Anda di halaman 1dari 3
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK JALAN TUN ABDUL RAZAK 30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN Tel : 05-501 5000 Faks : 05-527 7273 Laman Web :hitp://jpaperak.moe.gov.my “IMALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj.Kami : J.Pel. PK (Pe 6000/13/1Jid. 2 oy Tarikh : 0° Ogos 201 Semua Guru Besar Sekolah Rendah_ ‘Negeri Perak Tuan, PENGURUSAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) TAHUN 2017 NEGERI PERAK Dengan hormat saya diarah merujuk perkara di atas. 2. Sehubungan itu tuan diminta memberi perhatian kepada perkara berikut : 2.1 Tarikh peperiksaan SK: 11-14 September 2017 (Isnin - Khamis) ; SIK : — 11—14.& 18 September 2017 (Isnin— Khamis & Isnin) 2.2 Tarikh taklimat dan lawatan ke pusat peperiksaan :~ Petugas peperiksaan akan mengadakan taklimat dan lawatan ke pusat peperiksaan seperti ketetapan berikut : Tarikh: 07 September 2017 (Khamis) Masa : 2.00 - 5.00 petang. 2.3 Mengurus pengendalian peperiksaan bertulis di peringkat sekolah mengikut Arahan Keselamatan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan olch Lembaga Peperiksaan; 2.4 — Mencetak dan mengedar jadual waktu peperiksaan kepada setiap calon; (download dari portal Lembaga Peperiksaan di alamat Ip.moe.gov.my) 2.5 Memastikan persediaan dewan/bilik peperiksaan telah diuruskan dengan sempurna, kondusif dan sesuai serta tidak ada sebarang aktiviti atau keadaan yang boleh menggenggu tumpuan calon; 2.6 Memastikan kerusi dan meja yang sesuai dengan keadaan calon telah disusun ‘mengikut peraturan yang ditetapkan. Bagi meja yang berlaci, bahagian ruang Jaci meja hendaklah menghadap ke hadapan; neh ‘Sita catthan rajukan jabatan int apabila berhubung ge 2.7 2.8 2.9 2.10 211 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 Memastikan sisi Kiri atau sisi kanan meja dengan meja_bersebelahan ‘mempunyai jarak sekurang-kurangnya 0.8 meter dan sisi belakang meja calon hadapan dengan sisi hadapan meja calon belakang mempunyai jarak sekurang- kurangnya | meter. Memastikan mana-mana sisi meja tidak rapat dengan dinding dan mempunyai jarak sekurang-kurangnya 0.5 meter dari dinding; Menampal Label Meja yang dicetak daripada sistem aplikasi Pendaftaran UPSR (telah dibuka pada 31 Julai 2017 hingga 18 September 2017) di penjuru atas sebelah kanan meja calon; Memastikan gambar, tulisan, carta atau gambar rajah yang boleh membantu calon dialih atau ditutup; Memastikan pusat peperiksaan dilengkapi dengan peralatan seperti berikut: jam dinding yang mencukupi, sesuai dan berfungsis, kipas dan lampu yang mencukupi, sesuai dan berfungsi; almari besi berkunci berada di dewan atau bilik peperiksaan utama dalam keadaan baik dan bolch digunakan untuk peperiksaan; papan tulis yang sesuai; peti pertolongan cemas; ‘meja ketua pengawas untuk kerja perkeranian sesuai; dan alat pembesar suara yang sesuai dan berfungsi dengan baik disediakan di dewan. Menampal Jadual Waktu Peperiksaan, pelan tempat duduk calon dan amaran serta larangan semasa peperiksaan di tiap-tiap pintu dewan/bilik peperiksaan; Meletakkan label “KAWASAN LARANGAN” dan “PEPERIKSAAN SEDANG DIJALANKAN” di bahagian luar dewan/bilik peperiksaan; Menampal label “KHAS UNTUK CALON PEPERIKSAAN” di bahagian war tandas yang dikenal pasti untuk kegunaan calon peperiksaan sahaja. Menyediakan Jadual Guru Bertugas harian semasa peperiksaan; Menyediakan bilik berasingan bagi Calon Berkeperluan Khas (jika ada permohonan untuk calon CBK) dan Kes Khas yang berkaitan (sakit tiba-tiba, atau penyakit berjangkit ); ‘Melantik guru bertugas (saksi proses membuka karung) pada hari peperiksaan; Memberi taklimat keselamatan tentang peraturan peperiksaan, arahan dan amaran di dewan/bilik peperiksaan kepada guru bertugas dan calon; ‘Memastikan calon mematuhi arahan taklimat keselamatan mengenai peraturan peperiksaan, arahan dan amaran di dewan/bilik peperiksaan; Memastikan guru bertugas harian melaksanakan tugas-tugas berikut: © mengumputkan semua bahan dan peralatan yang dilarang daripada dibawa masuk oleh calon ke dalam dewan/bilik peperiksaan seperti yang dinyatakan pada pemnyataan Larangan Di Dewan/Bilik Peperiksaan di dalam jadual waktu peperiksaan dan pemyataan Amaran Peperiksaan di dalam Borang, Pengakuan Calon; ; A © berada di luar dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan bermula; © Menurunkan tanda tangan pada Buku Rekod Pengawasan bagi mengesahkan tiada kesan pencerobohan pada _karung bungkusan kertas peperiksaan; © Memastikan keselamatan dan kerahsiaan kertas peperiksaan di pusat peperiksaan dengan menyemak sampul _kertas, peperiksaan di hadapan calon bagi memastikan tiada kesan pencerobohan; dan ‘© Menurunkan tanda tangan pada label sampul kertas peperiksaan bagi mengesahkan tiadanya kesan pencerobohan pada sampul kerias peperiksaan dan memastikan mata pelajaran, tarikh dan waktu peperiksaan adalah betul. 2.20 Memastikan calon menandatangani Borang Pengakuan Calon (BPC) di dalam Jadual Waktu Peperiksaan selepas menerima taklimat keselamatan; 2.21 Menyimpan BPC sehingga enam bulan selepas pengeluaran keputusan peperiksaan; dan 2.22 Bekerjasama penuh dengan petugas peperiksaan, 3. Maklumat lengkap berkaitan pengurusan peperiksaan bertulis boleh dirujuk daripada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis 2017 yang boleh dimuat turun. daripada portal Lembaga Peperiksaan di alamat Ip.moe.gov.my . Sebarang_pertanyaan berkaitan perkara ini, sila berhubung dengan En. Rohaizad Bin Abdullah Fisol di talian 05~ 5015264 / 05-5015181 / 013 423 3598. Kerjasama tuan mengambil tindakan yang sewajamya berhubung perkara ini amat dihargai. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, (HAJI ADNAN BIN HAJI REJAB, AMP.) Ketua Sektor ‘Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan ‘mmsa/upsr2017

Anda mungkin juga menyukai