Anda di halaman 1dari 8

َ َ ‫ﻓَﺎﻋْﻠ‬

‫ﻪ‬ َ َٰ ‫ﻪ َﻻ إِﻟ‬
ُ ‫ﻪ إِﻻ اﻟﻠ‬ ُ ‫ﻢ أﻧ‬
ْ
Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah selain Allah (QS 47:19)

Menu

124 000 Anbiayul Mursaleen di Fitnah Di cerca di


Maki kerana Menyebarkan Apa?

 Watawasaubilhaqq Channel  March 25, 2018  Akidah , Hadis  0 Comments


Bismillahirahmanirahim
Allahumma sholli ala sayyidina muhammad waala alihi wabarik wasallim
Fa'lam annahu ‫( ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ‬QS 47 :19)
Terpahatnya sejarah perjuangan 124 000 Anbiyaul Mursaleen menyampaikan ilmu Syahadah kepada umat
manusia bukanlah sesuatu yang mudah seperti disangka. Penolakan demi penolakan berterusan bukan
sahaja tidak mahu menerima seruan dengan cara yg baik namun utusan Allah dibalas dengan cara
sebaliknya seperti difitnah, dicerca, dimaki, dituduh sesat dan pelbagai lagi.

Terdapat juga nabi-nabi yang bukan sahaja dihina dina bahkan ada diantara mereka juga dibunuh
sepertimana berlaku kepada Nabi Zakaria ‫ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‬dan anaknya Nabi Yahya ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‬. Permusuhan
kepada utusan Allah yang menyampaikan kalimah haqq menunjukkan kebencian mereka menggunung tinggi
hingga ke tahap ingin bunuh membunuh..

Mengapa Anbiayul Mursaleen Dimusuhi


Jika kita semak kembali apakah janji utama iblis selepas mereka dihukum oleh Allah ‫ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ‬dahulu.
 Allah ‫ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ‬berfirman:
‫ﻢ‬ ْ ُ‫ﻚ اﻟْﻤ‬
َ ْ ‫ﺴﺘَﻘِﻴ‬ َ َ‫ﺻ َﺮاﻃ‬ ْ ُ ‫ل َﻓﺒِﻤَ اَﻏْﻮَﻳْﺘَﻨ ِﻲْ َﻻ َ ْﻗﻌُﺪَن ﻟَﻬ‬
ِ ‫ﻢ‬ َ ‫َﻗﺎ‬
"(Iblis) menjawab, Karena Engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi
mereka dari jalan-Mu yang lurus,"
(QS. Al-A'raf 7: Ayat 16) 

Anbiyaul Mursaleen sentiasa membawa manusia ke jalan yang lurus. Lantas itu, musuh-musuh tidak senang
atas usaha dakwah utusan Allah dan akan terus cuba menghalangi dan tidak mahu manusia dari menerima
jalan yang lurus.

Apa yang Utusan Sampaikan hingga dimusuhi?


Dari firman Allah di atas tadi menunjukkan semua anibiyaul Mursaleen membawa jalan yang lurus.
Bagaimana pun harus difikirkan apakah jalan yang lurus itu? Apakah indikasi utusan itu adalah utusan Allah
yang membawa jalan lurus.

Mari kita perhatikan tugas utama Allah menghantar utusan kepada semua umat manusia. Ia dijelaskan dan
surah Anbiya ini

 Allah ‫ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ‬berfirman:


ِ ْ ‫َﻓﺎﻋ ْﺒُﺪُو‬
‫ن‬ َ ‫اَﻧ‬ ِ ‫ا ِﻟٰﻪَ ا‬ ٗ‫ا ِﻟَﻴْﻪِ اَﻧﻪ‬ ‫ﺣ‬
ِ ْ ‫ل ا ِﻻ ﻧُﻮ‬
ٍ ْ ‫ﺳﻮ‬
ُ ‫ﻦر‬
ْ ‫ﻣ‬ َ ‫ﻦ َﻗﺒْﻠ‬
ِ ‫ِﻚ‬ ِ ‫ﺳﻠْﻨَﺎ‬
ْ ‫ﻣ‬ َ ‫وَﻣَ ا َ ْر‬
wa maaa arsalnaa ming qoblika mir rosuulin illaa nuuhiii ilaihi annahuu laaa ilaaha illaaa ana fa'buduun

 "Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad) ‫ﷺ‬, melainkan Kami
wahyukan kepadanya, (Laa ilaha IllAllah) bahwa tidak ilah selain Aku maka sembahlah Aku."
(QS. Al-Anbiya 21: Ayat 25) 
Jadi sangat jelas jika kita nak kenal adakah mereka ini utusan Allah, panji utusan Allah adalah La ilaha IllAllah
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wassalam .

Bagaimana mana pun tidak cukup hanya membawa panji sahaja, mereka mesti mengajar ilmu tentang ILAH
dari lautan Ilmu Kalimah La ilaha IllAllah, mengajar penyaksian ILAH, dan mengajar mengingati ILAH. tanpa
ilmu tentang ILAH, seseorang itu tidak akan dapat mengenal siapakah ILAH nya sebenarnya.

Ini bertepatan dengan perintah Allah supaya semua umat islam wajib mempelajari ilmu Laa ilaha IllAllah
sepertimana perintah dari surah 47 ayat 19. Fa'lam... Fa'lam.. Pelajari, tuntutlah, ,

 Allah ‫ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ‬berfirman:


ْ ُ ‫ﻢ وَﻣَﺜ ْﻮ ٰ ﻜ‬
‫ﻢ‬ ُ َ‫ﺖ ۗ وَاﻟﻠّٰﻪُ ﻳَﻌْﻠ‬
ْ ُ ‫ﻢ ﻣُﺘَﻘَﻠﺒَﻜ‬ ِ ْ‫ﻦ و َ اﻟْﻤُﺆ‬
ِ ٰ ‫ﻣﻨ‬ ِ ْ‫ﻚ وَﻟ ِﻠْﻤُﺆ‬
َ ْ ‫ﻣﻨ ِﻴ‬ َ ِ‫ﺒ‬ ْ ‫ا ِﻟٰﻪَ ا ِﻻ اﻟﻠّٰﻪُ وَا‬
َ ‫ﺳﺘَﻐْﻔِ ْﺮ ﻟِﺬ‬ ٗ‫ﻢ اَﻧﻪ‬
ْ َ‫َﻓﺎﻋ ْﻠ‬
fa'lam annahuu laaa ilaaha illallohu wastaghfir lizambika wa lil-mu`miniina wal-mu`minaat, wallohu
ya'lamu mutaqollabakum wa maswaakum 

 "Maka ketahuilah, bahwa tidak ada ILAH selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan
atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan
tempat tinggalmu."
(QS. Muhammad 47: Ayat 19) 

Serangan bertubi-tubi pelbagai sudut


Sesiapa sahaja yang sentiasa ingin mencari dan berada dijalan lurus pasti diuji, begitu juga para anibiya ul
Mursaleen. Mereka difitnah, dimaki, dicerca, dihina. Namun ujian pada utusan Allah dan orang beriman
bukan suatu bencana namun dengan ujian dapat meningkatkan, memantapkan, iman, ketakwaan, ketauhidan
dan juga makam dan darjat mereka disisi Allah ‫ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ‬.

Untuk itu jika kita lihat kisah-kisah Anbiyaul Mursaleen mereka sering diserang dari pelbagai sudut. Ini juga
sepertimana janji musuh Allah dalam surah Al-A'raf ini

 Allah ‫ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ‬berfirman:


‫ﻦ‬ ْ ُ‫ﺠﺪ ُ اَﻛْﺜ ََﺮﻫ‬
َ ْ ‫ﻢ ﺷٰ ﻜِﺮِﻳ‬ ِ َ ‫ﻢ ۗ و َ َﻻ ﺗ‬
ْ ِ ‫َﻦ ﺷَ ﻤَﺂﺋِﻠ ِﻬ‬ ْ ِ ‫َﻦ اَﻳْﻤَﺎﻧ ِﻬ‬
ْ ‫ﻢ وَﻋ‬ ْ ِ ‫ﻦ ﺧَﻠْﻔِﻬ‬
ْ ‫ﻢ وَﻋ‬ ْ ‫ﻣ‬ ْ ِ ‫ﻦ اَﻳْﺪِﻳْﻬ‬
ِ َ‫ﻢ و‬ ِ ْ ‫ﺑَﻴ‬ ْ ُ ‫ﺛ ُﻢ َﻻ ٰ ﺗ ِﻴَﻨﻬ‬
‫ﻢﻣ‬
summa la`aatiyannahum mim baini aidiihim wa min kholfihim wa 'an aimaanihim wa 'an syamaaa`ilihim,
wa laa tajidu aksarohum syaakiriin 

 "kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri
mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur."
(QS. Al-A'raf 7: Ayat 17) 

Bagaimanapun ia tidak memberi kesan contoh nya kisah nabi Syuaib ‫ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‬yang sentiasa diuji dengan
pelbagai ujian sakit, anak, isteri, harta. Namun akhirnya usaha musuh Allah menjadi sia-sia. Nabi Syuaib
yang diberi kemenangan olrh Allah ‫ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ‬. Baca kisah nabi syuaib alaihi salam.
Kesimpulannya permusuhan kepada perjuangan anibiya ul Mursaleen yang menyampaikan ilmu Laa ilaha
IllAllah bukan sahaja terhenti hingga zaman nabi mulia Shallallahu alaihi wassalam bahkan ia tetap
berterusan hingga ke hari ini. Walaupun mereka dicaci, dimaki, dihina namun mereka tetap teguh nak
selamatkan umat supaya akhir kalam umat adalah Laa ilaaha illAllah..

Share This:      

YOU MAY ALSO LIKE


124 000 Anbiayul Baru Ku Tahu Puzzle Ilmu La ilaha illAllah Ilmu Kisah Pertemuan Pertama
Mursaleen di Fitnah Di Kosong Selama Ini Terisi Paling Bermanfaat dengan Guruku Sheikh Dr.
cerca di Maki kerana Dengan Ilmu Ini Ismail Kassim
Menyebarkan Apa?

OLDER ARTICLE 

Baru Ku Tahu Puzzle Kosong Selama Ini Terisi Dengan Ilmu Ini

NO COMMENTS: 

Enter your comment...

Comment as: Select profile...

Publish Preview

SEARCH

Enter keyword... 

TRENDING

Sheikh Dr. Ismail Dicemuh dan


Difitnah di Tanah Sendiri Tetapi
Disanjung di Persada Dunia

Rahsia Amalan sunnah Utama


Mampu Meningkatkan
Produktiviti Seorang Mukmin

International Syahadah
Conference terus Membuktikan
Perjuangan Sheikh Dr. Ismail
Kassim adalah Benar

Tuntutlah Ilmu Syahadah dari


Ahlul Bayt

Gagalnya Muslihat Raja


Thalout | Kisah Nabi Daud
Alaihi Salam
TAGS

AKIDAH ARTIKEL BERITA HADIS

IMAN ISLAM KISAH KISAH-NABI

KISAH-WALI QASIDAH SELAWAT

SHEIKH DR ISMAIL KASSIM TIDAK SESAT

SHEIKH ISMAIL TIDAK SESAT SYAHADAH

TAUHID

POPULAR POSTS

Sheikh Dr. Ismail Dicemuh dan


Difitnah di Tanah Sendiri Tetapi
Disanjung di Persada Dunia

Rahsia Amalan sunnah Utama


Mampu Meningkatkan
Produktiviti Seorang Mukmin

International Syahadah
Conference terus Membuktikan
Perjuangan Sheikh Dr. Ismail
Kassim adalah Benar

Crafted with  by TemplatesYard | Distributed by Gooyaabi Templates