Anda di halaman 1dari 1

PK03 Pengurusan Pembelajaran dan Pemudahcaraan

PK 03/4

BORANG KAWALAN BILIK DARJAH

Tahun / Tingkatan : ............................... Hari : ..................... Tarikh : .....................................


Nama Guru Kelas / Tingkatan :...........................................................................................................
Bilangan Murid Hadir : Lelaki : ..................... Orang
Perempuan : ..................... Orang

T.T. BIL
MASA MATA PELAJARAN NAMA GURU CATATAN
GURU MURID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Senarai Murid Tidak Hadir :
BIL NAMA MURID BIL NAMA MURID

Catatan Salah Laku :


BIL NAMA MURID SALAH LAKU

Disemak oleh :

....................................................................
Guru Kelas / Tingkatan

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00