Anda di halaman 1dari 3

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU M01


KEJOHANAN GOLF MSSPk 2010
MSS DAERAH KERIAN Kategori

MAKLUMAT PESERTA
1. Nama Penuh Ahli :

2. Jantina: : Sediakan 2
keping gambar
3. No. KP / No. Sijil Lahir : terbaru ukuran
paspot
4. Tarikh Lahir : :

5. Alamat Rumah :
(1 keping
lekatkan di sini )

6. Telefon Rumah: :

7. No. Daftar Sekolah :

8. Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah:.............................................


AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA
Saya No. KP
adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan
gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
(nama permainan sukan ) GOLF Untuk pasukan
dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syarat-
syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan
akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan
tersebut.

Tanda Tangan:........................................... Tarikh:...........................................

AKUAN PENGETUA/ PENOLONG KANAN

Saya .......................................................................... No.


KP......................................................................... mengesahlan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di
atas adalah terbaru dan benar.

Nama Sekaolah:................................................................................... Telefon


Sekolah.....................................................

................................................ ......................................................
Tanda Tangan Cop Rasmi Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN dan SETIAUSAHA AGUNG MSS DAERAH/PENYELARAS SUKAN


DAERAH
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan
Sekolah-sekolah Perak dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar

PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/PENYELARAS SUKAN DAERAH

T. Tangan:____________________________________ T. Tangan :______________________________________

Nama :_______________________________________ Nam:___________________________________________

No. KP :______________________________________ Cop Rasmi :


Tarikh :______________________________________ Tarikh :___________________________________________

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak


BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU R01
KEJOHANAN
MSS DAERAH Kategori

MAKLUMAT PESERTA
1. Nama Penuh Ahli .

2. Jantina: Sediakan 2
keping gambar
3. No. KP / No. Sijil Lahir : terbaru ukuran
paspot
4. Tarikh Lahir :

5. Alamat Rumah
(1 keping
lekatkan di sini )

6. Telefon Rumah:

7. No. Daftar Sekolah:

8. Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah:.............................................


AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA
Saya No. KP
adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan
gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
(nama permainan sukan ) GOLF Untuk pasukan
dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syarat-
syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan
akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan
tersebut.

Tanda Tangan:........................................... Tarikh:...........................................

AKUAN GURU BESAR/ PENOLONG KANAN

Saya .......................................................................... No.


KP......................................................................... mengesahlan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di
atas adalah terbaru dan benar.

Nama Sekaolah:................................................................................... Telefon


Sekolah.....................................................

................................................ ......................................................
Tanda Tangan Cop Rasmi Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN dan SETIAUSAHA AGUNG MSS DAERAH/PENYELARAS SUKAN


DAERAH
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan
Sekolah-sekolah Perak dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar

PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/PENYELARAS SUKAN DAERAH

T. Tangan:____________________________________ T. Tangan :______________________________________

Nama : Nama:___________________________________________

No. KP : Cop Rasmi :


Tarikh : Tarikh :___________________________________________