Anda di halaman 1dari 8

JADWAL PELAJARAN

SMK BINA CENDEKIA


SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
H KELAS 10 KELAS 11 KELAS 12 H KELAS 10 KELAS 11
A A
JAM KE WAKTU BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM WAKTU BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM
R R
KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP I KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP
I

0 06.45-07.00 D O 'A D O 'A D O 'A D O 'A 06.45-07.00 D O 'A D O 'A


1 07.00-07.45 U PA C A R A U PA C A R A U PA C A R A U PA C A R A 07.00-07.45 15A 39B 10A 17A 35B 32A 20A 24 19I 16C 11A
2 07.45-08.30 7A 30A 6B 25 8 11A 15E 28B 22A 24 18B 14I 9A 20A 4 19H 07.45-08.30 15A 39B 10A 17A 35B 32A 20A 24 19I 16C 11A
S 3 08.30-09.15 7A 30A 6B 25 8 11A 15E 28B 22A 24 18B 14I 9A 20A 4 19H K 08.30-09.15 15A 39A 17A 8 34 10A 7B 20A 9B 32 19G
E 4 09.15-10.00 7A 16A 23 8 28D 22B 15E 28A 6A 11A 19D 14B 20A 29C 9C 34A A 09.15-10.00 37 39A 17A 8 34 10A 7B 20A 9B 32 19G
10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I
N M
5 10.15-11.00 15C 26 37 8 7A 23 14B 22A 6A 11A 19D 9A 20A 18G 29C 34A 10.15-11.00 14A 8 16A 30A 19C 34B 15B 32A 20B 17B 6A
I I
6 11.00-11.45 15C 11B 8 23 7A 31C 14B 22A 25B 16C 6A 9A 29C 18G 20A 19I 11.00-11.45 14A 8 16A 30A 19C 25A 15B 32A 20B 17B 6A
N 11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II S 11.45-12.15 ISTIRAHAT I I ISTIRAHAT II
7 12.15-13.00 14F 11B 8 23 7A 31B 15F 6A 28A 16C 22A 3 29C 17D 20A 19I 12.15-13.00 35A 7A 32A 6B 37 31A 15G 16B 17B 20B 35D
8 13.00-13.45 14F 21 7A 16A 19A 31B 15F 6A 28A 5A 22A 3 9B 17D 29C 18H 13.00-13.45 35A 22B 32A 23 12 31A 15G 16B 17B 28C 27
9 13.45-14.30 28C 21 30A 16A 19A 31C 15F 25 22A 5A 6A 14B 9B 17D 29C 18H 13.45-14.30 35A 23 6B 39A 12 31A 15G 16B 28C 22A 27

0 06.45-07.00 06.45-07.00
KEGIATAN KEAGAMAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1 07.00-07.45 22B 10A 38 26 11A 7A 28C 16C 24 19I 18C 2 4 29D 9A 20A 07.00-07.40

S
2 07.45-08.30 14F 10A 38 26 11A 7A 28C 16C 24 19I 18C 2 4 29D 9A 20A 07.45 - 08.20 10B 37 36 39A 19C 8 6A 28A 20A 22A 18F
J
3 08.30-09.15 28D 2B 7A 38 18H 23 11A 9B 16B 13 20A 14G 29D 4 22A 19E 08.20 - 09.00 10B 17A 36 39A 19C 8 6A 28A 20A 25B 18F
E
4 09.15-10.00 28D 2B 7A 38 18H 23 11A 9B 16B 13 20A 14G 29D 4 22A 19E U 09.00-09.40 23 16A 17A 36 12 25A 35A 5A 6A 20A 28C
L 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I M 09.40-10.20 23 16A 39A 36 12 31A 35A 5A 6A 20A 28C
A 5 10.15-11.00 12 25A 23 10A 22B 37 14C 19I 28B 9B 34B 4 18G 20B 11A 7B 10.20-10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT
'
6 11.00-11.45 12 25A 23 10A 21 16A 14C 19I 28B 9B 34B 4 18G 20B 11A 7B A 10.40-11.20 12 8 39A 21 28D 31B 9B 27 16C 6A 18H
S
11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II
T
11.20-12.00 12 8 22B 21 28D 31B 9B 27 16C 6A 18H
A
7 12.15-13.00 23 10A 11B 7A 21 12 25B 22A 16B 20B 26 14H 24 39 17D 9C Minggu I Pembacaan Surat Yassin Minggu IV Ceramah Keagamaan

8 13.00-13.45 21 7A 11B 6B 23 12 22A 17B 13 28B 26 14H 24 9A 29D 35D Minggu II Marawis / Hadroh
9 13.45-14.30 21 7A 26 6B 23 31C 20B 17B 13 28B 25B 22A 16C 9A 29D 35D Minggu III Tahlil

0 06.45-07.00 D O 'A 06.45-07.00 D O 'A D O 'A


1 07.00-07.45 10A 26 39A 17A 19B 31C 22A 11A 28A 6A 18F 20A 7B 4 30B 9A 07.00-07.45 8 36 30A 32A 10B 26 24 20B 17B 16B 5A
2 07.45-08.30 15C 26 39A 17A 19B 31C 22A 11A 28C 6A 18F 20A 7B 4 30B 9A 07.45-08.30 8 36 30A 32A 10B 26 24 20B 17B 16B 5A
3 08.30-09.15 15B 2B 26 30 10A 34B 6A 17B 11A 28A 18D 14C 20B 7C 9B 22A S 08.30-09.15 36 30A 8 22B 32A 10B 13 17C 16C 27 7B
R
4 09.15-10.00 15B 2B 26 30 10A 34B 6A 17B 11A 28A 18D 14C 20B 7C 9B 19F A 09.15-10.00 36 30A 8 37 32A 10B 13 17C 16C 27 7B
A 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I
B
B 5 10.15-11.00 8 32A 30A 7A 26 10A 15D 6A 17C 28C 20B 11A 34A 22A 3 19F 10.15-11.00 25 39B 38 16A 8 7A 27 13 5A 17B 35C
6 11.00-11.45 8 32A 10A 7A 26 12 15D 6A 17C 16B 20B 11A 34A 29 3 19F T 11.00-11.45 25 39B 38 26 8 16A 27 13 5A 17B 35C
U
11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II U 11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II
7 12.15-13.00 32A 6B 16A 11B 10A 12 15B 16C 17C 22A 9B 14D 3 29 20B 30B 12.15-13.00 10A 23 21 38 25A 8 5A 16C 32 17C 13
8 13.00-13.45 32A 6B 25 11B 35B 21 15B 28C 27 17C 9B 14D 3 39 20B 26 13.00-13.45 10A 23 21 38 25A 8 5A 17C 32 28A 13
9 13.45-14.30 15B 6B 25 10A 23 21 20B 28C 27 17C 22A 14D 9C 39 29D 26
KELAS 12
BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM
KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP

D O 'A
14E 22A 30B 4
7C
14E 22A 30B 4
7C
4 16C 11A 18G 22A
4 29C 11A 18G 22A
ISTIRAHAT I
22A 11A 9C 7B 18I
22A 11A 34A 7B 18I
ISTIRAHAT II
9C 17D 34A 22A 30B
24 30B 7B 17D 2
24 30B 7B 17D 2

KEGIATAN KEAGAMAAN

33 29D 9B 16C 11A


33 22A 9B 16C 11A
33 2 22A 29A 18A
33 2 22A 29A 18A
ISTIRAHAT
20B 17D 3 29B 19I
20B 17D 3 29B 19H

D O 'A
7B 4 29B 2 9B
7B 4 29D 2 9B
9B 29A 2 4 20B
9B 29B 2 4 20B
ISTIRAHAT I
30B 29B 24 34A 4
30B 7C 24 34A 4
ISTIRAHAT II
26 7C 29D 24 3
26 29C 16C 24 3
JADWAL PELAJARAN

SMK BINA CENDEKIA


SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
H KELAS 10 KELAS 11 KELAS 12 H KELAS 10 KELAS 11
A A
JAM KE WAKTU BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM WAKTU BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM
R R
KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP I KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP
I

0 06.45-07.00 D O 'A D O 'A D O 'A D O 'A 06.45-07.00 D O 'A D O 'A


1 07.00-07.45 U PA C A R A U PA C A R A U PA C A R A U PA C A R A 07.00-07.45 15A 39B 10A 17A 35B 32A 20A 24 19I 16C 11A
2 07.45-08.30 7A 30A 6B 25 8 11A 15E 28B 22A 24 18B 14I 9A 20A 16C 19H 07.45-08.30 15A 39B 10A 17A 35B 32A 20A 24 19I 16C 11A
S 3 08.30-09.15 7A 30A 6B 25 8 11A 15E 28B 22A 24 18B 14I 9A 20A 16C 19H K 08.30-09.15 15A 17A 39A 8 35B 10A 7B 20A 9B 32 19G
E 4 09.15-10.00 7A 16A 23 8 28D 22B 15E 28A 6A 11A 19D 14B 20A 39 9C 34A A 09.15-10.00 35A 17A 39A 8 34 10A 7B 20A 9B 32 19G
10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I
N M
5 10.15-11.00 15C 26 37 8 7A 23 14B 22A 6A 11A 19D 9A 20A 18G 39 34A 10.15-11.00 35A 8 16A 30A 34 25A 15B 32A 20B 17B 6A
I I
6 11.00-11.45 15C 11B 8 23 7A 31C 14B 22A 25B 16C 6A 9A 39 18G 20A 19I 11.00-11.45 35A 8 16A 30A 19C 34B 15B 32A 20B 17B 6A
N 11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II S 11.45-12.15 ISTIRAHAT I I ISTIRAHAT II
7 12.15-13.00 14F 11B 8 23 7A 31B 15F 6A 28A 16C 22A 3 39 17D 20A 19I 12.15-13.00 14A 7A 32A 23 19C 31A 15G 16B 17B 20B 35D
8 13.00-13.45 14F 21 7A 16A 19A 31B 15F 6A 28A 5A 22A 3 9B 17D 39 18H 13.00-13.45 14A 23 32A 6B 12 31A 15G 16B 17B 28C 27
9 13.45-14.30 28C 21 30A 16A 19A 31C 15F 25 22A 5A 6A 14B 9B 17D 39 18H 13.45-14.30 37 23 6B 39A 12 31A 15G 16B 28C 22A 27

0 06.45-07.00 06.45-07.00
KEGIATAN KEAGAMAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1 07.00-07.45 22B 10A 38 26 11A 7A 28C 16C 24 19I 18C 2 4 29D 9A 20A 07.00-07.40

S
2 07.45-08.30 14F 10A 38 26 11A 7A 28C 16C 24 19I 18C 2 4 29D 9A 20A 07.45 - 08.20 10B 22B 36 39A 19C 8 6A 28A 20A 16B 18F
J
3 08.30-09.15 28D 2B 7A 38 18H 23 11A 9B 16B 13 20A 14G 29D 4 22A 19E 08.20 - 09.00 10B 16A 36 39A 19C 8 6A 28A 20A 25B 18F
E
4 09.15-10.00 28D 2B 7A 38 18H 23 11A 9B 16B 13 20A 14G 29D 4 22A 19E U 09.00-09.40 23 16A 17A 36 12 25A 9B 5A 6A 20A 28C
L 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I M 09.40-10.20 23 17A 39A 36 12 31A 9B 5A 6A 20A 28C
A 5 10.15-11.00 12 25A 23 10A 22B 37 14C 19I 28B 9B 34B 4 18G 20B 11A 7B 10.20-10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT
'
6 11.00-11.45 12 25A 23 10A 21 16A 14C 19I 28B 9B 34B 4 18G 20B 11A 7B A 10.40-11.20 12 8 39A 21 28D 31B 5A 27 16C 6A 18H
S
11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II
T
11.20-12.00 12 8 22B 21 28D 31B 5A 27 16C 6A 18H
A
7 12.15-13.00 23 10A 11B 7A 21 12 25B 22A 16B 20B 26 14H 24 29C 17D 9C Minggu I Pembacaan Surat Yassin Minggu IV Ceramah Keagamaan

8 13.00-13.45 8 7A 11B 6B 23 12 22A 17B 13 28B 26 14H 24 9A 29D 2 Minggu II Marawis / Hadroh
9 13.45-14.30 8 7A 26 6B 23 31C 20B 17B 13 28B 25B 22A 16C 9A 29D 2 Minggu III Tahlil

0 06.45-07.00 D O 'A 06.45-07.00 D O 'A D O 'A


1 07.00-07.45 15C 26 39A 17A 19B 31C 22A 11A 28A 6A 18F 20A 7B 4 30B 9A 07.00-07.45 8 36 30A 32A 10B 26 24 20B 17B 16B 5A
2 07.45-08.30 10A 26 39A 17A 19B 31C 22A 11A 28C 6A 18F 20A 7B 4 30B 9A 07.45-08.30 8 36 30A 32A 10B 26 24 20B 17B 16B 5A
3 08.30-09.15 32A 2B 26 30 10A 34B 15B 17B 11A 28A 18D 14C 20B 7C 9B 22A S 08.30-09.15 36 30A 8 22B 32A 10B 13 17C 16C 27 7B
R
4 09.15-10.00 32A 2B 26 30 10A 34B 15B 17B 11A 28A 18D 14C 20B 7C 9B 19F A 09.15-10.00 36 30A 8 37 32A 10B 13 17C 16C 27 7B
A 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I
B
B 5 10.15-11.00 21 39B 30A 7A 26 10A 15D 6A 17C 28C 20B 11A 34A 22A 3 19F 10.15-11.00 25 32A 38 16A 8 7A 27 13 32 17B 35C
6 11.00-11.45 21 39B 10A 7A 26 12 15D 6A 17C 22A 20B 11A 34A 29C 3 19F T 11.00-11.45 25 32A 38 26 8 16A 27 13 32 17B 35C
U
11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II U 11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II
7 12.15-13.00 15B 6B 16A 11B 10A 12 6A 16C 17C 22A 9B 14D 3 29C 20B 30B 12.15-13.00 10A 23 21 38 25A 8 35A 16C 5A 17C 13
8 13.00-13.45 15B 6B 25 11B 37 21 6A 28C 27 17C 9B 14D 3 39 20B 26 13.00-13.45 10A 37 21 38 25A 8 35A 17C 5A 28A 13
9 13.45-14.30 15B 6B 25 10A 23 21 20B 28C 27 17C 22A 14D 9C 39 29 26
KELAS 12
BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM
KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP

D O 'A
14E 22A 30B 4
7C
14E 22A 30B 4
7C
4 16C 11A 18G 22A
4 29C 11A 18G 22A
ISTIRAHAT I
22A 11A 9C 7B 18I
22A 11A 34A 7B 18I
ISTIRAHAT II
9C 17D 34A 22A 30B
24 30B 7B 17D 35D
24 30B 7B 17D 35D

KEGIATAN KEAGAMAAN

33 29D 9B 4 11A
33 22A 9B 4 11A
33 2 22A 29A 18A
33 2 22A 29A 18A
ISTIRAHAT
20B 17D 3 29B 19I
20B 17D 3 29B 19H

D O 'A
7B 4 29B 2 9B
7B 4 29D 2 9B
9B 29A 2 4 20B
9B 29B 2 4 20B
ISTIRAHAT I
30B 29B 24 34A 4
30B 7C 24 34A 4
ISTIRAHAT II
26 7C 29D 24 3
26 29C 16C 24 3
JADWAL PELAJARAN

SMK BINA CENDEKIA


SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
H KELAS 10 KELAS 11 KELAS 12 H KELAS 10 KELAS 11
A A
JAM KE WAKTU BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM WAKTU BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM TBO BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM
R R
KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP I KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP
I

0 06.45-07.00 D O 'A D O 'A D O 'A D O 'A 06.45-07.00 D O 'A D O 'A


1 07.00-07.45 U PA C A R A U PA C A R A U PA C A R A U PA C A R A 07.00-07.45 15A 39B 10A 17A 35B 8 20A 24 19I 16C 11A
2 07.45-08.30 7A 16A 6B 25 8 11A 15E 28B 22A 24 18B 14I 9A 20A 29C 19H 07.45-08.30 15A 39B 10A 17A 35B 8 20A 24 19I 16C 11A
S 3 08.30-09.15 7A 16A 6B 25 8 11A 15E 28B 22A 24 18B 14I 9A 20A 29C 19H K 08.30-09.15 15A 17A 39A 8 35B 10A 7B 20A 9B 32 19G
E 4 09.15-10.00 7A 16A 23 8 28D 22B 15E 28A 6A 11A 19D 14B 20A 9C 34A A 09.15-10.00 35A 17A 39A 8 34 10A 7B 20A 9B 32 19G
10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I
N M
5 10.15-11.00 15C 26 38 8 7A 16A 14B 22A 6A 11A 19D 9A 20A 18G 29C 34A 10.15-11.00 14A 2B 16A 30A 34 25A 15B 5A 20B 17B 35D
I 29C 18G 20A 19I I
6 11.00-11.45 15C 11B 38 23 7A 31C 14B 22A 25B 16C 6A 9A 11.00-11.45 14A 2B 16A 39A 19C 34B 15B 5A 20B 17B 6A
N 11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II S 11.45-12.15 ISTIRAHAT I I ISTIRAHAT II
7 12.15-13.00 14F 11B 37 23 7A 31B 15F 6A 28A 16C 22A 3 9B 17D 20A 19I 12.15-13.00 35A 7A 39A 37 19C 31A 15G 16B 17B 20B 6A
8 13.00-13.45 14F 21 7A 16A 19A 31B 15F 6A 28A 5A 22A 3 9B 17D 4 18H 13.00-13.45 35A 23 22B 7A 12 31A 15G 16B 17B 28C 5A
9 13.45-14.30 28C 21 30A 16A 19A 31C 15F 25 22A 5A 6A 14B 29A 17D 4 18H 13.45-14.30 37 23 6B 23 12 31A 15G 16B 28C 22A 5A

0 06.45-07.00 06.45-07.00
KEGIATAN KEAGAMAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1 07.00-07.45 22B 10A 8 26 11A 7A 28C 16C 24 19I 18C 2 4 29D 9A 20A 07.00-07.40

S
2 07.45-08.30 14F 10A 8 26 11A 7A 28C 16C 24 19I 18C 2 4 29D 9A 20A 07.45 - 08.20 10B 22B 36 39A 19C 32A 6A 28A 20A 16B 18F
J
3 08.30-09.15 28D 8 7A 38 18H 23 11A 9B 16B 13 34B 14G 29D 20B 22A 19E 08.20 - 10B 30A 36 39A 19C 32A 6A 28A 20A 25B 18F
E
4 09.15-10.00 28D 8 7A 38 18H 23 11A 9B 16B 13 34B 14G 29D 20B 22A 19E U 09.00-09.40 23 30A 17A 36 12 25A 9B 32A 6A 20A 28C
L 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I M 09.40-10.20 23 17A 39A 36 12 31A 9B 32A 6A 20A 28C
A 5 10.15-11.00 12 25A 23 10A 22B 8 14C 19I 28B 9B 20A 4 18G 4 11A 7B 10.20-10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT
'
6 11.00-11.45 12 25A 23 10A 21 8 14C 19I 28B 9B 20A 4 18G 4 11A 7B A 10.40-11.20 12 2B 32A 21 28D 31B 5A 27 16C 6A 18H
S
11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II
T
11.20-12.00 12 2B 32A 21 28D 31B 5A 27 16C 6A 18H
A
7 12.15-13.00 23 10A 11B 6B 21 12 25B 22A 16B 20B 26 14H 30B 29C 17D 2 Minggu I Pembacaan Surat Yassin Minggu IV Kegiatan Konseling
Dengan Wali Kelas
8 13.00-13.45 21 6B 11B 30 23 12 22A 17B 13 28B 26 14H 24 7C 29D 2 Minggu II Tahlil
9 13.45-14.30 21 6B 16A 30 23 31C 20B 17B 13 28B 25B 22A 24 7C 29D 9C Minggu III Tausiah / Ceramah Keagamaan

0 06.45-07.00 D O 'A 06.45-07.00 D O 'A D O 'A


1 07.00-07.45 15C 26 39A 17A 19B 31C 22A 11A 28A 6A 18F 20A 7B 29C 16C 9A 07.00-07.45 8 36 30A 32A 10B 26 24 20B 17B 16B 35C
2 07.45-08.30 32A 26 39A 17A 19B 31C 22A 11A 28C 6A 18F 20A 7B 29B 16C 9A 07.45-08.30 8 36 30A 32A 10B 26 24 20B 17B 16B 35C
3 08.30-09.15 32A 7A 26 6B 8 10A 15B 17B 11A 28A 18D 14C 20B 16C 9B 22A S 08.30-09.15 36 30A 8 22B 32A 10B 13 17C 16C 27 7B
R
4 09.15-10.00 10A 7A 26 6B 8 34B 15B 17B 11A 28A 18D 14C 20B 22A 9B 19F A 09.15-10.00 36 30A 8 30A 32A 10B 13 17C 16C 27 7B
A 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I 10.00-10.15 ISTIRAHAT I ISTIRAHAT I
B
B 5 10.15-11.00 8 32A 26 7A 10A 34B 15D 6A 17C 28C 20B 11A 34A 9A 3 19F 10.15-11.00 25 8 38 16A 10A 7A 35A 13 32 17B 27
11A 34A 9A T
U
6 11.00-11.45 8 32A 10A 7A 26 12 15D 6A 17C 22A 20B 3 19F 11.00-11.45 25 8 38 26 10A 16A 35A 13 32 17B 27
11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II U 11.45-12.15 ISTIRAHAT II ISTIRAHAT II
7 12.15-13.00 15B 39B 30A 11B 26 12 6A 16C 17C 22A 9B 14D 3 4 20B 30B 12.15-13.00 10A 23 21 38 25A 37 27 16C 5A 17C 13
8 13.00-13.45 15B 39B 25 11B 37 21 6A 28C 27 17C 9B 14D 3 4 20B 26 13.00-13.45 10A 37 21 38 25A 23 27 17C 5A 28A 13
9 13.45-14.30 15B 6B 25 10A 23 21 20B 28C 27 17C 22A 14D 9C 29C 30 26
Astanajapu
KELAS 12
BB RPL 1 RPL 2 RPL 3 KPM
KG MP KG MP KG MP KG MP KG MP

D O 'A
14E 22A 29A 7C 4
14E 22A 29A 7C 4
4 16C 11A 18G 22A
4 16C 11A 18G 22A
ISTIRAHAT I
22A 11A 9C 7B 18I
22A 11A 34A 7B 18I
ISTIRAHAT II
9C 17D 34A 22A 30B
24 30B 7B 17D 20B
24 30B 7B 17D 20B

KEGIATAN KEAGAMAAN

33 17D 9B 29B 11A


33 17D 9B 29B 11A
33 2 22A 29A 18A
33 2 22A 29A 18A
ISTIRAHAT
20B 22A 3 30B 19I
20B 29D 3 30B 19H

D O 'A
7B 4 29B 2 9B
7B 4 29D 2 9B
9B 29A 2 4 35D
9B 29B 2 4 35D
ISTIRAHAT I
30B 29B 24 34A 4
30B 7C 24 34A 4
ISTIRAHAT II
26 7C 29D 24 3
26 29C 16C 24 3
anajapura, Juli 2017