Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas 4
Bidang Menggambar
Tema Alam Semulajadi
Tajuk Pemandangan Sawah Padi
Aktiviti Lukisan

Standard 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni
Pembelajaran 1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.2.1.1 1.3.2 1.4.2
1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.3.3 1.4.3
1.1.1.5 1.2.2 Teknik dan
Proses
1.1.2 Prinsip 1.2.2.1
Rekaan
1.1.2.1, 1.1.2.2,
1.1.2.3
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.
2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan lukisan.
3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
1. Guru menunjukkan gambar pemandangan dan contoh- contoh lukisan.
2. Guru menyatakan definisi lukisan.
3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar
pemandangan.
Aplikasi Seni
1. Guru menyatakan media yang akan digunakan.
2. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi
penekanan pada ruang dan bentuk.
3. Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan
garisan untuk menimbulkan bentuk, ton warna, dan jalinan.
4. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan.
Ekspresi Kreatif
1. Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.
2. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.
Apresiasi Seni
1. Mempamerkan karya yang dihasilkan.
2. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.
3. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan
EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan berdasarkan empat
standard kandungan.
Bahan Bantu 1. Kertas lukisan dan pensil warna atau oil pastel
Belajar 2. Contoh lukisan dan gambar pemandangan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan akan datang.

Anda mungkin juga menyukai