Anda di halaman 1dari 1

Lampiran I

Pejabat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


No. Pejabat Senat Lama No. Pejabat Senat Baru
Dr. Iskandar Budiman, MCL Dr. Iskandar Budiman, MCL
1 Nip. 19650616 199503 1 002 1 Nip. 19650616 199503 1 002
Pangkat Akademik : Lektor Kepala (IV/c) Pangkat Akademik : Lektor Kepala (IV/c)
Drs. Nawawi Marhaban, MA Yusaini, M. Pd
2 Nip. 19610801 199403 1 001 2 Nip. 19730731 200801 1007
Pangkat Akademik : Lektor (III/d) Pangkat Akademik : Lektor (III/d)
Abdul Hamid, MA Abdul Hamid, MA
3 Nip. 19730731 200801 1 007 3 Nip. 19730731 200801 1 007
Pangkat Akademik : Lektor (III/d) Pangkat Akademik : Lektor (III/d)

Dekan,

Dr. Iskandar Budiman, MCL


Nip. 19650616 199503 1 002