Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 5

Tarikh : 19 Julai 2017

Hari : Rabu

TAHUN/MASA/MATA STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN


PELAJARAN
Dunia Seni Visual EMK: Keusahawanan, (EK1,
4.1.1 Unsur Seni EK2, EK3, EK5), TMK
Tahun 5 4.1.1.1
4.1.1.2 Kreativiti, inovasi, dan Nilai
Masa: 60 minit Murni
4.1.2 Prinsip Rekaan
Bidang: Mengenal Kraf 4.1.2.1 Bahan Bantu Mengajar
Tradisional (Teknik Motif Flora) 4.1.2.2 1. Contoh lukisan, contoh
gambar
Tema: Alam Semula Jadi 4.2.1 Media
4.2.1.1 2. Media: Berus lukisan,
Tajuk: Kipas Hiasan 4.2.1.2 acuan berbentuk geometri
atau organic, kertas
4.2.2 Proses Teknik lukisan, cat air, cat poster
4.2.2.1
Refleksi
Seramai ___/___ orang murid
dapat mencapai objektif yang
telah ditetapkan.

___murid yang tidak mencapai


objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi pembelajaran
akan datang.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:
1. Murid menghasilkan tekat dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP;
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni
yang ada pada karya.
3. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan tekat.
4. Murid menghasilkan tekan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media dan teknik dengan betul.
5. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendirian dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tekat berdasarkan standard kandungan.

PdP akan disambung pada minggu akan datang.