Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH RENDAH ISLAM III

FELDA CHUPING
02500 MATA AYER
PERLIS

TAKWIM
RANCANGAN TAHUNAN PANITIA BAHASA MELAYU 2017
BIL

PROGRAM/ MASA/
CADANGAN TEMPAT

1.

Penyediaan Rancangan Pelajaran


Tahunan

OBJEKTIF

SASARAN

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran


mengikut sukatan yang ditetapkan.

Guru Bahasa
Melayu Tahun 1
hingga Tahun 6

Memastikan pengajaran dan pembelajaran


berjalan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Guru Bahasa
Melayu Tahun 1
hingga Tahun 6

Memenuhi dasar latihan minima

Guru Bahasa
Melayu Tahun 1
hingga Tahun 6

Masa : Januari
2.

Pencerapan Pengajaran dan


Pembelajaran
Masa : Mac, Julai, Oktober

3.

Semakan buku latihan/ buku


aktiviti/ buku kerja
Masa : Mac, Julai, Oktober

PANITIA BAHASA MELAYU SRI


III 2017

CATATAN

4.

PROGRAM
KECEMERLANGAN UPSR
Kelas Tambahan Bahasa Melayu
UPSR Tahun 6
Masa : Setiap Rabu (petang),
sepanjang tahun.

Memberi pendedahan berterusan kepada


murid Tahun 6 untuk mata pelajaran Bahasa
Melayu.

Murid tahun 6

Murid-murid akan terus dibimbing


memperkukuh penguasaan Bahasa Melayu
Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan.
5.

PROGRAM
KECEMERLANGAN
UPSR
Membantu murid meningkatkan potensi diri

Murid tahun 6

Memberi pendedahan teknik menjawab


soalan UPSR

Murid tahun 6

Motivasi Murid UPSR


Tahun 6
Masa : Ogos
6.

PROGRAM
KECEMERLANGAN UPSR
Bengkel Teknik Menjawab
Soalan UPSR 2017
Masa: Ogos

PANITIA BAHASA MELAYU SRI


III 2017

7.

Program LINUS/pemulihan
- Perjumpaan dengan ibu bapa
murid LINUS/ murid lemah

Perjumpaan dengan ibu bapa murid LINUS/


murid lemah untuk memaklumkan
perkembangan dan perancangan sekolah

Murid LINUS
Murid lemah Tahun
4 dan 5

Masa : Minggu kedua Januari


8

Program LINUS/pemulihan
- Sentuhan Sayang

Membimbing murid LINUS/Pemulihan mahir


menulis dan membaca secara individu

Program LINUS/pemulihan
- Juara Membaca

Memberi pengukuhan kepada murid


LINUS /Pemulihan supaya cekap membaca

10

Program LINUS/pemulihan
(Kerjasama dengan Panitia BI)

Membimbing murid LINUS tahap 1 dan


murid lemah bagi tahun 4 dan tahun 5

Murid LINUS

Mengasah bakat murid dalam mengarang


ayat/frasa/sebarang penulisan tentang sesuatu
topik.

Semua murid

-kelas tambahan

Murid lemah Tahun


4 dan 5

Masa : setiap jumaat petang


11

Bulan Bahasa Kebangsaan


Masa : Bulan Oktober

Memupuk sifat kerjasama dalam kalangan


murid-murid dalam aktiviti berkumpulan.
Melahirkan perasaan cinta akan bahasa
Ibunda
12.

Minggu Apresiasi Seni dan


Bahasa (Kerjasama dengan

Memberi peluang murid menunjukkan bakat


berbahasa
PANITIA BAHASA MELAYU SRI
III 2017

Tahap 1 dan Tahap


2

Panitia DSV)
Mencari peserta akhir untuk Karnival Bahasa
Pertandingan bercerita, pidato,
bersajak, berpantun
Mewarna, melukis poster, kraf
Masa : Bulan Mei
13.

1 hari 1 karangan

Mengukuhkan murid dengan bahagian


penulisan UPSR (karangan)

Tahun 4, 5 dan 6

14.

Sifir Bahasa

Mendedahkan murid dengan kosa kata dan


kata kerja Bahasa Melayu

Tahun 1 hingga
tahun 6

15

Perpustakaan Bergerak

Memupuk minat murid membaca

Warga SRI III

16

Masa : sebulan sekali


Minggu Bahasa (Kerjasama
dengan Panitia BI)

Mendedahkan murid dengan aktiviti/kuiz


bahasa

Memupuk budaya membaca dalam kalangan


murid bermula dari tahun 1 hingga tahun 6

Tahun 1 hingga
tahun 6

17.

Program NILAM
Masa : Sepanjang Tahun

Semua murid

Melahirkan sikap dan perasaan cinta akan


ilmu dan sentiasa inginkan ilmu bahari

18

PLC Guru Bahasa Melayu

Mendedahkan guru dengan cara menyemak


kertas UPSR Bahasa Melayu

Disediakan oleh:
PANITIA BAHASA MELAYU SRI
III 2017

Semua guru Bahasa


Melayu

Panitia Bahasa Melayu 2017


Sekolah Rendah Islam III

PANITIA BAHASA MELAYU SRI


III 2017