Anda di halaman 1dari 2

TAHUN/ MASA/

MATA
PELAJARAN
Tahun 6P
8.30-9.30
Pendidikan Jasmani

KANDUNGAN
Modul:
Kemahiran
Tajuk:
Hambur dan Mendarat
Standard Pembelajaran:
1.1.1 2.1.1 5.2.4
Objektif Pembelajaran:
Psikomotor: melakukan lari landas ke peralatan anjal,
menghambur, membuat layangan, dan mendarat dengan
kedua-dua belah kaki 3 daripada 5 percubaan.
Kognitif: menerangkan penghasilan daya lonjakan bagi
melakukan hambur dan layangan di udara.
Afektif: menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1) Murid memanaskan badan
2) Murid membuat putaran secara berpasangan.
3) Murid melakukan aktiviti menghambur.
4) Murid melakukan persembahan hambur ke udara
5) Menyejukkan badan
Elemen Merentas Kurikulum:
Keusahawanan- Kesanggupan belajar daripada
kesilapan.
Bahan Bantu Belajar:
Papan anjal dan tilam gimnastik.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:

IMPAK/
ATATAN
Refleksi:

Berdasarkan aktiviti 4 yang dilakukan.