
a. Air : Lembab : Dingin
36. TUKANG : GERGAJI : PALU
b. Udara : Segar : Hangat
a.
Guru : Kapur : Topi
c. Es : Beku : Dingin
b.
Penari : Topi : Selendang
d. Kayu : Keras : Panjang
c.
Montir : Obeng : Tang
e. Besi : Panas : Memuai
d.
Penulis : Kuas : Cat

12

: Obeng : Tang e. Besi : Panas : Memuai d. Penulis : Kuas : Cat

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com MATERI KUANTITATIF A. Tes Aritmatika 1. (275 + 65) 2 = a. 6,125 a. 5250

MATERI KUANTITATIF

A. Tes Aritmatika

1. (275 + 65) 2 = a. 6,125 a. 5250 b. 4,25 b. 4850 c.
1. (275 + 65) 2 =
a. 6,125
a.
5250
b. 4,25
b.
4850
c. 5,25
c.
4750
d. 6,25
d.
4500
e. 6,66
e.
3500
6. 7 berapa persen dari 50
2. 0,35 2 =
a. 0.174
a.
0,1225
b. 0.417
b.
0,01225
c. 0.14
c.
1,12250
d. 0.17
d.
0,125
e. 14
e.
0,0125
7. 28 adalah berapa persen dari
3. 0,5 : 1 ¼ =
70
a. 1/3
a.
40
b. 0,40
b.
35
c. 0,56
c.
30
d. 0,65
d.
25
e. 0,75
e.
28
4. Bilangan manakah yang
terkecil?
8. X
164)
X ½ =
a.
08,48
a.
1/3
3
b.
15,09
c. 20,50
b.
3
d. 14,09
c.
1/
(3 / 3
e. 34,59
d.
3
9. 2,20 X 0,75 + 3/5 : 1/8 =
e.
1/ (3
a. 1,89
b. 5,9
5. 4 berapa persen persen dari
c. 9,8
25?

1

1/ (3 a. 1,89 b. 5,9 5. 4 berapa persen persen dari c. 9,8 25? 1

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com d. e. 15,5 10,5 e. 5 15. 7,7 : 2,5 – (2/4 X ¾) =

d.

e. 15,5

10,5

e.

5

15. 7,7 : 2,5 (2/4 X ¾) =

10. Akar dari (24 2 + 32 2 ) =

a.

b.

c.

d.

e.

576

75

1.550

a. 5,050

4,252

3,605

2,625

d.

c.

b.

550 e. 1,850 40 16. + 2 ¼ 7,5 - 7,5 : ½ = a.
550
e.
1,850
40
16. +
2 ¼
7,5 -
7,5 : ½ =
a.
51,87
b.
23,69
c.
21,48
d.
11,875
e.
12,58
17. Jika y = 5, maka
16 8 y y 2
1/3
3
a. 0
3
b. 1
1/
(3 / 3
c. -2
d. 3
3
e. 4
1/(3
18. Nilai yang paling dekat
61 adalah
a. 2,5
b. 7,3
c. 7,8

d. 9,2

e. 8,1

11. Berapakah 75% dari 62.500

a. 46.875

b. 42.175

c. 40.000

d. 57.500

e. 57.875

12. Bilangan manakah yang terkecil

a.

b.

c.

d.

e.

13. 141.47 : 32.9 =

a. 0.43

b. 4.3

c. 43 d. e.
c.
43
d.
e.

4.03

3.04

13. 141.47 : 32.9 = a. 0.43 b. 4.3 c. 43 d. e. 4.03 3.04 14.
13. 141.47 : 32.9 = a. 0.43 b. 4.3 c. 43 d. e. 4.03 3.04 14.

14. ( 2 56) + ( 2 0,04) =

a. 1

2

c. 3

d. 4

b.

19. Jika x + y = 100 dan x/y = ¼, maka y x =

30

b. 50

a.

c. 60

d. 75

2

x + y = 100 dan x/y = ¼, maka y – x = 30 b.

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com e. -100 20. 12 adalah 150% dari a. b. c. d. 4 8 16 20

e. -100

20. 12 adalah 150% dari

a.

b.

c.

d.

4

8

16

20

25. Jika a = 5 dan b = 2, maka nilai a 2 3a 2 b + 3ab 2 b 2 =

a. 81

27

27

81

343

d.

e.

c.

b.

e. 36 21. 85% - 25% + 1.25 + 3 ¼ = a. 1,00 26.
e.
36
21. 85% - 25% + 1.25 + 3 ¼ =
a. 1,00
26. 1/6 sama dengan berapa
persen?
b. 2,05
a. 16,25
c. 2,50
b. 62,25
d. 4,70
c. 6,25
e. 5,10
d. 0,01625
e. 0,001625
22. 37% - 18% x 0,22 =
27. (525 5100) =
a. 0,3304
b. 0,418
a. 67,6
c. 1,20
b. 67,69
d. 2,202
c. 75,00
e. 6,280
d. 75,50
e. 75,80
23. Berapakan 6/7 dari 87,5%?
28. (8 / 4 x14 / 70) =
a. 0,75
b. 6,5
c. 7,5
a. 0,832
d. 75
b. 0,732
e.
125
c. 0,632
d. 0,532
24. 15 adalah 37,5% dari
e. 0,432
a. 20

b. 35

c. 37,5

d. 40

e.

42,5

29.

37,5% dari e. 0,432 a. 20 b. 35 c. 37,5 d. 40 e. 42,5 29. (1
37,5% dari e. 0,432 a. 20 b. 35 c. 37,5 d. 40 e. 42,5 29. (1

(1 0,36) + (1 0,19) =

a. 1,70

b. 1,65

c. 1,50

d. 0,70

e. 0,15

3

29. (1 0,36) + (1 0,19) = a. 1,70 b. 1,65 c. 1,50 d. 0,70 e.

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 30. 210,4 : 50,7 = a. 4,78 b. 4,70 c. 4,15 d. 3,74 e. 3,47

30. 210,4 : 50,7 =

a. 4,78

b. 4,70

c. 4,15

d. 3,74

e. 3,47 B. Tes Seri 1. 2 4 6 8 … a. 9 b. 10
e. 3,47
B. Tes Seri
1. 2
4
6
8
a.
9
b.
10
c.
12
d.
14
e.
16
2. 2
3
6
7
10
a.
11
b.
12
c.
14
d.
16
e.
17
3. 6
7
9
13
21
a.
9
b.
21
c.
29
d.
37
e.
51

4. 6

3

2

3

9

4

a.

5

b.

9

c.

12

d.

16

e.

20

4

… a. 5 b. 9 c. 12 d. 16 e. 20 4 Tes Potensi Akademik (TPA)

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 5. 40 64 48 36 34 … a. 33 b. 32 c. 29 d. 21

5. 40

64

48

36

34

a.

33

b.

32

c.

29

d.

21

e.

16

6. 16 12 15 13 14 … a. 11 b. 12 c. 13 d. 14
6. 16
12
15
13
14
a.
11
b.
12
c.
13
d.
14
e.
15
7. 14
16
19
21
24
a.
20
b.
22
c.
25
d.
26
e.
27
8. 1
2
6
24
120
a.
144
b.
180
c.
240
d.
480
e.
720
9. 12
15
13
11
9
9
a.
2
b.
4

c.

6

d.

7

e.

8

10. 6

5

6

7

7

7

8

8

8

a.

8

5

e. 8 10. 6 5 6 7 7 7 8 8 8 a. 8 5 Tes

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com b. 9 c. 10 d. 11 e. 12 11. 13 15 14 16 15 17
b. 9 c. 10 d. 11 e. 12 11. 13 15 14 16 15 17
b.
9
c.
10
d.
11
e.
12
11. 13
15
14
16
15
17
a.
15
b.
16
c.
17
d.
19
e.
21
12. 4096
2048
1024
512
256
a.
6
b.
12
c.
32
d.
64
e.
128
13. 40
39
37
40
36
31
a.
33
b.
34
c.
35
d.
36
e.
37
14. 6
8
2
8
1
a.
3
b.
5
c.
7
d.
9
e.
11
15. 300
300
150
50

a. 11,5

b.

c. 12,7

d. 13,4

12,5

6

e. 11 15. 300 300 150 50 … a. 11,5 b. c. 12,7 d. 13,4 12,5

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com e. 15 16. 2 3 … 12 24 a. 18 b. 16 c. 15 d.
e. 15 16. 2 3 … 12 24 a. 18 b. 16 c. 15 d.
e.
15
16. 2
3
12
24
a.
18
b.
16
c.
15
d.
13
e.
6
17. 6
8
6
8
6
7
6
7
a.
7
6
7
b.
7
6
5
c.
8
6
8
d.
6
6
6
e.
6
5
5
18. 18
10
20
12
24
16
a.
8
16
b.
20
28
c.
32
24
d.
9
3
e.
28
24
19. 92
88
84
80
76
a.
72
68
b.
68
64
c.
72
64
d.
68
72
e.
72
62
20. 1
3
7
15
a.
12
35
b.
13
22
c.
31
63
d.
12
13
e.
32
12
21. 2
3
6
7
14
15

7

c. 31 63 d. 12 13 e. 32 12 21. 2 3 6 7 14 15

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com a. 22 32 b. 21 36 c. 39 30 d. 30 31 e. 30 32
a. 22 32 b. 21 36 c. 39 30 d. 30 31 e. 30 32
a.
22
32
b.
21
36
c.
39
30
d.
30
31
e.
30
32
22. 12
13
22
27
a.
19
12
b.
15
18
c.
22
24
d.
22
18
e.
21
18
23. 2
5
5
10
8
15
11
a.
20
14
b.
15
28
c.
14
14
d.
5
15
e.
4
20
24. 2
10
4
8
6
6
a.
8
10
b.
8
4
c.
4
2
d.
10
12
e.
21
25
25. 11
99
77
12
100
78
13
a.
79
101
b.
78
100
c.
100
78
d.
101
79
e.
77
101
26. 4
4
8
4
16
4
a.
32
4
b.
12
44
c.
4
8

8

26. 4 4 8 4 16 4 … … a. 32 4 b. 12 44 c.

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com d. 16 20 e. 9 3 27. 0 ½ 4 ½ 1 ½ 9 2
d. 16 20 e. 9 3 27. 0 ½ 4 ½ 1 ½ 9 2
d. 16
20
e. 9
3
27.
0
½
4 ½
1 ½
9
2 ½
a.
13 ½
3 ½
b.
12
2 ½
c.
3 ½
12 ½
d.
14 ½
4 ½
e.
12 ¼
3 ¼
28. 1
3
7
15
a.
37
49
b.
37
50
c.
36
51
d.
36
50
e.
36
49
29. a
c
d
b
h
i
c
m
n
a.
d
b.
e
c.
m
d.
o
e.
p
30. a
b
c
f
g
h
k
l
a.
j
b.
k
c.
l
d.
m
e.
n

31. a

b

b

c

c

c

d

d

d

d

a.

a

b.

d

c.

g

d.

j

e.

m

9

d … a. a b. d c. g d. j e. m 9 Tes Potensi Akademik

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 32. a c e g i … a. j b. k c. l d. m
32. a c e g i … a. j b. k c. l d. m
32. a
c
e
g
i
a.
j
b.
k
c.
l
d.
m
e.
n
33. a
c
b
a
d
c
a
e
d
a
a.
o
z
b.
a
b
c.
d
d
d.
d
f
e.
f
e
34. …
e
g
I
k
m
o
a.
p
b
b.
a
c
c.
m
k
d.
l
n
e.
m
e
35. …
e
f
i
j
m
n
a.
a
b
b.
a
c
c.
b
d
d.
a
d
e.
b
d

10

e f i j m n a. a b b. a c c. b d d.

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com C. Logika Number 1. Jika x = ½ dan y = 2%, makax = y

C. Logika Number

1. Jika x = ½ dan y = 2%, makax = y

a.

b.

c.

d.

x > y

x < y

x = y

x dan y tak bias ditentukan

b.

c.

d. dan y tak bisa ditentukan

e.

x < y

x = y

x

2x < 3y

e. 2x < y 6. Jika 5 x . 5 y = 625 dan 2
e.
2x < y
6.
Jika 5 x . 5 y = 625 dan 2 x . 8 y = 16,
maka
2. Jika X = 0,37% dari 5,43 dan Y =
5,43% dari 0,375 maka
a. > y
x
b. < y
x
a. X < Y
c. = y
x
b. X > Y
d. dan y tak bisa ditentukan
x
e. 2x < y
c. X = Y
d. X = 2Y
7.
e.
X dan Y tidak dapat
ditentukan
Jika a = 3, b = 1/3, x = (a – b) 2 dan
y = (b – a) 2 , maka
a. > y
x
b. < y
x
3. Jika z = 57 88 – 57 87 dan a = 57 87
maka
c. = y
x
d. dan y tak bias ditentukan
x
a.
z
< a
e. 2x < y
b.
z > a
c.
z = a
8.
¼ berbanding 3/5 adalah
d.
z = 2a
a.
1 berbanding 3
e.
z dan a tidak dapat
ditentukan
b.
3 berbanding 20
c.
5 berbanding 12
d.
3 berbanding 4
4. Jika x = 2,1423 + 3,2412 + 4, 8121
dan y = 10, maka
e.
5 berbanding 4, x (a – b) 2 dan
y = (b
a.
x > y
b.
x < y
9. 1/3 berbading 6/7 adalah
c. x = y
a. 1 berbading 6
d. x dan y tak bisa ditentukan
b. 3 berbanding 13
e. 2x < y
c. 3 berbanding 7

5. Jika x < 8 dan y > 8, maka

a. x > y

d. 7 berbanding 18

e. 1 berbanding 3

11

y > 8, maka a. x > y d. 7 berbanding 18 e. 1 berbanding 3

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 10. Jika x = harga handphone, sedang y = harga laptop, maka x > y

10. Jika x = harga handphone, sedang y = harga laptop, maka

x > y x < y

c. x = y

b.

a.

d. x dan y tak bisa ditentukan

e. 2x < y

a. A < b

b. A > b

c.

d.

e. A dan b tidak dapat ditentukan

A = b A = 2b

x - 15. Jika a = dan b = x > y x < y
x -
15. Jika a =
dan b =
x > y
x < y
y , a dan b adalah bilangan
bulat maka
x = y
a. A < b
x dan y tak bisa ditentukan
b. A > b
2x < y
c. A = b
d. A = 2b
e. A dan b tidak dapat
ditentukan
x > y
x < y
x = y
16. Jika a + by = cb, maka y dalam
nilai a, b, dan c adalah
c
b
x dan y tak bisa ditentukan
a.
a
2x = 2y
c
a
b.
b
cb a
a
c.
2
cb b b
a
d.
a

e.

a + b ab

x y
x
y

11. Jika x 2 y = 0

a.

b.

c.

d.

e.

12. Jika x = 75% dari 24 dan y = ½ (3 3 ), maka

a.

b.

c.

d.

e.

13. Jika a = 4b dan b = 2c , c dinyatakan dalam a adalah

a.

b. 4 a c.
b.
4
a
c.

8

d. 4a

e. 8a

17. Jika a, b, c, d adalah empat sembarang bilangan, maka diantara pilihan jawaban ini,

14. Jika a = 2 dan b = 1 + ½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/128 + 1/256, maka

mana yang nilainya sama dengan w (x + y) w(x y):

a. wx + wy + wz

b. wx wy wz

12

(x + y) – w(x – y): a. wx + wy + wz b. wx –

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com c. wx – wz d. e. 2wy wy – wz d. x dan y tak

c. wx wz

d.

e. 2wy

wy wz

d. x dan y tak bisa ditentukan

e.

2x < 3y

18. Jika x 2 – y = 0, maka: a. x > y b. x
18. Jika x 2 – y = 0, maka:
a.
x > y
b.
x < y
23. Manakah dari pilihan bilangan
dibawah ini yang memiliki nilai
terbesar
( 2 / 3 )
c.
x = y
a.
(3 / 4)
d.
x dan y tak bisa ditentukan
b.
e.
2x = 5y
( 4 / 5)
c.
(5 / 6)
19. Jika 2x + 2,143 = 8,
4,231, maka
dan y + 3 =
d.
(6 / 7)
a.
x > y
e.
b.
x < y
c.
x = y
24.
d.
x dan y tak bisa ditentukan
Jika 2x +3,14 = 8 dan y + 3,14 = 4,
maka
e.
2x = 3y
a. x > y
b. x < y
20. Jika x < 8 dan y > 8, maka
c. x = y
a.
x > y
d. x dan y tak bisa ditentukan
b.
x < y
e. 2x < 3y
c.
x = y
d.
x dan y tak bisa ditentukan
25.
Jika 2x + 4,1 = 3,4 – 2y, maka
e.
2x = 3y
a. x + y > 0
b. x + y < 0
21. Jika akar-akar dari persamaan p 2 –
5p – 8 adalah x dan y, maka
c. x + y = 0
d. x dan y tak bisa ditentukan
a.
X + y > 0
e. x – y = 0
b.
X + y < 0
c.
X + y = 0
26. Jika p = - (4 6 ) dan q = (-4) 6 maka
d. X – y = 0
a. x > y
e. X dan y tidak bisa ditentukan
b. x < y
c. x = y
22. Jika 2 x : 4 x = 5 dan (2/4) y = 5, maka
d. x dan y tak bisa ditentukan
a. x > y
e. 2x < 2y
b. x < y

c. x = y

13

ditentukan a. x > y e. 2x < 2y b. x < y c. x =

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 27. Jika x = harga 1 kg beras dan y = harga 1 kg gula

27. Jika x = harga 1 kg beras dan y = harga 1 kg gula pasir, maka

a. x > y

b. x < y

c.

d. x dan y tak bisa ditentukan

x = y

e. 2x < 2y

30. Jika x = 2000 2000/2 dan y = 2000/2, maka

a.

b. x < y

x > y

e. 2x < 2y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan
e. 2x < 2y
c. x = y
d.
x dan y tak bisa ditentukan
28. Jika nilai x terletak diantara p dan
q, sedang q < x, maka
e. 2x < 2y
a.
x > y
b.
x < y
c.
x = y
d.
x dan y tak bisa ditentukan
e.
2x < 2y
29. Jika x 6 = 1 dan y =1, maka
a.
x > y
b.
x < y
c.
x = y
d.
x dan y tak bisa ditentukan
D. Logika Aritmatika
1. Jika x = berat total p kotak yang masing-masing beratnya q kg. Jika y =
berat total q kotak yang masing-masing xeratnya p kg, maka
a.
x > y
b.
x < y
c.
x = y
d.
2x = 2y

e. X dan y tidak dapat ditentukan

2. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas dengan siswa sejumlah 100

siswa. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua dan ketiga adalah 7, 8, 7 ½ . Jika banyaknya siswa kelas pertama 25 orang dan kelas ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua, maka nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah

a. 7, 60

14

kedua, maka nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah a. 7, 60 14 Tes Potensi Akademik (TPA)

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com b. 7,55 c. 7,50 d. 7,45 e. 7,40 3. Waktu dikota A 3 jam lebih

b. 7,55

c. 7,50

d. 7,45

e. 7,40

3. Waktu dikota A 3 jam lebih cepat daripada kota B. Sebuah mobil berangkat dari kota A menuju ke kota B pada pukul 5 pagi dan tiba dikota B 4 jam kemudian. Pada pukul berapakah mobil tersebut tiba dikota B?

Rp. 120.000 Rp. 100.000
Rp. 120.000
Rp. 100.000

a. 9 pagi

b. 6 pagi

c. 4 pagi

d. 3 pagi

e. 2 pagi

4. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak n kali dan memperoleh nilai

rata-rata 80. Berapakah nilai yang harus diperolehh siswa tersebut pada tes selanjutnya supaya rata-ratanya menjadi 82?

a. 2n 82

b. n + 82

c. 2n + 82

d. 2n +80

e. 2n 80

5. Pak Dadang menjual sepatu seharga Rp. 150.000,- dan memperoleh laba 20% dari harga beli. Berapakah harga beli sepatu tersebut?

a. Rp. 125.000

b. Rp. 75.000

c. Rp. 30.000

d.

e.
e.

6. Seseorang berangkat dari kota A menuju kota B yang jaraknya 240 km dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Apabila ia pergi pukul 07.00, pukul berapakah sampai dikota B?

a. 13:00

14:00

c. 15:00

b.

d. 16:00

15

berapakah sampai dikota B? a. 13:00 14:00 c. 15:00 b. d. 16:00 15 Tes Potensi Akademik

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com e. 17:00 7. Nilai rata-rata ulangan matematika 6 orang siswa adalah 81. Kemudian ada seorang

e. 17:00

7. Nilai rata-rata ulangan matematika 6 orang siswa adalah 81. Kemudian ada seorang siswa yang mengikuti ujian susulan karena sakit sehingga rata- ratanya menjadi 76. Berapa nilai yang diperoleh oleh siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut?

a. 86 b. 76 c. 66 d. 56 e. 46 8. Nilai ujian Abdullah termasuk
a.
86
b.
76
c.
66
d.
56
e.
46
8. Nilai ujian Abdullah termasuk urutan 16 dari atas dan juga urutan 16 dari
bawah dalam kelasnya. Berapa banyak jumlah siswa yang ada di kelas
Abdullah?
a. 16 siswa
b. 26 siswa
c. 30 siswa
d. 31 siswa
e. 32 siswa
9. Jumlah dua buah bilangan adalah 62. Apabila bilangan yang besar dibagi
dengan yang kecil maka hasilnya adalah 2 dan sisanya 11. Berapa selisih
kedua bilangan tersebut?
a. 51
b. 45
c. 30
d. 28
e.
17
10. Dua buah dadu dilempar ke sebuah meja secara bersamaan. Berapakah
kemungkinan munculnya angka genap pada kedua dadu tersebut?

a. ½

b. ¼

c. 1/12

d.

e. ¾

7/36

16

genap pada kedua dadu tersebut? a. ½ b. ¼ c. 1/12 d. e. ¾ 7/36 16

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 11. Delapan tahun yang lalu, umur A sama dengan 3 kali umur B. Sekarang umurnya

11. Delapan tahun yang lalu, umur A sama dengan 3 kali umur B. Sekarang umurnya menjadi 2 kali umur B. Berapakah jumlah umur mereka?

a. 36

b. 42

c. 45

d. 46

e. 48 12. Didalam kelas SSC terdapat 40 siswa. Setiap siswa suka renang dan jogging.
e. 48
12. Didalam kelas SSC terdapat 40 siswa. Setiap siswa suka renang dan jogging.
Siswa yang suka renang ada 34 siswa, sedang yang suka jogging 16 siswa.
Berapa siswa dalam kelas tersebut yang suka renang dan jogging?
a. 6
b. 10
c. 12
d. 18
e. 22
13. Sehelai benang dibagi menjadi 6 bagian. Jika 3 bagian yang paling pendek
berukuran 4 cm dan 2 yang paling panjang berukuran 18 cm serta sisanya
berukuran 1/3 dari tali yang terpanjang. Berapakah panjang benang
semula?
a. 76 cm
b. 72 cm
c. 54 cm
d. 25 cm
e. 24 cm
14. Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepakbola. Jika di dalam
kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 27 siswa, sedangkan yang suka
sepakbola ada 22 siswa, maka jumlah siswa yang suka basket dan
sepakbola adalah
a. 3

b. 5

c. 8

d. 11

e.

19

17

yang suka basket dan sepakbola adalah a. 3 b. 5 c. 8 d. 11 e. 19

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 15. Seorang pedagang menjual sepatu dengan harga Rp. 60.000,- dan memperoleh laba 20% dari harga

15. Seorang pedagang menjual sepatu dengan harga Rp. 60.000,- dan

memperoleh laba 20% dari harga beli. Berapa harga beli sepatu tersebut?

a. Rp. 72.000,-

b. Rp. 56.000,-

c. Rp. 50.000,-

d. Rp. 48.000,-

e. Rp. 30.000,- 16. Sepotong kayu panjangnya 40 meter dipotong menjadi 2 bagian dimana yang
e. Rp. 30.000,-
16. Sepotong kayu panjangnya 40 meter dipotong menjadi 2 bagian dimana
yang satu panjangnya 2/3 dari yang lainnya. Berapa panjang bagian yang
terpendek?
a. 14 meter
b. 16 meter
c. 18 meter
d. 20 meter
e. 22 meter
17. Seorang siswa terpandai SSC mendapat nilai try out (TO) berturut-turut
78, 86, 88, 91. Berapa nilai TO selanjutnya (kelima) yang harus diperoleh
agar rata-rata try out 85?
a. 70
b. 72
c. 74
d. 75
e. 76
18. Berapakah yang harus ditabung budi ke Bank supaya uangnya menjadi
400.000,- setelah satu tahun, jika bunganyaa 4% per tahun?
a.
Rp. 365.760,-
b.
Rp. 384.620,-
c.
Rp. 388.650,-
d. Rp. 392.640,-

e. Rp.416.000,-

19. Andi membeli 2 buku tulis dan 1 batang ballpoint dengan harga Rp. 4000,-. Sedangkan Dani membeli 3 buku tulis dan 4 batang ballpoint dengan harga Rp. 8.500,-. Berapakah harga 1 batang ballpoint?

a. Rp. 1.500,-

18

Rp. 8.500,-. Berapakah harga 1 batang ballpoint? a. Rp. 1.500,- 18 Tes Potensi Akademik (TPA) |

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com b. Rp. 1.150,- c. Rp. 1.000,- d. Rp. 975,- e. Rp. 875,- 20. Dua orang

b. Rp. 1.150,-

c. Rp. 1.000,-

d. Rp. 975,-

e. Rp. 875,-

20. Dua orang ibu berbelanja disupermarket. Ibu Rini harus membayar Rp.

10.700,- untuk 4 bungkus mie instant dan 3 kaleng susu kental manis. Ibu Dina harus
10.700,- untuk 4 bungkus mie instant dan 3 kaleng susu kental manis. Ibu
Dina harus membayar Rp. 14.900,- untuk 3 bungkus mie instan dan 5
kaleng susu kental manis. Berapakah harga sebungkus mie instant?
a. Rp. 950,-
b. Rp. 800,-
c. Rp. 750,-
d. Rp. 700,-
e. Rp. 650,-

19

Rp. 950,- b. Rp. 800,- c. Rp. 750,- d. Rp. 700,- e. Rp. 650,- 19 Tes

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com MATERI PENALARAN A. Tes Logika 1. Risdi adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Cecep

MATERI PENALARAN

A. Tes Logika

1. Risdi adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Cecep kalah pandai dibanding Asep, tetapi
1. Risdi adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Cecep kalah pandai
dibanding Asep, tetapi Asep sama pandainya dengan Mamat. Mamat lebih
pandai dari Anisa.
a.
Asep tidak lebih pandai daripada Cecep.
b.
Cecep tidak kalah pandai daripada Risdi
c.
Mamat lebih pandai daripada Risdi
d.
Mamat lebih pandai daripada Cecep
e.
Anisa lebih pandai daripada Asep
2. Semua pengendara sepeda motor menggunakan helm. Sebagian
pengendaran sepeda motor menggunakan jaket kulit
a.
Sebagian pengendara tidak menggunakan helm
b.
Semua pengendara tidak menggunakan jaket kulit
c.
Sebagian pengendara sepeda motor mengenakan helm dan jaket kulit
d.
Sebagian pengendarasepeda motor tidak mengenakan helm dan jaket
kulit
e.
Sebagian pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm dan tidak
mengenakan jaket kulit
3. Semua penyanyi adalah artis. Sementara penyanyi adalah bintang film.
a.
Sementara bintang film adalah artis.
b.
Sementara artis adalah bukan penyanyi.
c.
Semua bintang film adalah artis.
d.
Sementara penyanyi bukan bintang film.
e. Sementara penyanyi bukan artis.

4. Beberapa siswa SSC bergabung dalam tim Sepabola. Tim Sepabola tidak ada yang menjadi pemain tenis.

a. Ada beberapa siswa SSC yang menjadi pemain tenis

b. Beberapa siswa SSC bukan pemain tenis.

c. Tidak ada siswa SSC yang menjadi pemain tenis.

1

pemain tenis. c. Tidak ada siswa SSC yang menjadi pemain tenis. 1 Tes Potensi Akademik (TPA)

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com d. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepakbola. e. Tim sepakbola hanya cocok menjadi siswa

d. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepakbola.

e. Tim sepakbola hanya cocok menjadi siswa ssc.

5. Semua manusia tidak bersayap. Semua kuda makan rumput.

a.

b.

Manusia tidak makan rumput.

Kuda tidak bersayap.

c. Manusia dan kuda tidak bersayap dan tidak makan rumput. d. Manusia sama dengan kuda.
c.
Manusia dan kuda tidak bersayap dan tidak makan rumput.
d.
Manusia sama dengan kuda.
e.
Tidak bisa ditarik kesimpulan.
6. Semua pengajar SSC pandai berbahasa asing. Boy bukanlah seorang
pengajar SSC.
a.
Boy tidak pandai berbahasa asing.
b.
Boy adalah sarjana sastra.
c.
Boy bukan sarjana.
d.
Boy pandai berbahasa asing.
e.
Tidak ada kesimpulan yang benar.
7. Beberapa mobil berwarna kuning. Semua mobil mempunyai roda.
a.
Mobil yang mempunyai roda berwarna kuning.
b.
Roda mobil berwarna kuning.
c.
Ada mobil berwarna kuning yang mempunyai roda.
d.
Semua mobil berwarna kuning dan mempunyai roda.
e.
Beberapa mobil berwarna kuning dan mempunyai roda.
8. Semua bayi minum ASI. Sebagian bayi diberi makanan tambahan.
a.
Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan.
b.
Bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan.
c.
Sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan.
d.
Bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI.
e.
Semua bayi minum ASI, dan tidak diberi makanan tambahan.

9. Semua karyawan SSC adalah pembaca. Beberapa karyawan SSC adalah

penulis.

a. Beberapa penulis adalah pembaca.

b. Beberapa pembaca bukan karyawan SSC.

c. Semua penulis adalah pembaca.

d. Beberapa karyawan SSC bukan penulis.

2

penulis adalah pembaca. d. Beberapa karyawan SSC bukan penulis. 2 Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com e. Beberapa karyawan SSC bukan pembaca. 10. Jika pernyataan “Semua Dokter adalah laki - laki”

e. Beberapa karyawan SSC bukan pembaca.

10. Jika pernyataan “Semua Dokter adalah laki-laki” salah, maka :

a.

b.

c.

d.

Sementara dokter adalah laki-laki.

Sementara laki-laki adalah bukan dokter.

Sementara dokter adalah bukan laki-laki.

Tidak ada dokter yang bukan laki-laki.

e. Tidak ada kesimpulan yang benar. 11. Semua ban terbuat dari karet. Semua karet bersifat
e.
Tidak ada kesimpulan yang benar.
11. Semua ban terbuat dari karet. Semua karet bersifat elastic. Sebagian karet
berwarna hitam
a.
Semua ban elastis dan berwarna hitam
b.
Semua ban berwarna hitam
c.
Semua ban elastic berwarna hitam
d.
Sebagian ban berwarna hitam terbuat dari karet
e.
Semua ban elastis dan terbuat dari karet
12. Semua siswa SSC yang belajar pasti lulus ujian seleksi PTN. Sebagian siswa
SSC yang lulus ujian seleksi PTN ternyata tidak belajar.
a.
Semua siswa SSC belajar.
b.
Semua siswa SSC belajar dan lulus ujian seleksi PTN.
c.
Sebagian siswa SSC belajar dan lulus seleksi PTN.
d.
Sebagian siswa SSC yang tidak belajar tidak lulus ujian seleksi PTN.
e.
Sebagian siswa SSC yang tidak lulus seleksi PTN ternyata belajar.
13. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN.
Sebagian siswa mendapat nilai baik dalam ujian seleksi PTN.
a.
Semua siswa mempersiapkan diri mendapatkan nilai baik.
b.
Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapatkan nilai
baik.
c.
Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri tidak mendapatkan nilai
baik.

d. Semua siswa mempersiapkan diri.

e. Sebagian siswa sudah diminta mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik.

3

siswa sudah diminta mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik. 3 Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 14. Badan kekar bukanlah alamiah. Nanan berbadan kekar, alami, dan sehat. Sehat belum tentu kekar.

14. Badan kekar bukanlah alamiah. Nanan berbadan kekar, alami, dan sehat. Sehat belum tentu kekar.

a. Nanan sehat dan kekar.

b. Sehat adalah kekar.

c. Sehat adalah alamiah.

d. Sehat dan kekar bukanlah alamiah.

e. Tidak dapat ditarik kesimpulan. 15. Siswa SSC yang akan memilih jurusan kedokteran umum harus
e. Tidak dapat ditarik kesimpulan.
15. Siswa SSC yang akan memilih jurusan kedokteran umum harus mampu
menghapal nama latin berbagai tulang manusia. Toni dan Tini adalah siswa
SSC.
a.
Hanya siswa SSC yang akan memilih kedokteran umum yang mampu
menghapal nama latin berbagai tulang manusia.
b.
Tono dan Tini belum tentu mampu menghapal nama Latin tulang
manusia.
c.
Siswa SSC yang mampu menghapal nama Latin tulang manusia hanya
Tono dan Tini.
d.
Tono dan Tini pasti mampu menghapal nama Latin berbagai tulang
manusia.
e.
Tidak dapat ditarik kesimpulan.
16. Semua buku ilmiah ada di rak buku. Novel berada diatas meja.
a.
Beberapa buku ilmiah berada diatas meja.
b.
Semua novel ada di rak buku.
c.
Beberapa novel berada di rak buku.
d.
Semua novel termasuk buku ilmiah.
e.
Semua novel bukan buku ilmiah.
17. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati.
Kerbau adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan beertanduk
memakan rumput.
a. Kerbau dapat memakan rumput.

b. Kerbau tidak dapat memakan rumput.

c. Semua hewan akan mati.

d. Semua hewan tidak akan mati.

e. Tidak semua hewan bertanduk akan mati.

4

hewan tidak akan mati. e. Tidak semua hewan bertanduk akan mati. 4 Tes Potensi Akademik (TPA)

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com 18. Tidak semua siswa yang pandai lulus Ujian Nasional (UN). Semua siswa yang bodoh tidak

18. Tidak semua siswa yang pandai lulus Ujian Nasional (UN). Semua siswa yang bodoh tidak lulus Ujian Nasional. Tidak semua siswa yang pandai

selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang bodoh. Budi mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Cecep.

a.

b.

c.

Cecep lebih baik daripada Budi.

Tidak mungkin Budi akan lulus Ujian Nasional.

Mungkin Budi dan Cecep akan lulus Ujian Nasional.

d. Tidak mungkin Budi dan Cecep satu sekolah. e. Tidak mungkin Cecep akan lulus Ujian
d.
Tidak mungkin Budi dan Cecep satu sekolah.
e.
Tidak mungkin Cecep akan lulus Ujian Nasional.
19. Semua guide dapat berbahasa asing. Badrun bukanlah seorang guide.
a.
Badrun tidak pandai berbahasa asing.
b.
Badrun adalah sarjana sastra.
c.
Badrun bukan sarjana.
d.
Badrun pandai berbahasa asing.
e.
Tidak ada kesimpulan yang benar.
20. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah
sakit.
a.
Hari ini Dina sakit.
b.
Hari ini Dina tidak sakit.
c.
Dina adalah seorang dokter.
d.
Rumah sakit adalah tempat orang sakit.
e.
Hari ini Dina belum tentu sakit.

5

adalah tempat orang sakit. e. Hari ini Dina belum tentu sakit. 5 Tes Potensi Akademik (TPA)

Tes Potensi Akademik (TPA) | www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

May 22, 2009

KUNCI TES POTENSI AKADEMIK (TPA)

BAB 1. MATERI VERBAL

A. Tes Persamaan Kata (Sinonim)

1. b. Pedoman

2. c. Kacau

3. b. Pemugaran

4. c. wajah

5. b. Potongan harga

2. c. Kacau 3. b. Pemugaran 4. c. wajah 5. b. Potongan harga 6. d. Maksud

6. d. Maksud

7. c. Pada masa kini

8. d. Masakan

9. d. Tak selaras 10. d. Penggugah rasa 11. b. Keliru 12. b. Kasih sayang 13. c. Bakat 14. a Dikotomi 15. c. Kata sifat 16. c. Penjelasan terperinci 17. d. Kesepakatan 18. b. Maksimal 19. c. Kehilangan cairan tubuh 20. d. Biaya 21. a. Otak besar 22. d. Gerak 23. e. Dapat dipercaya 24. d. Harus ada 25. a. Takut kecurian 26. c. Kongkalikong 27. c. Fisika 28. b. Perlindungan 29. e. Pemberani 30. a. Cegah 31. e. Impian 32. d. Perpecahan 33. c. Denda 34. e. Bibit unggul 35. c. Sisa b. Seksama a. Sophisticated e. Maju dengan belajar sendiri d. Pendaftaran kembali

36. 37. 38. 39.
36.
37.
38.
39.

40. a. Gerhana

B. Tes Lawan Kata (Antonim)

1. d. Sejenis

2. c. Seragam

3. d. Deduksi

4. c. Epilog

5. b. Ekuivalensi

6. d. Kaku

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

May 22, 2009

C.

7. c. Deflasi

8. e. Menetap

9. b Mungkin

10. a. Biasa

11. a. Konveks

12. d. Masuk akal

13. b. Tidak pilih-pilih

14. b. Asli

15. b. Tesis

16. a. Pimpinan 17. e. Tradisional 18. e. Monogami 19. a. Divisi 20. c. Sumbang
16. a. Pimpinan
17. e. Tradisional
18. e. Monogami
19. a. Divisi
20. c. Sumbang
21. d Simpati
22. a Ganda
23. d. Konsonan
24. a. Jarang
25. a. Keagamaan
26. b. Kampiun
27. e. Tetap
28. d. Sengsara
29. e. Sederhana
30. b. Demokrasi
31. d. Pewaris
32. d. Impresi
33. d. Aposteriori
34. a. Fiktif
35. c. Proposisi
36. b. Keagamaan
37. d. Cekung
38. d. Kaku
39. d. Pemberatan
40. c. Berubah-ubah
Tes Padanan Kata (Analogi)
1. a. Uap : Air
2. b. Koki : Masakan
3. e. Supir : Mobil
4. d. Volt : Listrik
5.
b. Bumi : Bulan
6.
b. Didenda : Ditahan
7.
b. Makanan : Lapar
8.
d. Busur : Panah

9. d. Buku : Sampul

10. a. Es : Mencair

11. c. Penyakit : Patologi

12. d. Lagu : Komponis

13. c. Perpustakaan : Peneliti

14. c. Orang : Pemuda

15. c. Atap : Terlindung

16. e. Antropologi

17. a. Semenanjung : Daratan

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

18. a Kepala : Otak

19. a. Hadiah : Pengabdian

20. b. Mata : Cendela

21. e. Batubata

22. e. Dosen : Universitas

23. b. Hortikultura

24. d. Tajam : Tumpul

25. a. Fiktif : Fakta

26. c. Telinga : Anting

May 22, 2009

27. e. Api : Panas 28. d. Komponis : Lagu 29. d. Montir 30. a.
27. e. Api : Panas
28. d. Komponis : Lagu
29. d. Montir
30. a. Rambut : Gundul
31. c. Nada
32. d. Bayi : Anak-anak : Remaja
33. b. Film : Aksi : Agen Rahasia
34. d. Tanak : Saji : Makan
35. e. Kertas : Tulisan : Buku
36. c. Montir : Obeng : Tang
37. c. Nasabah : Uang : Bank
38. e. Ikan : Berenang : Air
39. b. Nadi : Dina : Dani
40. c. Es : Beku : Dingin
BAB II MATERI KUANTITATIF
A.
Tes Aritmatika
1. d. 4500
2. a. 0,1225
3. b. 0,40
4. e. 1/(3V3)
5. d. 6,25
6. e. 14
7. a. 40
8. c. 20,50
9. b. 5,9
10. e. 40
11. a. 46,875
12. e
13. b. 4,3
14. c. 3
15.
d. 2,625
16.
d. 11,875
17.
b. 1
18.
c. 7,8

19. c. 60

20. b. 8

21. e. 5,10

22. a. 0,3304

23. a. 0,75

24. d. 40

25. c. 27

26. c. 6,25

27. c. 75,00

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

28. c. 0,632

29. a. 1,70

30. c. 4,15

May 22, 2009

B.

C.

Tes Seri 1. b. 2. a. 3. b. 4. c. 5. a. 6. d. 7.
Tes Seri
1. b.
2. a.
3. b.
4. c.
5. a.
6. d.
7. d
8. e
9. c.
10. a.
11. b.
12. e.
13. e
14. e
15. b
16. e.
17. d.
18. c.
19. a
20. c
21. d
22. b
23. a.
24. b.
25. d
26. a.
27. a
28. c
29. a.
30. d.
31. b.
32. b.
33. e.
34. b.
35. a.
Logika Number
1. a

2. c

3. a

4. a

5. b

6. a

7. c

8. c

9. d

d

10.

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

11. b

12. a

13. c

14. a

15. a

16. c

17. e

18. d

19. a

May 22, 2009

20. b 21. a 22. c 23. e 24. a 25. b 26. b 27.
20. b
21. a
22. c
23. e
24. a
25. b
26. b
27. d
28. a
29. c
30. c
D.
Logika Aritmatika
1. c
2. b
3. b
4. c
5. d
6. a
7. e
8. d
9. d
10. b
11. e
12. b
13. c
14. e
15. d
16. b
17. b
18. b
19. e
20. b
BAB III MATERI PENALARAN

A. Tes Penarikan Kesimpulan (Silogisme)

1. d

2. c

3. d

4. b

5. e

6. e

7. e

c

8.

www.begotsantoso.com

www.begotsantoso.com

9. d

10. c

11. d

12. e

13. a

14. a

15. c

16. e

17. c

May 22, 2009

18. c 19. e 20. c
18. c
19. e
20. c