Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 2

SEMESTER PERTAMA
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
UNIT 1 Pada akhir pembelajaran,
KAMI SUKA SAYUR murid dapat menjelaskan Kreativiti dan inovasi
1.1.1(i)Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang
Minggu menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian teknik garisan dengan betul.
yang ada pada lukisan.
KBAT
1 MENGGAMBAR Menganalisis
-LUKISAN 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar BBM
menggunakan: (i) teknik garisan selari BT m/s 6-7
3.1 Penghasilan karya kreatif
UNIT 1 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, EMK
KAMI SUKA SAYUR 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
Minggu media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam karya kreatif dengan garisan
2 KARYA KREATIF penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, selari. KBAT
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Menilai
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.

4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.


BBM
BT m/s 8-9
3.1 Penghasilan karya kreatif
4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
UNIT 1 Pada akhir pembelajaran,
Kreativiti dan inovasi
Minggu KAMI SUKA SAYUR 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi murid dapat menghasilkan
3 media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam karya kreatif dengan garisan KBAT
KARYA KREATIF penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, Menilai
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya selari.
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BBM
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. BT m/s 8-9
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

UNIT 2 BERSIH 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
PASTI CANTIK 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat membezakan Kreativiti dan inovasi
Minggu 1.1.2(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang
warna dan rupa pada corak.
CORAK DAN KBAT
4 membuat corak dan rekaan berdasarkan: (i) rupa, warna, kontra dan
Menganalisis
REKAAN harmoni yang ada pada lipatan dan guntingan.
-LIPATAN 2.1.2(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan BBM
rekaan menggunakan: (i) teknik lipatan dan guntingan BT m/s 14-15

3.1 Penghasilan karya kreatif


UNIT 2 BERSIH 4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
Kreativiti dan inovasi
PASTI CANTIK 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
Pada akhir pembelajaran,
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam murid dapat menghasilkan
KBAT
Minggu CORAK DAN penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, karya kreatif dengan lipatan Mengaplikasi
5 REKAAN kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya dan guntingan.
-LIPATAN secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.

4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BBM
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri BT m/s 16-17
dan alam sekitar.
3.1 Penghasilan karya kreatif
4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
UNIT 2 BERSIH Pada akhir pembelajaran,
Kreativiti dan inovasi
PASTI CANTIK 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi murid dapat menghasilkan
Minggu media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam karya kreatif dengan lipatan KBAT
KARYA KREATIF penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, dan guntingan. Mengaplikasi
6 kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.

4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BBM
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri BT m/s 16-17
dan alam sekitar.
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

UNIT 3 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual dapat membincangkan tentang Kelestarian alam sekitar
SAYA JUARA
proses penghasilan arca stabail.
Minggu 1.1.3(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang KBAT
BINAAN membentuk dan membuat binaan berdasarkan:
7 Menganalisis
-STABAIL (i) bentuk, warna, imbangan dan kepelbagaian yang ada pada stabail.

2.1.3(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan BBM
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan BT m/s 22-23
menggunakan: (i) teknik binaan dalam penghasilan arca stabail
3.1 Penghasilan karya kreatif
UNIT 3 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
SAYA JUARA dapat menghasilkan piala Nilai murni
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi buatan dengan cara arca stabail.
Minggu media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
BINAAN penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
KBAT
8
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Mencipta
-STABAIL
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BBM
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BT m/s 24-25
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.
3.1 Penghasilan karya kreatif
UNIT 3 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
SAYA JUARA dapat menghasilkan piala Nilai murni
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi buatan dengan cara arca stabail.
Minggu media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
BINAAN penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
KBAT
9
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Mencipta
-STABAIL
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BBM
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BT m/s 24-25
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

Minggu UNIT 4 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
10 PUSING GASING 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat:- Kelestarian alam
PUSING 1. Mengenal dan sekitar
1.1.4(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang
mengenal kraf tradisional berdasarkan: (i) bentuk, jalinan, imbangan dan menerangkan bahasa seni
Mengenal Kraf kontra yang ada pada alat permainan. visual yang ada pada karya. KBAT
Tradisional – Alat 2. Membuat penerokaan Mencipta
Permainan 2.1.4(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dengan mengaplikasikan
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf BBM
bahasa seni visual melalui
tradisional menggunakan: (i) teknik binaan dalam penghasilan alat
media, proses dan teknik BT m/s 30-31
permainan
untuk menghasilkan karya
3.1 Penghasilan karya kreatif
4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid
Minggu UNIT 4 EMK
11 PUSING GASING 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi dapat:- Kreativiti dan inovasi
PUSING media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam 1. Menghasilkan alat
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, permainan menggunakan KBAT
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Mengaplikasi
Mengenal Kraf teknik binaan.
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
Tradisional – Alat 2. Membuat apresiasi
BBM
Permainan 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni terhadap hasil karya BT m/s 32-33
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.
Minggu
12 LATIHAN KEMAHIRAN/ PENTAKSIRAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(KUMPULAN A: 23.03.2019 – 30.03.2019, KUMPULAN B: 24.03.2019 – 31.03.2019)
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
UNIT 4 Pada akhir pembelajaran,
13 PUSING GASING murid dapat:- Kreativiti dan inovasi
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
PUSING media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam 1. Menghasilkan alat
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, permainan menggunakan KBAT
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Mengaplikasi
Mengenal Kraf teknik binaan.
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
Tradisional – Alat 2. Membuat apresiasi BBM
Permainan 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni terhadap hasil karya BT m/s 32-33
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.

Minggu UNIT 5 BERSUKAN 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
14 BADAN SIHAT 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat mengenalpasti Keusahawanan

1.1.1(iii) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang


tentang teknik gosokan
Gosokan dalam lukisan. KBAT
menggambar berdasarkan:(iii) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian
Menganalisis
yang ada pada gosokan.

2.1.1(iii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media BBM


dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar BT m/s 38-39
menggunakan: (iii) teknik gosokan

Minggu UNIT 5 BERSUKAN 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, EMK
4.1 Penghayatan Karya Seni Kreativiti dan inovasi
15 BADAN SIHAT murid dapat menghasilkan
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi karya kreatif dengan gosokan.
Gosokan media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
KBAT
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, Mengaplikasi
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
BT m/s 40-41
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

Minggu UNIT 5 BERSUKAN 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
16 BADAN SIHAT 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat menghasilkan karya Kreativiti dan inovasi
kreatif dengan gosokan.
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi KBAT
Gosokan media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Mengaplikasi
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
BBM
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BT m/s 40-41
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

Minggu 17 Projek Kesenian (3.3-3.3.1, 3.3.2)Pra Persediaan Persembahan Seni
 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
- merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Nyanyian)
Projek Kesenian
Minggu 18  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
 Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan

Projek Kesenian
Minggu 19  Pameran Dan Persembahan Seni
 latihan persembahan – persembahan

Minggu 20 LATIHAN KEMAHIRAN 2

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 24.05.2019 – 08.06.2019, KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)
SEMESTER KEDUA
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual


UNIT 6 CANTIK Pada akhir pembelajaran, EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual
MENAWAN murid dapat membezakan Kreativiti dan inovasi
21 1.1.2(ii) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang membuat rupa dan kontra. KBAT
CORAK DAN corak dan rekaan berdasarkan:(ii) rupa, warna, kontra dan kepelbagaian yang ada
pada cetakan. Mengaplikasi
REKAAN
-CETAKAN 2.1.2(ii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan BBM
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan
BT m/s 48-49
menggunakan: (ii) teknik cetakan blok

Minggu UNIT 6 CANTIK 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, EMK
4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
MENAWAN
22 karya kreatif dengan cetakan.
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi KBAT
CORAK DAN media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
Mengaplikasi
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
REKAAN
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
-CETAKAN secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
BT m/s 50-51
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
.
Minggu UNIT 6 CANTIK 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, EMK
MENAWAN 4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi

3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi


karya kreatif dengan cetakan.
23 CORAK DAN KBAT
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
Mengaplikasi
REKAAN penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
-CETAKAN kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
BT m/s 50-51
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
1.1 Bahasa Seni Visual
Minggu 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran,
UNIT 7 EMK
BURUNG KENEK- 1.1.3(ii) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang
murid dapat mengenal dan Nilai murni
24 KENEK membentuk dan membuat binaan berdasarkan: (ii) bentuk, jalinan, menerangkan bahasa seni
imbangan dan penegasan yang ada pada topeng. visual yang ada pada karya. KBAT
Menilai
MEMBENTUK DAN
2.1.3(ii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media
MEMBUAT BINAAN
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan BBM
-TOPENG BT m/s 56-57
membuat binaan menggunakan:(ii) teknik binaan dalam penghasilan
topeng
3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
UNIT 7 Pada akhir pembelajaran,
BURUNG KENEK- murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
25 KENEK media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam topeng dengan menggunakan
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
KBAT
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
unsur burung. Mengaplikasi
MEMBENTUK DAN
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
MEMBUAT BINAAN BBM
-TOPENG 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BT m/s 58-59
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.
3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu UNIT 7 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, EMK
BURUNG KENEK- murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
26 KENEK media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam topeng dengan menggunakan
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, unsur burung. KBAT
MEMBENTUK DAN kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Mengaplikasi
MEMBUAT BINAAN secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BBM
-TOPENG 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BT m/s 58-59
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

Minggu UNIT 8 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
ULI-ULI TEMBIKAR murid dapat menjelaskan Keusahawanan
27 1.1.4(ii) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual tentang proses penghasilan KBAT
KRAF TRADISIONAL dalam bidang mengenal kraf tradisional berdasarkan:(ii) tembikar. Mengaplikasi
-TEMBIKAR bentuk, jalinan, imbangan dan kepelbagaian yang ada pada
tembikar. BBM
BT m/s 64-65

Minggu 2.1 Kemahiran Seni Visual EMK


UNIT 8 Pada akhir pembelajaran,
TMK
ULI-ULI TEMBIKAR murid dapat menghasilkan
28 2.1.4(ii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
tembikar. KBAT
KRAF TRADISIONAL melalui media dan proses untuk menghasilkan karya dalam Mengaplikasi
-TEMBIKAR bidang mengenal kraf tradisional menggunakan: (ii) teknik
picitan dalam penghasilan tembikar. BBM
BT m/s 66-67

Minggu LATIHAN KEMAHIRAN 3


29

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 09.08.2019 – 17.08.2019, KUMPULAN B: 10.08.2019 – 18.08.2019)
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
UNIT 8 Pada akhir pembelajaran,
ULI-ULI TEMBIKAR murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
30 media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam tembikar.
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
KBAT
KRAF TRADISIONAL
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Mengaplikasi
-TEMBIKAR
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BBM
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BT m/s 68-69
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.
1.1 Bahasa Seni Visual
Minggu UNIT 9 JALAN- 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
JALAN KE TAMAN murid dapat menghasilkan Kelestarian alam sekitar
31 RAMA- RAMA 1.1.1(ii) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam karya dengan perubahan ton
bidang menggambar berdasarkan:(ii) bentuk, warna, kontra dan KBAT
warna.
kepelbagaian yang ada pada catan. Menilai
MENGGAMBAR
-CATAN 2.1.1(ii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui BBM
media dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang BT m/s 74-75
menggambar menggunakan: (ii) teknik basah atas kering

Minggu UNIT 9 JALAN- 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
JALAN KE TAMAN murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
32 RAMA- RAMA 2.1.1(ii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual karya dengan perubahan ton
melalui media dan proses untuk menghasilkan karya dalam warna. KBAT
MENGGAMBAR bidang menggambar menggunakan: (ii) teknik basah atas Menganalisis
-TEKNIK BASAH kering
BBM
ATAS KERING
BT m/s 76-77
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu UNIT 9 JALAN- 4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
JALAN Pada akhir pembelajaran, Kreativiti dan inovasi
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
33 KE TAMAN RAMA- media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam murid dapat menghasilkan
RAMA penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, karya dengan perubahan ton KBAT
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Menganalisis
warna.
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BBM
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. BT m/s 78-79
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.

1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK


Minggu UNIT 10 murid dapat menghasilkan Kelestarian alam sekitar
SEGARNYA AIR 1.1.1(iv) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual karya dengan resis.
34 TERJUN dalam bidang menggambar berdasarkan: (iv) garisan, warna, KBAT
kontra serta ritma dan pergerakan yang ada pada resis. Mengaplikasi
MENGGAMBAR
-RESIS BBM
BT m/s 84-85

2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK


UNIT 10 murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
Minggu SEGARNYA AIR 2.1.1(iv) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual karya dengan resis.
TERJUN melalui media dan proses untuk menghasilkan karya dalam KBAT
Mengaplikasi
35 bidang menggambar menggunakan: (iv) teknik resis
MENGGAMBAR
-RESIS BBM
BT m/s 86-87
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif
UNIT 10 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran,
EMK
SEGARNYA AIR 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
murid dapat menghasilkan Keusahawanan
Minggu TERJUN media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam karya dengan resis.
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, KBAT
36 MENGGAMBAR kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Mengaplikasi
-RESIS secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BBM
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri BT m/s88-89
dan alam sekitar.
Projek Kesenian
Minggu  Pra Persediaan Persembahan Seni
37  3.3.2 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
 - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Tarian)
Projek Kesenian
Minggu  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
38  Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan
Minggu Projek Kesenian
39  latihan persembahan - persembahan
MINGGU
40 MINGGU PEPERIKSAAN
MINGGU
41-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 22.11.2019 – 31.12.2019, KUMPULAN B: 23.11.2019 – 31.12.2019)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

MEMERLUKAN RPH UNTUK SETAHUN? WHATSAPP 017-499 1336.