Anda di halaman 1dari 16

1

KSSR TAHUN 2 SUMBERPENDIDIKAN.COM


2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA MUZIK

TAHUN 2

MINGGU
TOPIK/BIDANG STANDARD STANDARD CATATAN
PEMBELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN

MINGGU
1
4/1-8/1/16
MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.4 Menyanyi mengikut
MUZIKAL tempo.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai - cepat
repertoir secara solo atau - lambat
Tempo. berkumpulan.

- Cepat
- lambat

MINGGU
2
11/1-
15/1/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.3 Mengajuk pic dengan
MUZIKAL tepat.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai - pic tinggi
repertoir secara solo atau - pic rendah
Pic berkumpulan. - pic pertengahan
-pic tinggi
-pic rendah
3

MINGGU
3
18/1-
22/1/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.4 Menyanyi mengikut
MUZIKAL tempo.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai - cepat
repertoir secara solo - lambat
Tempo. atau berkumpulan.

- cepat
- lambat

MINGGU
4
25/1-
29/1/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.5 Menyanyi dengan
MUZIKAL dinamik.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai - lembut ( p )
repertoir secara solo - kuat ( f )
Dinamik. atau berkumpulan.

- lembut ( p )
- kuat ( f )

MINGGU
5
1/2-
5/2/16 MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.2 Mengenal pasti mud,
3.1 Menghayati muzik tempo, tekstur dan dinamik
FOKUS daripada pelbagai daripada muzik yang
repertoir. didengar.
4
Tekstur - tekstur (solo - nipis dan
kumpulan - tebal)
- solo
- nipis
- kumpulan
- tebal
MINGGU
6
8/2-
12/2/16 MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.2 Mengenal pasti mud,
3.1 Menghayati muzik tempo, tekstur dan dinamik
FOKUS daripada pelbagai daripada muzik yang
repertoir. didengar.
Dinamik.
dinamik
- lembut ( p ) - lembut ( p )
- kuat ( f ) - kuat ( f )

Tekstur

- nipis
- tebal

MINGGU
7 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.1 Mendemonstrasi
15/2- MUZIKAL warna ton suara manusia
19/2/16 FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai dengan betul.
repertoir secara solo atau berkumpulan.
Warna ton atau berkumpulan. - suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
5
perempuan
MINGGU
8
22/2-
26/2/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.2.1 Memainkan perkusi
MUZIKAL mengikut detik.
FOKUS 1.2 Memainkan perkusi
Detik secara solo atau - postur
berkumpulan daripada
Postur pelbagai repertoir

MINGGU
9
29/2-
4/3/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.1 Mendemonstrasi
MUZIKAL warna ton suara manusia
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai dengan betul.
repertoir secara solo atau - suara lembut
Warna ton berkumpulan. - suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
perempuan

MINGGU
10
7/3-
11/3/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.3.1 Membuat pergerakan
MUZIKAL mengikut ruang diri dan am
FOKUS 1.3 Membuat berdasarkan:
pergerakan mengikut Dinamik
Dinamik muzik. - kuat
- kuat - lembut
6
- lembut
MINGGU
12
21/3-
25/3/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.3.1 Membuat pergerakan
MUZIKAL mengikut ruang diri dan am
FOKUS 1.3 Membuat berdasarkan:
pergerakan mengikut - tempo cepat/lambat
Tempo. muzik.
- cepat
- lambat

MINGGU
13
28/3-
3/4/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.3.1 Membuat pergerakan
MUZIKAL mengikut ruang diri dan am
FOKUS 1.3 Membuat berdasarkan:
pergerakan mengikut
Bunyi muzik. - bunyi panjang/pendek
-panjang
-pendek
MINGGU
14 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.1 Mendemonstrasi
4/4- MUZIKAL warna ton suara manusia
10/4/16 FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai dengan betul.
repertoir secara solo - suara lembut
Warna ton atau berkumpulan. - suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
7
perempuan
MINGGU
15
11/4-
17/4/16 MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.1 Mengenal pasti muzik
3.1 Menghayati muzik vokal dan muzik instrumental
FOKUS daripada pelbagai serta warna ton daripada
repertoir. muzik yang didengar.
Muzik vokal dan - muzik vokal (solo dan
muzik instrumental kumpulan)
- muzik instrumental (solo
Warna ton dan kumpulan)
- warna ton (suara dan alat
muzik)

MINGGU
16
18/4-24/4
MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.3.1 Membuat pergerakan
MUZIKAL mengikut ruang diri dan am
FOKUS 1.3 Membuat berdasarkan:
pergerakan mengikut - bunyi panjang/pendek
Muzik dan gerakan muzik.

MINGGU
17
25/4-
1/5/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.3.1 Membuat pergerakan
MUZIKAL mengikut ruang diri dan am
FOKUS 1.3 Membuat berdasarkan:
pergerakan mengikut - tempo cepat/lambat
Muzik dan gerakan muzik.

MINGGU
18
8
2/5-8/5/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.5 Menyanyi dengan
MUZIKAL dinamik.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai - lembut ( p )
repertoir secara solo - kuat ( f )
Dinamik. atau berkumpulan.

- lembut ( p )
- kuat ( f )

MINGGU
19
9/5- MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.6 Menyanyi dengan
15/5/16 MUZIKAL sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai yang betul.
repertoir secara solo
Teknik dalam nyanyian atau berkumpulan.

MINGGU
20
16/5-
22/5/16
MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.2.1 Memainkan perkusi
MUZIKAL mengikut detik.
FOKUS 1.2 Memainkan perkusi - postur
secara solo atau - cara memainkan
Detik berkumpulan daripada
pelbagai repertoir
Postur

MINGGU
21
9
23/5-
29/5 /16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.2.2 Memainkan perkusi
MUZIKAL mengikut tempo.
FOKUS 1.2 Memainkan perkusi - cepat
secara solo atau - lambat
Tempo berkumpulan daripada
- cepat pelbagai repertoir
- lambat

MINGGU
24
13/6-
19/6/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.2.3 Memainkan perkusi
MUZIKAL dengan dinamik.
FOKUS 1.2 Memainkan perkusi - lembut ( p )
secara solo atau - kuat ( f )
Dinamik. berkumpulan daripada
pelbagai repertoir
- lembut ( p )
- kuat ( f )

MINGGU
25
20/6-
26/6/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.2 Menyanyi dengan
MUZIKAL pernafasan yang betul.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo - pengambilan nafas
Nyanyian atau berkumpulan.
- pengeluaran nafas
- pernafasan

MINGGU
26
10
27/6-
3/7/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.3 Mengajuk pic dengan
MUZIKAL tepat.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo - pic tinggi
Pic atau berkumpulan. - pic rendah
- pic pertengahan
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

MINGGU
27
4/7-
10/7/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.6 Menyanyi dengan
MUZIKAL sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai yang betul.
repertoir secara solo
Nyanyian atau berkumpulan.
-sebutan vokal

MINGGU
28
11/7-
17/7/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.2.2 Memainkan perkusi
MUZIKAL mengikut tempo.
FOKUS 1.2 Memainkan perkusi - cepat
secara solo atau - lambat
Tempo berkumpulan daripada
- cepat pelbagai repertoir
- lambat

MINGGU
29
11
18/7-
24/7/16 MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.2 Mengenal pasti mud,
3.1 Menghayati muzik tempo, tekstur dan dinamik
FOKUS daripada pelbagai daripada muzik yang
repertoir. didengar.
Mud,
- mud (riang, sedih,
cemas, tenang dan takut)

MINGGU
30
25/7-
31/7/16 MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.2 Mengenal pasti mud,
3.1 Menghayati muzik tempo, tekstur dan dinamik
FOKUS daripada pelbagai daripada muzik yang
repertoir. didengar.
Tekstur
- tekstur (solo - nipis dan
kumpulan - tebal)
MINGGU
31
1/8-7/8/16
MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.2 Mengenal pasti mud,
3.1 Menghayati muzik tempo, tekstur dan dinamik
FOKUS daripada pelbagai daripada muzik yang
repertoir. didengar.
Dinamik
- dinamik (kuat-lembut)

MINGGU
32
8/8-
14/8/16 MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.1 Mengenal pasti muzik
3.1 Menghayati muzik vokal dan m uzik instrumental
12
FOKUS daripada pelbagai serta warna ton
repertoir. daripada m uzik yang
Warna ton didengar.
- muzik vokal (solo dan
kumpulan)
- Muzik instrumental (solo
dan kumpulan)
- warna ton (suara dan alat
muzik)

MINGGU
33
15/8-
21/8/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.3.1 Membuat pergerakan
MUZIKAL mengikut ruang diri dan am
FOKUS 1.3 Membuat berdasarkan:
pergerakan mengikut - dinamik kuat/lembut
Gerakan muzik. - pic tinggi/rendah
- tempo cepat/lambat
- bunyi panjang/pendek

MINGGU
34
22/8-
28/8/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.2.2 Memainkan perkusi
MUZIKAL mengikut tempo.
FOKUS 1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau - cepat
Tempo berkumpulan daripada
pelbagai repertoir - lambat
- cepat
- lambat

MINGGU
35
13
29/8- MULANYA DI SINI PENGALAMAN Mendemonstrasi warna ton
4/9/16 MUZIKAL suara manusia dengan betul.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai atau berkumpulan.
repertoir secara solo - suara lembut
Warna ton atau berkumpulan. - suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
perempuan
MINGGU
36
5/9-
11/9/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.2.3 Memainkan perkusi
MUZIKAL dengan dinamik.
FOKUS 1.2 Memainkan perkusi - lembut ( p )
secara solo atau - kuat ( f )
Dinamik. berkumpulan daripada
- lembut ( p ) pelbagai repertoir
- kuat ( f )

MINGGU
38
19/9-
25/9/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.5 Menyanyi dengan
MUZIKAL dinamik.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo - lembut ( p )
Dinamik. atau berkumpulan. - kuat ( f )

- lembut ( p )
- kuat ( f )
14
MINGGU
39
26/9-
2/10/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.6 Menyanyi dengan
MUZIKAL sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai yang betul.
repertoir secara solo
Nyanyian atau berkumpulan.

-sebutan vokal

MINGGU
40
3/10-
9/10/16 MULANYA DI SINI PENGALAMAN 1.1.3 Mengajuk pic dengan
MUZIKAL tepat.
FOKUS 1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo - pic tinggi
Pic atau berkumpulan.
- pic tinggi - pic rendah
- pic rendah
- pic pertengahan - pic pertengahan

MINGGU
41
10/10-
16/10/16 MULANYA DI SINI PENGHASILAN 2.1.1 Menghasilkan pelbagai
MUZIKAL bunyi menggunakan perkusi
FOKUS 2.1 Menghasilkan idea badan dan perkusi mulut.
muzikal kreatif.
Kreativiti Aktiviti perkusi badan:
- bertepuk tangan
- menepuk peha
- memetik jari
15
Aktiviti perkusi mulut:
- klik lidah

MINGGU
42
17/10-
23/10/16 MULANYA DI SINI PENGHASILAN 2.1.2 Mencipta corak irama
MUZIKAL mudah.
FOKUS 2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif. - mengajuk corak irama
Kreativiti - mencipta jawapan
kepada soalan irama yang
diberikan

MINGGU
43
24/10-
30/10/16
MULANYA DI SINI PENGHASILAN 2.1.3 Mencipta melodi
MUZIKAL mudah menggunakan vokal.
FOKUS 2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif. - mengajuk melodi
Kreativiti - mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan

MINGGU
44
31/10-
6/11/16 MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.1 Mengenal pasti muzik
3.1 Menghayati muzik vokal dan m uzik instrumental
FOKUS daripada pelbagai serta warna ton daripada
repertoir. muzik yang didengar.
16
Menghayati elemen - muzik vokal (solo dan
muzik kumpulan)
- muzik instrumental (solo
dan kumpulan)
- warna ton (suara dan alat
muzik)

Anda mungkin juga menyukai