Anda di halaman 1dari 1

PETA TO PO GRAFI KABUPATEN BALANG AN / TOP OG RAPHY MAP OF BALANG AN DIS TRI CT

Skala 1 : 250.000 pada ukuran A1/ 1 : 250.000 Scale in A1 size Lembar ID-J12-250K / Sheet ID-J12-250K

1150'0"E 11520'0"E 11540'0"E 1160'0"E 11620'0"E


(
!

3 00
20 30 Pupuh Solan 10 0 GUNUNG MELIHAT RAMBUTAN Rangan Pasirmajang

400
200
0

100
0

100
0

0
10
10

0
10 0 90

50
0
20

70

0
20 0

800
0

10 0

0
KUARO

0
10
00

20 0
1 00 1 0

1 00
60

30
KEC. DUSUN SELATAN

00

300
20 0
Basui

0
10 3 10 0 0
KEC. MUARA KOMAM Sungai Kendilo

0
00
0 0

10 0
00 60 0 PL Teluk Adang

10
20 60

20 0
80 0
0

100
4 00 5

20
10 0

300 2
0

30
Tumpunganmuaradujung
0

4 00
20

2
00

0
10 0
30

0
10 0

20

0
3 00

10 0
(
! (Boesoei
!

30
600 1
Pakotkuara

50
SUNGAI

0
0 20 20 0

50
20

20
10

1 00
2 00
(
! Ampan 100 0

4 00
30 0
20

20 0

70 0
20

0
10 00 20

0
0

0
20

40 0
(
!

20 0
0

0
200 KEC. JARO 0 2 00
Koetam KEC. KUARO

30 0
1

1 00
20

0
10 GUNUNG

20
Sungai Ayu

20
0
100
00 50 0 0

10 0

0
10 0
100 10 0 (
! 20

7
GUNUNG SAREMPAKA RAMBUTAN

30 0
20 00 10 0
Kuaro

0
20
10 0
2 Garagata

11 0
0 10 0

1 00

20
Jaro

50 0
0
0 10 0

10 0
0

10 0
10

0
100 10
0 Songka Sungaiterik

100
10 10 Salikung 00

7
00

0
20
0

10 0
Raya

2
0

10
0

0 20

10
20 0
KEC. PEMATANG KARAU

700
10
10 0
0 GUNUNG BATUKUMPAI

20 0
Paloeng 10 10 0 Temperak 10 0 0 10
10 Tukarsamar

0
100 0

70 0
(
! 10
SUNGAI

30
10 0 20 2 0 0 0

400
0
Sungai Namun

80 0
1 10

10 0

10 0

0
10 0
0
PASIR

200
00 10 0 10 0 100 0
Badjau Tanjung Tai

20 0
10

0
0

0
30
10

50 0
3
0

6
KEC. DUSUN TENGAH 0
Sungai Tekayu Legai

600
0 00

1
20 20 0 2 0
7 00 30
(
!

0
200
10

10 0
Tanjung Teriti

0
KEC. MUARA UYA

0
10 0
0

80
20 0

20
0

10 0
30 0 30

100
20 0 Teratau Lolo

10
Binjai Purui Menanjung 0

0
10 10
0 Tabanio

80 0
10 0

10

10 0
S. Karau 0

0
Muaraayu

30
10 0
20 0 50 0 40 Muarasetju KEC. TANAH GROGOT
Rantaupanjang
Muarauja 500

10
0
Sawo 0 Sungai Samarangau

0
20

20
10 0
Sungai

0
10

10
(
! 10 0

0
20
0
Tanahgrogot

0
(
! KEC. BATU SOPANG

10
Lumbang 10 0
(
!

00
0

60
20 0
60 0 20

00
10 0 0
00 Seratai

100
60 0 5 4

10 0

0
SUNGAI BALENGKONG

20 0 2

0
7
50 0

20

50
0 50 0
50

20 0
6 00 50 10 0
Suliliran Tanjung Sabon

0
0

0
100
200

20
TANAHGROGOT

20 0
30 0

00

0
20
(
!

60
60 0 10
0
Samarangau

10

60
1

0
Sungai Uwie 50

20 0

0
800

00
0
00
10 0

60
6

0
10

20 0
20 0
Palapi

10

0
Tampa 0 10 0
0
00 Batuburak Suliliran

2
70

3
00

200
70
0 Selagigi SUNGAI KENDILO

40 0
(
!

20 0
10

0
2 00
0

10 0
2 10 30 0 0
Babai Pasarbatu Turung 00

0
0 2

0
0
50 60 2 00 10 0
70

6
20
Pasir

10
0 0

10 0
(Betoeng
! Mangkupon 50 0

0
Pudjung Paraga

0
0

10
10 0 0 10
(Paraga

10
0

0
(
! Sialing 10 0
!

2 00

0
1
Rantaupanjang Pasir

0
10
Betoeng
20 0 Hayup Kupangnunding 40
KEC. HARUAI 0 (
!

0
200 GUNUNG BATUUPO