Anda di halaman 1dari 1

MINGGU : 37

KELAS/ MASA/ SUBJEK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


HARI : RABU
TARIKH: 12.10.2016
1B
7.50 9.20 (1j 30m)
BM Literasi

TEMA/ TAJUK STANDARD PdP


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
AKTIVITI PDP

Membaca perkataan
Pada akhir PdP ini, murid dapat:
1.
1.

BAHAN BANTU MENGAJAR


PENILAIAN PDP
REFLEKSI/

Kad perkataan
Hasil kerja murid
...................................................................................................................................

IMPAK/
KERJA RUMAH

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

KELAS/ MASA/ SUBJEK

2B

TEMA/ TAJUK STANDARD PdP

AKTIVITI PDP

Membaca dan memahami perkataan


Membina dan menulis perkataan.
Pada akhir PdP ini, murid dapat:
1.
1.

BAHAN BANTU MENGAJAR


PENILAIAN PDP
REFLEKSI/

Lembaran kerja
Hasil bacaan murid dan hasil kerja murid.
...................................................................................................................................

IMPAK/
KERJA RUMAH

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

10.10 11.40 (1 jam)

BM Literasi

...................................................................................................................................