Anda di halaman 1dari 12

SMK TASEK

TAMAN PUTERI GUNUNG, SIMPANG AMPAT, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018


BIOLOGI TINGKATAN 5

TEMA: FISIOLOGI KEHIDUPAN


BAB 1: SISTEM PENGANGKUTAN
OBJEKTIF
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
1 1.1 Memahami Kepentingan  mengenalpasti masalah yang akan dihadapi organisma Nilai: Menyedari bahawa Sains
02/01/18 – 05/01/18 mempunyai sistem multiselular sel mereka dan menyingkirkan bahan merupakan satu daripada cara untuk
pengangkutan di dalam buangan mereka. memahami alam.
organisma multisel. Elemen merentas kurikulum: Nilai
 mencadangkan bagaimana masalah itu diatasi dalam Murni
organisma multisel I-Think: Peta Bulatan
KBAT: Menganalisa, Mensintesis

2 1.2 Mensintesiskan Konsep  menyatakan tiga komponen sistem peredaran darah Nilai: Berminat dan bersifat ingin tahu
08/01/18 – 12/01/18 sistem peredaran darah pada manusia dan haiwan,
 menyatakan medium pengangkutan dalam manusia Elemen merentas kurikulum:
dan haiwan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 menyatakan komposisi darah manusia,
 menerangkan struktur pembuluh darah manusia, I-Think: Peta Buih, Peta Alir, Peta
 menjelaskan bagaimana darah digerakkan melalui Pokok
sistem peredaran darah manusia, KBAT:Mensintesis, Membanding beza
 terangkan secara ringkas bagaimana tekanan darah
dikawal selia,
 membanding dan membezakan sistem peredaran
dalam yang berikut: manusia, ikan dan amfibia.
3 1.3 Memahami mekanisme  menerangkan keperluan untuk pembekuan darah di Nilai: Menghargai keseimbangan alam
15/01/18 – 19/01/18 pembekuan darah tapak pembuluh darah yang rosak, semulajadi
 menjelaskan mekanisme pembekuan darah, Elemen merentas kurikulum:
 meramalkan akibat terjejas mekanisma pembekuan Patriotisme
darah dalam seseorang individu.
I-Think: Peta alir
KBAT: Menganalisa
1.4 Mensintesiskan Sistem  menerangkan pembentukan cecair celahan, Nilai: Minat dan bersifat ingin tahu
limfa  menyatakan komposisi dan kepentingan cecair celahan,
 menerangkan struktur sistem limfa, Elemen merentas kurikulum: Sains
 terangkan bagaimana sistem limfa melengkapkan dan teknologi
sistem peredaran darah, I-Think: Peta alir, peta pokok
 membandingkan kandungan darah, cecair limfa dan
celahan, KBAT: Mensintesis, Membanding beza

4 1.5 Memahami Peranan sistem  menyatakan satu lagi fungsi sistem peredaran darah di Nilai: Menghargai keseimbangan alam
22/01/18 – 26/01/18 peredaran darah dalam samping pengangkutan, semulajadi
mekanisme pertahanan badan  mengenal pasti tiga barisan mekanisme pertahanan
tubuh, mekanisme pertahanan badan
Elemen merentas kurikulum:
 menerangkan proses fagositosis, Keusahawanan
 menyatakan makna antigen dan antibodi,imuniti dan
imunisasi, I-Think: Peta pokok, Peta alir,
 berkaitan antigen dan antibodi untuk kekebalan,
KBAT: Menganalisa
 menamakan dan memberikan contoh-contoh pelbagai
jenis imuniti,
 menyatakan kesan virus human immunodeficiency
(HIV) pada mekanisme pertahanan badan,
 menggambarkan transmisi HIV, cadangkan cara-cara
untuk mencegah penularan sindrom kurang daya tahan
(AIDS).
5 1.6 Menghargai sistem  memilih dan mengamalkan cara yang sesuai untuk Nilai:Menghargai dan mengamalkan
29/01/18 – 02/02/18 kardiovaskular yang sihat mengekalkan sistem kardiovaskular yang sihat. kehidupan yang bersih dan sihat.
Elemen merentas kurikulum:
, Kreativiti dan Innovasi
I-Think:Peta buih
KBAT: Menjana Idea
1.7 Memahami pengangkutan  menyatakan keperluan untuk pengangkutan bahan Nilai: Menyedari bahawa Sains
bahan dalam tumbuhan bahan dalam tumbuh-tumbuhan, merupakan satu daripada cara untuk
 mengenalpasti tisu vaskular dalam batang, akar dan memahami alam.
daun, Elemen merentas kurikulum: Bahasa
 menyatakan peranan tisu vaskular dalam pengangkutan
bahan-bahan, I-Think:Peta bulatan, Peta Pokok
 menerangkan struktur tisu vaskular,
 berkaitan struktur xilem dan floem untuk pengangkutan, KBAT: Menganalisa, Mengkelaskan
6 1.8 Mensintesiskan Konsep  menyatakan maksud translokasi, Nilai:Menghargai keseimbangan alam
05/02/18 – 09/02/18 Pengangkutan bahan  menerangkan kepentingan translokasi dalam tumbuh- semulajadi
dalam tumbuhan tumbuhan,
 menggambarkan laluan air dari tanah ke daun, kadar Elemen merentas kurikulum: Nilai
transpirasi Murni
 keadaan factor yang mempengaruhi transpirasi,
 reka bentuk eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor I-Think:Peta bulatan, Peta Buih
yang mempengaruhi kadar transpirasi
 menjelaskan peranan perpaduan dan lekatan air dalam
pergerakan air dalam tumbuh-tumbuhan, KBAT: Mensintesis

TEMA: FISIOLOGI KEHIDUPAN


BAB 2: PERGERAKAN DAN SOKONGAN
7 2.1 Memahami sokongan dan  menerangkan keperluan untuk sokongan dan Nilai: Menghargai keseimbangan alam
12/02/18 – 16/03/18 pergerakan pada manusia pergerakan pada manusia dan haiwan, semulajadi
dan haiwan  menerangkan masalah yang akan dihadapi oleh Elemen merentas kurikulum:
manusia dan haiwan dalam sokongan dan pergerakan, Kreativiti dan Innovasi
 nama tulang yang membentuk rangka paksi dan rangka
appendicular tubuh manusia, I-Think:Peta Bulatan
 labelkan tulang, otot-otot rangka dan tendon dalam
gambarajah lengan, KBAT: Mengakplikasi
 menyatakan fungsi tulang rawan dan bendalir sinovia
pada sendi,
 terangkan secara ringkas mekanisme pergerakan
dalam haiwan,
8 2.2 Menghargai sistem  mengamalkan cara-cara untuk menjaga sistem Nilai:Menghargai dan mengamalkan
19/02/18 – 23/02/18 muskuloskeletal yang sihat muskuloskeletal. kehidupan yang bersih dan sihat.
Elemen merentas kurikulum: Nilai
Murni
I-Think:Peta Bulatan
KBAT: Membuat penilaian
2.3 Memahami sokongan pada  menerangkan keperluan untuk sokongan dalam tumbuh- Nilai: Menyedari bahawa Sains
tumbuhan tumbuhan, merupakan satu daripada cara untuk
 menjelaskan bagaimana sokongan dicapai dalam memahami alam.
tumbuh-tumbuhan akuatik, Elemen merentas kurikulum:
 menjelaskan bagaimana sokongan dalam tumbuhan Pendidikan alam sekitar
daratan dicapai melalui pengubahsuaian tisu. I-Think:Peta Buih
KBAT: Menganalisa

TEMA: FISIOLOGI KEHIDUPAN


BAB 3: KOORDINASI DAN GERAKBALAS
9 3.1 Memahami Koordinasi dan  menyenaraikan perubahan dalam persekitaran luaran Nilai: mensyukuri nikmat yang
26/02/18 – 02/03/18 Gerakbalas dan dalaman yang dihadapi oleh organisma, dikurniakan Tuhan.
 rmenyatakan mengapa organisma perlu peka kepada
perubahan dalam persekitaran dalaman dan luaran, Elemen merentas kurikulum:
 menjelaskan melalui contoh-contoh makna stimulus
dan respons,
 menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat I-Think:Peta Buih, Peta Alir
dalam mengesan dan bertindak balas kepada
perubahan dalam persekitaran luaran,
 menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat KBAT: -
dalam mengesan dan mengawal selia perubahan
dalam persekitaran dalaman.
10 3.1 Memahami Koordinasi dan  menyenaraikan perubahan dalam persekitaran luaran Nilai: mensyukuri nikmat yang
05/03/18 – 09/03/18 Gerakbalas dan dalaman yang dihadapi oleh organisma, dikurniakan Tuhan.
 rmenyatakan mengapa organisma perlu peka kepada
perubahan dalam persekitaran dalaman dan luaran, Elemen merentas kurikulum:
 menjelaskan melalui contoh-contoh makna stimulus
dan respons,
 menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat I-Think:Peta Buih, Peta Alir
dalam mengesan dan bertindak balas kepada
perubahan dalam persekitaran luaran,
 menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat
KBAT: -
dalam mengesan dan mengawal selia perubahan
dalam persekitaran dalaman.

11
UJIAN KEMAJUAN DIRI 1
12/03/18 – 16/03/18
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
19/03/18 - 23/03/18
12 3.2 Menganalisa Peranan  menyatakan peranan sistem saraf, Nilai: Minat dan bersifat ingin tahu
26/03/18 – 30/03/18 sistem saraf manusia  menamakan bahagian utama otak dan nmenyatakan
fungsinya,
 melabelkan gambarajah daripada keratan rentas saraf Elemen merentas kurikulum:
Kreativiti dan Innovasi
tunjang dan fungsinya, I-Think:Peta Titi, Peta Pokok, Peta
 mengenal pasti jenis neuron daripada gambar rajah Buih
yang diberi, KBAT: Menganalisa
 menyatakan cara penghantaran maklumat di sepanjang
neuron dan menyatakan fungsi setiap jenis neuron,
 terangkan secara ringkas tengah-tengah jalan
penghantaran maklumat dari reseptor ke efektor,
 menyatakan peranan sinaps dalam penghantaran,
 menerangkan penghantaran maklumat dalam tindakan
terkawal dan tindakan luar kawal,
 memberikan contoh-contoh penyakit berkaitan sistem
saraf.
13 3.3 Menganalisa Peranan  menyatakan maksud hormone, system endokrin dan Nilai: mensyukuri nikmat yang
02/04/18 – 06/04/18 Hormon dalam manusia keperluannya dikurniakan Tuhan.
 melabelkan kelenjar utama dan hormon yang Elemen merentas kurikulum:
dirembeskan serta fungsinya,
 menerangkan pengwalaturan rembesan hormon
 menyatakan kesan ketidakseimbangan hormon I-Think:Peta Bulatan, Peta Buih
 menyatakan kegunaan hormon dalam perubatan.
KBAT: Menganalisa
14 3.4 Memahami homeostasis  menerangkan keperluan untuk mengekalkan keadaan Nilai:Bekerjasama
09/04/18 – 13/04/18 dalam manusia fizikal dan kimia yang optimum dalam persekitaran
dalaman,
 menyatakan pengertian homeostasis, Elemen merentas kurikulum: Nilai
 mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan Murni
kuantiti yang berbeza daripada pengambilan air pada I-Think:Peta Alir
pengeluaran air kencing, KBAT: Mengaplikasi
 berkaitan perubahan tekanan osmosis darah untuk
pengeluaran air kencing,
 menerangkan pembentukan air kencing,
 terangkan secara ringkas mekanisme
pengosmokawalaturan,
 menerangkan peraturan tahap gula darah,
 menggambarkan pengawalan suhu badan.
15 3.5 Mengamalkan gaya hidup  menerangkan kesan-kesan dadah dan alkohol ke atas Nilai:Menghargai dan mengamalkan
16/04/18 – 20/04/18 sihat manusia, kehidupan yang bersih dan sihat.
 menjelaskan faktor-faktor yang boleh membawa kepada Elemen merentas kurikulum: Nilai
penyalahgunaan dadah dan alkohol, Murni
I-Think:Peta Buih

KBAT: Mensintesis, Mengaplikasi


3.6 Memahami Hormon  menyatakan apakah hormon tumbuhan, Nilai:Minat dan bersifat ingin tahu
tumbuhan  memberikan beberapa contoh hormon tumbuhan,
Elemen merentas kurikulum:
 membuat kesimpulan kesan auksin kepada
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
pertumbuhan,
I-Think:Peta Bulatan, Peta Buih
 menjelaskan peranan auksin di tropism,
 penggunaan hormon dalam bidang pertanian. KBAT: Menganalisa

TEMA: FISIOLOGI KEHIDUPAN


BAB 4: PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHAN
16 4.1 Menganalisa Pembentukan  menerangkan keperluan untuk organisma untuk Nilai: mensyukuri nikmat yang
23/04/18 – 27/04/18 gamet menghasilkan pembentukan gamet, dikurniakan Tuhan.
 menerangkan pembentukan sperma dan ovum pada Elemen merentas kurikulum:
manusia, Kreativiti dan Innovasi
 membandingkan pembentukan sperma dengan ovum. I-Think:Peta Alir, Peta Buih Berganda

KBAT: Membanding beza

4.2 Menganalisa Peranan  menyatakan maksud haid Nilai: Berfikir secara rasional
hormon dalam kitaran  menyatakan hormon yang terlibat dalam kitaran haid,
menstrual  menjelaskan peranan hormon dalam mengawal kitaran Elemen merentas kurikulum:
haid,
 berkaitan tahap hormon kepada pembangunan folikel, I-Think:Peta Bulatan, Peta Titi
proses ovulasi, dan pembentukan corpus luteum,
 menyatakan maksud sindrom prahaid (PMS) dan KBAT: Mengaplikasi
menopaus.
17 4.3 Memahami Pembentukan  menerangkan perkembangan awal zigot, Nilai: mensyukuri nikmat yang
30/04/18 – 04/05/18 awal zigot manusia  menamakan kedua-dua peringkat utama dalam dikurniakan Tuhan.
perkembangan zigot dalam persediaan untuk
implantasi, Elemen merentas kurikulum:
 menerangkan pembentukan kembar, Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 membandingkan kembar seiras dengan kembar seiras, I-Think:Peta Alir, Peta Buih Berganda
 menyatakan fungsi plasenta dalam perkembangan
janin,
 menjelaskan kelebihan fetus mempunyai sistem KBAT: -
peredaran yang berasingan dengan ibu.
18 – 20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
07/05/18 – 25/05/18
21
28/05/18 – 01/06/18
PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
22 4.4 Menghargai Sumbangan  menerangkan sumbangan sains dan teknologi kepada Nilai:Menghargai sumbangan Sains &
04/06/18 – 08/06/18 sains dan teknologi kepada pembiakan manusia, Teknologi
manusia  menjelaskan beberapa isu-isu moral yang berkaitan Elemen merentas kurikulum: Sains
dengan aplikasi sains dan teknologi untuk pembiakan dan teknologi
manusia,
I-Think:Peta Buih
 apakah penyakit kelamin dan memberikan contoh-
contoh. KBAT: Menganalisa

4.5 Mensintesis Konsep  mengenal pasti struktur jantan dan betina dalam bunga, Nilai: Berani mencuba
pembiakan pada tumbuhan  menerangkan pembentukan biji debunga,
berbunga  menerangkan pembentukan pundi embrio dalam ovul, Elemen merentas kurikulum: Bahasa
 menerangkan pembentukan tiub debunga,
 mengilhamkannya persenyawaan ganda dua. I-Think:Peta Alir
KBAT: -
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
09/06/2018 – 24/6/2018
23 4.6 Memahami Pertumbuhan  terangkan secara ringkas keperluan untuk pertumbuhan Nilai:Menghargai keseimbangan alam
25/06/18 – 29/06/18 organisma multicellular organisma, semulajadi
 menjelaskan apa maksud pertumbuhan Elemen merentas kurikulum: -

I-Think:Peta Bulatan
KBAT: -
4.7 Memahami Lengkung  mengenalpasti parameter yang digunakan dalam Nilai: Bekerjasama
pertumbuhan pengukuran pertumbuhan,
 menggambarkan lengkung pertumbuhan sigmoid Elemen merentas kurikulum: -
organisma,
 mengaitkan bentuk lengkung pertumbuhan kepada I-Think:Peta Titi
fasa pertumbuhan organisma KBAT: -
 menjelaskan bentuk lengkung pertumbuhan serangga.
24 4.8 Memahami Pertumbuhan  menyatakan jenis pertumbuhan dalam tumbuh- Nilai: Berhemah tinggi dan hormat-
02/07/18 – 06/07/18 rendah dan menengah tumbuhan, menghormati
dalam tumbuh-tumbuhan  menyatakan maksud pertumbuhan primer dan Elemen merentas kurikulum:
sekunder, Kreativiti dan Innovasi
 menamakan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan
primer dan sekunder, I-Think:Peta Bulatan, Peta Buih
 menerangkan kepentingan pertumbuhan utama dan
pertumbuhan sekunder, KBAT: Menganalisa
 membandingkan dan membezakan tumbuh-tumbuhan
yang menjalani pertumbuhan sekunder dengan tumbuh-
tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan
sekunder,
 menyatakan kepentingan ekonomi tumbuhan yang
menjalani pertumbuhan sekunder.

TEMA: VARIASI DAN PERWARISAN


BAB 5: PERWARISAN
25 5.1 Mensintesis Konsep  apakah yang dimaksudkan dengan perwarisan, Nilai: Menyedari bahawa Sains
09/07/18 – 13/07/18 perwarisan berdasarkan  mengenalpasti trait dan ciri-ciri dalam eksperimen merupakan satu daripada cara untuk
eksperimen Mendel Mendel, memahami alam.
(PRA PERCUBAAN  menyatakan bahawa terdapat faktor keturunan yang Elemen merentas kurikulum: Sains
SPM) menentukan ciri tertentu, dan teknologi
 mengenalpasti dan menerangkan sifat-sifat dominan I-Think:Peta Bulatan
dan resesif,
 menyatakan pengertian genotip, KBAT: -
 berkaitan phenotype kepada genotip,
 menentukan nisbah fenotip dan genotip generasi
pertama dan generasi kedua,
 menyatakan maksud perwarisan monohibrid,
26 5.2 Memahami Perwarisan  menyatakan kumpulan darah dalam sistem ABO dan Nilai: mensyukuri nikmat yang
16/07/18 – 20/07/18 faktor rhesus pada manusia dan kepentingannya, dikurniakan Tuhan.
 membezakan autosom dan kromosom seks, Elemen merentas kurikulum: Sains
 mengenal pasti karyotypes manusia yang berbeza, dan teknologi
 menjelaskan penentuan seks, I-Think:Peta Bulatan, Peta Pokok
 menerangkan perwarisan menggunakan contoh seks
berkaitan. KBAT: -
 menerangkan penyakit keturunan.
27 5.3 Memahami gen dan  menyatakan lokasi gen, Nilai: Menyedari bahawa Sains
23/07/18 – 27/07/18 kromosom  menerangkan struktur asid deoksiribonukleik (DNA), merupakan satu daripada cara untuk
 menerangkan dengan bahasa yang mudah manifestasi memahami alam.
sifat organisma dari unit asas warisan, Elemen merentas kurikulum: Sains
 terangkan secara ringkas kepentingan genetik kepada dan teknologi
manusia, I-Think:Peta Bulatan, Peta Buih
 menggambarkan penyalahgunaan pengetahuan dalam
bidang genetik. KBAT: -

TEMA: VARIASI DAN PERWARISAN


BAB 5: VARIASI
28 6.1 Memahami Variasi dalam  menyatakan kepentingan variasi dalam organisma, Nilai: Mengsyukuri nikmat kejadian
30/07/18 – 03/08/18 organisma  memberikan contoh variasi pada manusia, anugerah tuhan.
 menyatakan jenis variasi, -membandingkan variasi Elemen merentas kurikulum:
selanjar dengan variasi tak selanjar. Kreativiti dan Innovasi
I-Think:Peta Bulatan, Peta Pokok
KBAT: Menganalisa
6.2 Memahami Punca variasi  menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan Nilai: Berfikiran kritikal dan analitis.
perubahan,
 menerangkan kesan faktor genetik dan persekitaran
terhadap perubahan,
Elemen merentas kurikulum: Sains
 menerangkan kesan interaksi antara faktor genetik dan dan teknologi
faktor environmental pada perubahan,
 menjelaskan mutasi,
 menerangkan kepentingan variasi dalam kemandirian I-Think:Peta Buih
spesies.
6.3 Menghormati sesama  menerima bahawa orang-orang yang berbeza,
manusia walaupun terdapat KBAT: Menjana Idea
 menghormati antara satu sama lain.
variasi

29 – 31
06/08/18 – 31/08/18 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER


(18/08/18 – 26/08/18)
32 – 33
PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
03/09/18 – 14/09/18
34 - 41
GERAK GEMPUR/BENGKEL SPM
17/09/18 – 09/11/18
42 – 43
PEPERIKSAAN SPM
12/11/18 - 06/12/18
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI
JALAN PERSIARAN BISTARI
56000 CHERAS
KUALA LUMPUR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BIOLOGI
TINGKATAN 5
2018