Anda di halaman 1dari 19

2

SULIT
1

015/1

Rajah 1 menunjukkan suatu kad nombor.

973 486
Rajah 1
Antara berikut, apakah nilai tempat bagi digit paling kecil pada nombor itu?
A

ratus ribu

puluh ribu

Ribu

Ratus

juta =

A
B
C
D

6 000 000 + 30 000 + 700 000 + 5 000


6 000 000 + 30 000 + 700 000 + 500
6 000 000 + 300 000 + 70 000 + 5 000
600 000 + 300 000 + 7 000 + 50 000

Rajah 2 menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan menaik.
Nombor pada kad K tidak ditunjukkan.

37 634

46 503

64 256

Rajah 2
Nombor yang manakah diwakili oleh K?
A

46053

46 153

58 929

64 526

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

Tukarkan 12

kepada pecahan tak wajar.

A
B
C
D

185 =
A

185 m

1 850 m

18 500 m

185 000 m

9 193 + 3151 =
A

12081

11081

10221

8930

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

[Lihat halaman sebelah

SULIT
7.

015/1

Rajah 3 terdiri daripada petak-petak segi empat tepat yang sama besar.

Rajah 3
Nyatakan bahagian berlorek dalam perpuluhan.

036

046

063

064

1 3
3
=
3 4
A 2

1
4

1
3

4
9

D 4

4
9

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

10

11

12

49 005 81 =
A

65

605

6 005

6 050

Tukarkan 7% kepada nombor perpuluhan.


A

70

07

007

0007

Antara ukuran panjang berikut, yang manakah paling panjang?


A

0009 km

009 m

090cm

9mm

Rajah 4 menunjukkan sebuah pentagon.

X
Rajah 4
Apakah nilai X ?
A

80

90

120

180

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

[Lihat halaman sebelah

SULIT
13

14

015/1

Antara berikut, yang manakah menghuraikan peristiwa yang mungkin berlaku?


A

Matahari pagi ini berwarna biru

Salji turun di Kuala Terengganu

Seekor buaya kelihatan di atas pokok

Hujan lebat di Tampin

Rajah 5 menunjukkan satu satah Cartes.


y

6
5
Bandar R

Bandar P

4
3
Bandar Q
2
Bandar S
1
x
1
6

Rajah 5
Apakah koordinat bagi Bandar R pada satah Cartes di atas?

(2,4)

(6,1)

(3,2)

(6,4)

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

15

Jadual 1 menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh murid dari sebuah
perpustakaan.
Bilangan buku

Bilangan murid

Jadual 1
Nyatakan mod.

16

Rajah 6 menunjukkan umur Sheila dan umur ayahnya.

Sheila
6 tahun

Ayah
42 tahun
Rajah 6

Apakah nisbah umur Sheila kepada umur ayahnya?


A
B
C
D
17

1:6
6:1
1:7
7:1

4
155 m + 1 m + 175 m = ______ m
5

A
B
C
D

410
455
475
510

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

[Lihat halaman sebelah

SULIT
18

Min bagi 075 kg, 03 kg, 670 g dan 104 kg ialah


A

565 g

665 g

690 g

780 g
( 180 168 ) = 9

19
A
B
C
D
20

015/1

98
108
180
252

Azri hendak melukis sebuah piramid bertapak segi empat tepat.


Antara berikut, yang manakah ciri-ciri piramid itu?

6 permukaan rata
12 tepi
8 bucu

4 permukaan rata
6 tepi
4 bucu

5 permukaan rata
4 tepi
5 bucu

5 permukaan rata
8 tepi
5 bucu

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

21

22

23

4 abad 7 tahun + 9 dekad 6 tahun =

5 dekad 3 tahun

5 abad 3 tahun

5 dekad 30 tahun

5 abad 30 tahun

Suatu pertandingan bola sepak ditayangkan secara langsung pada pukul 8.35 p.m.
Hashim mula menonton pertandingan bola sepak itu pada jam 2125.
Antara berikut, pernyataan manakah yang benar tentang masa Hashim mula
menonton?
A

Lewat 50 minit

Lewat 70 minit

Awal 50 minit

Awal 70 minit

Faiz mengambil bahagian dalam perlumbaan basikal sejauh 50 km. Selepas 14%
perjalanan, basikalnya rosak dan dia menarik diri daripada perlumbaan itu.
Berapakah baki jarak, dalam km, yang tidak dapat disempurnakan?

28

36

43

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

[Lihat halaman sebelah

10

SULIT
24

015/1

Rajah 7 menunjukkan dua buah kotak P dan Q.

Rajah 7
Jisim kotak Q adalah 2 kali jisim kotak P.
Hitung min jisim, dalam kg, sebuah kotak itu.

A
B
C
D

25

120
105
090
075

Encik Razali menyimpan wang sebanyak RM15 000 di dalam akaun simpanan
tetap. Setelah setahun beliau mendapati wang dalam akaunnya menjadi RM15 900.
Berapakah kadar faedah yang telah diperoleh bagi simpanannya bagi tempoh
setahun?
A

6%

9%

60%

90%

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

Rajah 8 menunjukkan tanda harga bagi udang dan ketam.

26

Rajah 8
Amirah membeli 1 kg udang dan kg ketam.
Hitung jumlah harga udang dan ketam yang dibelinya.
A

RM18.00

RM11.00

RM8.30

RM7.00

27 Rajah 9 menunjukkan tempoh masa perjalanan sebuah bas ekspres dari bandar P ke
bandar S melalui bandar Q dan R.

1
2 jam

P
P
P

P
P
P

2
jam
3

P
Rajah P
9
P

2 jam 25 minit P
P
P

Berapakah jumlah tempoh masa perjalanan bas ekspres itu dari bandar P
ke bandar S?
A

4 jam 5 minit

5 jam 10 minit

6 jam 35 minit

7 jam 35 minit

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

P
P
P

[Lihat halaman sebelah

12

SULIT
28

29

30

015/1

Sebuah syarikat penerbitan telah mendermakan 1 200 buah buku kepada tiga buah
1
sekolah. daripada buku tersebut didermakan kepada SekolahTeguh. Sekolah
4
5
Jaya menerima daripada bakinya dan selebihnya didermakan kepada Sekolah
6
Waja.
Berapakah bilangan buku yang diterima oleh Sekolah Waja ?
A

150

200

300

750

Jumlah masa bekerja bagi Anis, Lily, Seri dan Intan adalah selama 30 jam 20 minit.
Jika tempoh masa mereka bekerja adalah sama, hitung tempoh masa bekerja Intan.
A

7 jam 5minit

7 jam 30minit

7 jam 35minit

7 jam 55minit

Rajah 10 menunjukkan gabungan bentuk 5 buah segi empat tepat yang sama saiz.
3cm

Rajah 10
Hitung jumlah luas, dalam cm, seluruh rajah.
A

18

45

90

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

31

Rajah 11 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan bola yang dijual sebuah
syarikat dalam tempoh empat bulan. Jualan bola bagi bulan Julai tidak
ditunjukkan.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
mewakili 50 bola
Rajah 11
Bilangan bola yang dijual pada bulan Julai adalah 10% lebih daripada jualan
pada bulan April. Berapakah jumlah bilangan bola yang dijual pada bulan Mac
hingga bulan Julai ?
Antara berikut, manakah yang benar tentang jualan bola bagi bulanJulai?

A
B
C
D

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

[Lihat halaman sebelah

14

SULIT
32

015/1

Rajah 12 menunjukkan jumlah jisim bagi tiga jenis barang P, Q dan R.

Rajah 12
Jisim barang R ialah

kg. Jisim barang P ialah 1kg lebih berat daripada jisim R.

Hitung jisim dalam g, barang Q.

A 200
B 600
C 1 000
D 1 800

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

33

Rajah 13 menunjukkan sebuah kubus P dan sebuah kuboid Q.

P
Q

4 cm

8 cm
Rajah 13
Isipadu Q adalah 25% kurang daripada isipadu P.
Hitung, dalam cm, luas kawasan berlorek.
A
B
C
D
34

32
96
128
384

Rajah 14 menunjukkan waktu mula suatu program motivasi dan aturcara program
tersebut.

Sesi 1
Sesi 2
Sesi 3
Sesi 4

Bahasa Malaysia
BahasaInggeris
REHAT
Matematik
Sains
Rajah 14

Setiap sesi diperuntukkan selama 90 minit. Manakala waktu rehat diperuntukkan


selama jam.
Nyatakan dalam sistem 24 jam, waktu sesi Matematik tamat.
A

Jam 0035

Jam 0055

Jam 1235

Jam 1255

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

[Lihat halaman sebelah

16

SULIT
35

015/1

Rajah 15 menunjukkan bilangan cawan di dalam sebuah kotak.

300 biji cawan


Rajah 15
daripada cawan itu telah pecah. 144 biji cawan daripada baki cawan telah dijual.
Hitung peratus cawan yang telah dijual?
A
B
C
D

36

60
48
25
20

Jadual 3 menunjukkan keuntungan bagi sebuah syarikat untuk 3 tahun berturut-turut.

Tahun
Keuntungan

2013

2014

RM36 000

RM19 680

2015
RM27 150

Jadual 3
2
daripada purata keuntungan 3 tahun
5
sebelumnya, kira keuntungan syarikat bagi tahun 2016.

Jika keuntungan bagi tahun 2016 adalah

A RM5 522
B RM11 044
C RM16 566
D RM27 610

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

Rajah 16 ialah sebuah graf palang yang tidak lengkap yang menunjukkan bilangan
baju yang dijual oleh sebuah kedai dalam lima bulan. Bilangan baju yang dijual
dalam bulan April tidak ditunjukkan.

Bilangan baju

37

Jan.

Feb.

Mac

Bulan
Apr

Mei

Rajah 16
Kedai tersebut telah menjual 1260 helai baju dalam 4 bulan. Bilangan baju yang
dijual dalam bulan Mac adalah 100 helai lebih daripada jualan pada bulan April.
Berapakah helai baju yang dijual pada bulan April?

140

340

1 260

1 600

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

[Lihat halaman sebelah

18

SULIT
38

015/1

Rajah 17 di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat, sebuah segi empat sama
dan sebuah segi tiga sama sisi.
4 cm
8 cm
8 cm

8 cm

Rajah 17
Antara berikut, gabungan yang manakah menghasilkan perimeter yang paling
besar?

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT

39

Rajah 18 menunjukkan jisim Razak.

40

KG

50

Rajah 18
Jisim Kamal adalah 13 kg lebih daripada jisim Razak. Jisim Zali pula

4
kg kurang
5

daripada jisim Kamal.


Hitung jisim Razak yang perlu ditambah supaya jisim badannya sama dengan jisim
Zali.

A 12 kg 600 g
B 12 kg 200 g
C 3 kg 800 g
D 800g

40

Rajoo membeli sehelai baju dengan menggunakan

1
daripada wangnya. Selepas
3

membayar, dia masih mempunyai RM120.


Hitung jumlah wang Rajoo pada mulanya.

RM360

RM180

RM80

RM40

KERTAS SOALAN TAMAT

015/1 2016 eWaris Pra UPSR

[Lihat halaman sebelah

SULIT

20

015/1

KERTAS SOALAN TAMAT

015/1 2016 eWaris Pra UPSR


SULIT