Anda di halaman 1dari 1

Bahasa Melayu di Malaysia telah diperlihatkan fungsinya sebagai bahasa pengantar lama

sebelum dijadikan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu di Malaysia menjadikan bahasa


pengantar antara kaum yang berbeza-beza. Ia digunakan dalam perhubungan antara kaum
terutama sekali orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan sekolah Inggeris adalah
Bahasa Melayu. Orang-orang yang mahu berhubung dengan orang lain dari kaum lain, yang
tidak mempunyai pengetahuan Bahasa Inggeris, maka bahasa yang menjadi alat perantaraan
adalah Bahasa Melayu. Antara orang-orang Cina, Melayu, India dan sebagainya, alat
komunikasinya adalah Bahasa Inggeris, tetapi jika salah satu pihak atau kesemua pihak tidak
mengetahui Bahasa Inggeris, maka alat komunikasi antara kaum itu adalah Bahasa Melayu.