Anda di halaman 1dari 1

Matapelajaran : Dunia Seni Visual

Masa : 10.50-11.50 pagi


Kelas : 3 Arif
Bidang : Membentuk dan membuat binaan
Tema / Tajuk : Alam Semulajadi / Lingkaran Ular (Mobail)

Standard 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3.4 Apresiasi Seni
3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 Alat 3.3.1 3.4.1
Pembelajaran 3.1.1.1 Ruang (Gunting) Memilih dan Mempamerkan
3.1.1.2 Bentuk Memanipulasi bahan karya yang
3.2.2 Bahan secara kreatif dihasilkan
3.1.2 Prinsip Rekaan
(Gam,tali,kad
3.1.2.1 Imbangan manila, 3.3.2 3.4.2
Kertas Menggunakan unsur Menceritakan
3.1.2.2 Kepelbagaian warna,dawai seni dan prinsip karya sendiri
3.1.2.3 Ritma dan kasar) rekaan dalam secara lisan
penghasilan karya.
pergerakan 3.2.3 Teknik 3.4.3
( Mobail ) Menghargai
karya sendiri
dan rakan

Objektif Di akhir pembelajaran, murid – murid dapat :

Pembelajaran Menghasilkan mobail lingkaran ular dengan bahan – bahan yang sesuai.

Aktiviti 1. Guru menunjukkan beberapa gambar ular.


2. Guru menunjuk cara melukis lingkaran ular dengan betul.
3. Murid menggunting dan melekatkan lingkaran ular pada manila kad.
4. Murid mewarna lingkaran ular dan melekatkannya pada dawai.
5. Murid menceritakan hasil karya mereka.
EMK Kreativiti, TMK dan Keusahawanan

BBB Media:

Alat - gunting

Bahan - Pensel warna, kad manila, gam,tali dan dawai kasar.

Penilaian Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail lingkaran ular berdasarkan empat
P&P standard kandungan.

Refleksi ______ orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ orang murid tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam pengajaran dan pembelajaran berlangsung.