Anda di halaman 1dari 2

BIL KEW.

PA FUNGSI
1 KEW.PA 1 BORANG PENERIMAAN ASET ALIH
2 KEW.PA 2 BORANG PENOLAKAN ASET ALIH
3 KEW.PA 3 DAFTAR HARTA MODAL
4 KEW.PA 4 DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH
5 KEW.PA 5 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL
6 KEW.PA 6 SENARAI DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH
7 KEW.PA 7 SENARAI ASET ALIH
8 KEW. PA 8 LAPORAN KEDUDUKAN SEMASA ASET ALIH
9 KEW.PA 9 BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN/ PINJAMAN ASET ALIH
10 KEW.PA 10 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH
11 KEW.PA 11 BORANG PEMERIKSAAN ASET ALIH
12 KEW. PA 12 LAPORAN PEMERIKSAAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH
13 KEW. PA 13 LAPORAN PEMERIKSAAN ASET ALIH
14 KEW.PA 14 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN ASET ALIH
15 KEW.PA 15 SENARAI ASET ALIH YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAN
BERJADUAL
16 KEW.PA 16 REKOD PENYELENGARAAN ASET ALIH
17 KEW.PA 17 LAPORAN PENYELENGARAAN ASET ALIH
18 KEW.PA 18 BORANG PINDAHAN ASET ALIH
19 KEW.PA 19 LAPORAN PINDAHAN ASET ALIH
20 KEW. PA 20 LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET
ALIH KERAJAAN
21 KEW.PA 21 PERAKUAN PELUPUSAN ASET ALIH
22 KEW. PA 22 BORANG PELUPUSAN ASET ALIH
23 KEW.PA 23 SIJIL PEYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH
24 KEW.PA 24 SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
25 KEW.PA 25 LAPORAN PELUPUSAN ASET ALIH
26 KEW.PA 26 KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH
27 KEW. PA 27 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH
28 KEW.PA 28 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH
29 KEW.PA 29 KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET
ALIH
30 KEW. PA 30 BORANG SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH
31 KEW.PA 31 JADUAL SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH
32 KEW. PA 32 KENYATAAN JUALAN LELONG ASET ALIH
33 KEW.PA 33 SENARAI ASET ALIH YANG DILELONG
34 KEW. PA 34 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
35 KEW.PA 35 PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET
ALIH
36 KEW. PA 36 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
37 KEW.PA 37 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH
38 KEW. PA 38 LAPORAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN