Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN
NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA


BILANGAN SASARAN YANG DINILAI
JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA

PP1

PP2

PYD
ENILAIAN KOMPETENSI
AN MALAYSIA
AN TAHUN
GRED JAWATAN

TEMPAT BERTUGAS

MELEBIHI
PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR CATATAN
SASARAN

74 76 /
74
74 76 /
74 76
4 3 2
296 228 200
74.00 76.00 66.67
3 4
PENILAIAN AKHIR