Anda di halaman 1dari 34

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MODUL

Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridge) dan
PENDIDIKAN JASMANI 1.1.1
1.1 memerlukan kawalan badan dan sokongan. kereta sorong.
. .
TAJUK: Long Bridge and
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa
Wheelbarrow 2.1.1
dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan melakukan aktiviti imbangan.
M1 2.1 1
sokongan. Menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa melakukan
OBJEKTIF 2.1.2
pelbagai aktiviti imbangan.
Berkebolehan melakukan imbangan Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
dinamik jambatan panjang (long 5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
.
bridge) dan kereta sorong.
Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridge) dan
PENDIDIKAN JASMANI 1.1.1
1.1 memerlukan kawalan badan dan sokongan. kereta sorong.
01 - 03
. .
Jan TAJUK: Long Bridge and
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa
Wheelbarrow 2.1.1
dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan melakukan aktiviti imbangan.
2.1
sokongan. Menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa melakukan 1
OBJEKTIF 2.1.2
pelbagai aktiviti imbangan.
M1 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Berkebolehan melakukan imbangan
kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
dinamik jambatan panjang (long 5.2
.
bridge) dan kereta sorong.

1.1 [1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks 1.1.1 Menyatakan anggota seksual (i) Bibir (ii) Payu dara (iii)
PENDIDIKAN KESIHATAN
kesihatan diri dan reproduktif. Mengamalkan cara Punggung (iv) Zakar (v) Faraj (vi) Dubur
menjaga kehormatan diri: Anggota seksual 1
TAJUK
Kenali Anggota Seksual . .
Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridge) dan
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang 1.1.1
1.1 kereta sorong.
memerlukan kawalan badan dan sokongan.
. .
TAJUK: Long Bridge and
Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa
Wheelbarrow Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.1.1
melakukan aktiviti imbangan.
M2 2.1 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan 1
Menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa melakukan
OBJEKTIF sokongan. 2.1.2
pelbagai aktiviti imbangan.
Berkebolehan melakukan imbangan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
dinamik jambatan panjang (long 5.2
kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. . .
bridge) dan kereta sorong.
Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridge) dan
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang 1.1.1
1.1 kereta sorong.
06 - 10 memerlukan kawalan badan dan sokongan.
. .
Jan TAJUK: Long Bridge and
Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa
Wheelbarrow Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.1.1
melakukan aktiviti imbangan.
2.1 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan
Menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa melakukan 1
OBJEKTIF sokongan. 2.1.2
pelbagai aktiviti imbangan.
M1 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Berkebolehan melakukan imbangan
Berkebolehan melakukan imbangan
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
dinamik jambatan panjang (long 5.2
kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. . .
bridge) dan kereta sorong.

Kemahiran membuat keputusan dalam konteks Menyatakan anggota seksual (i) Bibir (ii) Payu dara (iii)
PENDIDIKAN KESIHATAN 1.1 [2 1.1.1
kesihatan diri dan reproduktif. Mengamalkan cara Punggung (iv) Zakar (v) Faraj (vi) Dubur
menjaga kehormatan diri: Anggota seksual 1
TAJUK
Kenali Anggota Seksual . .
Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Melakukan imbangan statik dua tapak sokongan secara
PENDIDIKAN JASMANI 1.1.2
1.1 memerlukan kawalan badan dan sokongan. berpasangan, tugu secara berpasangan dan imbangan dekam.
. .
TAJUK: Imbangan Statik Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa
2.1.1
dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan melakukan aktiviti imbangan.
M3 2.1 2
sokongan. Menyatakan titik tumpuan berat badan (centre of mass) semasa
OBJEKTIF 2.1.3
melakukan imbangan.
Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal.
Berkebolehan melakukan imbangan
5.1 dan keselamatan. .
statik dua tapak sokongan . .

Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Melakukan imbangan songsang dengan kaki lejang (teeter-tooter)
PENDIDIKAN JASMANI 1.1.3
memerlukan kawalan badan dan sokongan. dengan sokongan dan dirian tangan dengan sokongan.
1.1
13 - 17 Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa
2.1.1
Jan melakukan aktiviti imbangan.
TAJUK: Imbangan Dekam
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa melakukan
2.1.2
dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan pelbagai aktiviti imbangan. 3
2.1
sokongan. Menyatakan perkaitan antara kedudukan tangan dan jari dengan
OBJEKTIF 2.1.4
mengawal imbangan dalam dirian tangan.
M1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal.
Berkebolehan melakukan imbagan
5.1 dan keselamatan. .
sonsang (teeter-tooter) .

1.1 [3 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks 1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga kehormatan anggota seksual.
PENDIDIKAN KESIHATAN
kesihatan diri dan reproduktif. Mengamalkan cara
TAJUK menjaga kehormatan diri: Anggota seksual 2

Sayangi Diri . .
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Hambur dan Pendaratan : Melakukan 1.2.1 Melakukan hambur kaki dari aras tinggi ke aras rendah.
1.2 kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan
1.2.2 Melakukan hambur kaki dari aras rendah ke aras tinggi.
yang betul.
TAJUK :Kakiku Hambur-1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur kaki dari
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.2.1
2.2 pelbagai aras.
M4 dan prinsip mekanik bagi hambur dan pendaratan. 4
OBJEKTIF . .
5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.
Berkebolehan melakukan hambur Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan
5.1
kaki dari aras tinggi ke rendah dan keselamatan. . .

PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Hambur dan Pendaratan : Melakukan 1.2.1 Melakukan hambur kaki dari aras tinggi ke aras rendah.
1.2 kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan
20 - 24
yang betul. 1.2.2 Melakukan hambur kaki dari aras rendah ke aras tinggi.
Jan
TAJUK K kik H b 2
Jan
TAJUK: Kakiku Hambur -2 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur kaki dari
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.2.1 5
2.2 pelbagai aras.
dan prinsip mekanik bagi hambur dan pendaratan.
OBJEKTIF . .
M1 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.
Berkebolehan melakukan hambur Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan
5.1
kaki dari aras rendah ke tinggi dan keselamatan. . .

Kemahiran membuat keputusan dalam konteks


PENDIDIKAN KESIHATAN 1.1 [4 1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga kehormatan anggota seksual.
kesihatan diri dan reproduktif. Mengamalkan cara
menjaga kehormatan diri: Anggota seksual 2
TAJUK
Sayangi Diri . .
Kemahiran Hambur dan Pendaratan : Melakukan Melakukan hambur dengan kedua-dua belah tangan.
PENDIDIKAN JASMANI kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan 1.2.3
1.2
yang betul.
. .
TAJUK:Mari Menghambur Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan pemindahan berat badan semasa melakukan hambur
2.2.2
M5 2.2 dan prinsip mekanik bagi hambur dan pendaratan. menggunakan tangan. 6
OBJEKTIF . .
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan hambur
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
dengan kedua-dua belah tangan .

PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran putaran 1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike diikuti imbangan.
27 - 31 1.3 dengan lakuan yang betul. .
.
Jan TAJUK:Guling Depan Posisi Pike
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan posisi pike.
2.3 dan prinsip mekanik bagi putaran. .
OBJEKTIF . 7
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis
M1 Berkebolehan melakukan guling 5.1.1
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. aktiviti yang dijalankan.
depan posisi pike
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
1.1 [5 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks 1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kehormatan anggota
PENDIDIKAN KESIHATAN
kesihatan diri dan reproduktif. Mengamalkan cara seksual.
menjaga kehormatan diri: Anggota seksual . . 3
TAJUK
Kita Amal,Kita Sihat
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran putaran 1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike diikuti imbangan.
1.3 dengan lakuan yang betul. .
.
TAJUK:Guling Depan Posisi Pike
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan posisi pike.
2.3 dan prinsip mekanik bagi putaran. .
M6 OBJEKTIF . 7
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis
Berkebolehan melakukan guling 5.1.1
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. aktiviti yang dijalankan.
depan posisi pike
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran putaran 1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike diikuti imbangan.
03 - 07 1.3 dengan lakuan yang betul. .
.
Feb TAJUK:Guling Depan Posisi Pike
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan posisi pike.
2.3 dan prinsip mekanik bagi putaran. .
OBJEKTIF . 7
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis
M1 Berkebolehan melakukan guling 5.1.1
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. aktiviti yang dijalankan.
depan posisi pike
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN KESIHATAN 1.2 [6 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta 1.2.1 Memahami batas sentuhan pada anggota seksual.
luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan . .
TAJUK reproduktif. Berkata TIDAK kepada : Sentuhan 4
pada anggota seksual
Ada Hadnya
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran putaran 1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike diikuti imbangan.
1.3
dengan lakuan yang betul. . .
TAJUK:Guling Depan Posisi Pike
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan posisi pike.
2.3
M7 OBJEKTIF dan prinsip mekanik bagi putaran. . . 7
Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis
Berkebolehan melakukan guling Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.1.1
5.2 aktiviti yang dijalankan.
depan posisi pike kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran putaran 1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike diikuti imbangan.
10 - 14 1.3
dengan lakuan yang betul. . .
Feb TAJUK:Guling Depan Posisi Pike
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan posisi pike.
2.3
OBJEKTIF dan prinsip mekanik bagi putaran. . . 7
Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis
M1 5.1.1
Berkebolehan melakukan guling Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab aktiviti yang dijalankan.
5.2
depan posisi pike kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

PENDIDIKAN KESIHATAN 1.2 [7 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta 1.2.1 Memahami batas sentuhan pada anggota seksual.
luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan
TAJUK reproduktif. Berkata TIDAK kepada : Sentuhan . . 4
pada anggota seksual
Ada Hadnya
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran putaran 1.3.2 Melakukan guling belakang diikuti imbangan.
1.3 dengan lakuan yang betul. .
.
TAJUK :Guling Belakang Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menerangkan kepentingan menolak dengan tangan pada akhir
2.3.2
2.3 dan prinsip mekanik bagi putaran. guling belakang.
M8 . 8
OBJEKTIF .
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Berkebolehan melakukan guling
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
belakang diikuti imbangan 5.2.2

PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran putaran 1.3.2 Melakukan guling belakang diikuti imbangan.
1.3 dengan lakuan yang betul. .
17 - 21 .
Feb TAJUK :Guling Belakang Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menerangkan kepentingan menolak dengan tangan pada akhir
2.3.2
2.3 dan prinsip mekanik bagi putaran. guling belakang.
8
OBJEKTIF . .
M1 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Berkebolehan melakukan guling
Berkebolehan melakukan guling
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
belakang diikuti imbangan 5.2.2
1.2 [8 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta 1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak selamat pada anggota seksual
PENDIDIKAN KESIHATAN
luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan mengikut situasi.
reproduktif. Berkata TIDAK kepada : Sentuhan . . 5
TAJUK pada anggota seksual
Katakan Tidak
Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yang
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut 1.4.1
1.4 didengar seperti step-close, schottische, polka dan grapevine.
irama.
. .
TAJUK: Tepuk Riang Ria
Mengaplikasikan konsep pergerakan dalam 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomotor.
2.4
M9 OBJEKTIF pergerakan berirama. . . 9
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan langkah
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
lurus seperti Heel-Toe dan langkah 5.4
kumpulan. . .
Step-Close mengikut tempo.

Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yang


PENDIDIKAN JASMANI Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut 1.4.1
24 - 28 1.4 didengar seperti step-close, schottische, polka dan grapevine.
irama.
Feb . .
TAJUK: Tepuk Riang Ria
Mengaplikasikan konsep pergerakan dalam 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomotor.
2.4
OBJEKTIF pergerakan berirama. . . 9
M1 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan langkah
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
lurus seperti Heel-Toe dan langkah 5.4
kumpulan. . .
Step-Close mengikut tempo.

Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta Menjana idea cara melapor kepada orang yang dipercayai sekiranya
PENDIDIKAN KESIHATAN 1.2 [9 1.2.3
luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan berlaku sentuhan tidak selamat pada anggota seksual.
reproduktif. Berkata TIDAK kepada : Sentuhan 6
TAJUK . .
pada anggota seksual
Katakan Tidak
Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yang
PENDIDIKAN JASMANI 1.4.1
1.4 irama. didengar seperti step-close, schottische, polka dan grapevine.
. .
TAJUK: Merry Go Round
Mengaplikasikan konsep pergerakan dalam 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomotor.
2.4 pergerakan berirama. .
M10 OBJEKTIF . 10
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan langkah
kumpulan. .
Grapevine dan Polka mengikut 5.4
.
tempo.

Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yang
PENDIDIKAN JASMANI 1.4.1
03 - 07 1.4 irama. didengar seperti step-close, schottische, polka dan grapevine.
Mac . .
TAJUK: Merry Go Round
Mengaplikasikan konsep pergerakan dalam 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomotor.
24
2.4 pergerakan berirama. .
OBJEKTIF . 10
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan langkah kumpulan. .
Grapevine dan Polka mengikut 5.4
.
tempo.

2.1 [1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap 2.1.1 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK kepada pelawaan
PENDIDIKAN KESIHATAN
penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan merokok.
masyarakat. Berkata TIDAK kepada: Merokok . . 7
TAJUK
Merokok
Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yang
PENDIDIKAN JASMANI 1.4.1
1.4 irama. didengar seperti step-close, schottische, polka dan grapevine.
. .
TAJUK: Kincir Angin
Mengaplikasikan konsep pergerakan dalam 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomotor.
M11 2.4 pergerakan berirama. . 11
OBJEKTIF .
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan langkah
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
Schottische mengikut tempo. .

Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yang
PENDIDIKAN JASMANI 1.4.1
10 - 14 1.4 irama. didengar seperti step-close, schottische, polka dan grapevine.
Mac . .
TAJUK: Kincir Angin
Mengaplikasikan konsep pergerakan dalam 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomotor.
2.4 pergerakan berirama. .
OBJEKTIF . 11
M1 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan langkah kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
5.2
Schottische mengikut tempo. .

2.1 [1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap 2.1.2 Menganalisis bahaya merokok terhadap kesihatan diri dan
PENDIDIKAN KESIHATAN
penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan persekitaran.
masyarakat. Berkata TIDAK kepada: Merokok . . 8
TAJUK

Bahaya Asap Rokok


Mereka cipta dan mempersembahkan rangkaian pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut 1.4.2 menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yang
1.4 didengar.
irama.
. .
TAJUK: Round The Clock
2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomotor.
Mengaplikasikan konsep pergerakan dalam
2.4 Memilih langkah lurus yang sesuai digunakan untuk mereka cipta
M12 OBJEKTIF pergerakan berirama. 2.4.2 12
rangkaian pergerakan mengikut tempo muzik yang didengar.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan satu
rangkaian pergerakan menggunakan Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2
pelbagai jenis langkah lurus kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. . .
mengikut tempo.
Mereka cipta dan mempersembahkan rangkaian pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut 1.4.2 menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yang
17- 21 1.4 didengar.
irama.
Mac
. .
TAJUK: Round The Clock
2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomotor.
Mengaplikasikan konsep pergerakan dalam
2.4 Memilih langkah lurus yang sesuai digunakan untuk mereka cipta
OBJEKTIF pergerakan berirama. 2.4.2 12
rangkaian pergerakan mengikut tempo muzik yang didengar.
M1 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan satu
rangkaian pergerakan menggunakan Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2
pelbagai jenis langkah lurus kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. . .
mengikut tempo.

Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap Menjana idea cara mengelakkan diri daripada menjadi perokok
PENDIDIKAN KESIHATAN 2.1 [1 2.1.3
penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan pasif.
masyarakat. Berkata TIDAK kepada: Merokok 9
TAJUK . .

Sayangi Nyawa
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.5 serangan dengan lakuan yang betul.
1..5.2 .
TAJUK: Mari Menghantar 1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menerangkan lakuan semasa menghantar dan menerima bola
2.5.1
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas menggunakan tangan, kaki dan alatan.
OBJEKTIF permainan kategori serangan. . .
M13 13
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan kemahiran kumpulan. .
asas menghantar dan menerima bola 5.4
.
menggunakan tangan dan kaki.

PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.5 serangan dengan lakuan yang betul.
31 Mac - 1..5.2 .
4 April TAJUK: Mari Menghantar 2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menerangkan lakuan semasa menghantar dan menerima bola
2.5.1
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas menggunakan tangan, kaki dan alatan.
OBJEKTIF permainan kategori serangan. . . 14
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan kemahiran kumpulan. .
asas menghantar dan menerima bola 5.4
.
menggunakan alatan.

PENDIDIKAN KESIHATAN 3.1 [1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam 3.1.1 Menjelaskan maksud keyakinan diri.
kehidupan harian. Cara meningkatkan: . .
TAJUK Keyakinan diri 10

Keyakinan Diri
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.5
serangan dengan lakuan yang betul. . .
TAJUK P d iK l kT
TAJUK: Pandai Kelecek Tangan Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Membezakan lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki dan
2.5.3
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas alatan.
M14 OBJEKTIF permainan kategori serangan. . . 15
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan kemahiran
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
asas mengelecek bola dengan 5.2
kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. . .
menggunakan tangan.

PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.5
07 - 11 serangan dengan lakuan yang betul. . .
April TAJUK: Pandai Kelecek Kaki Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Membezakan lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki dan
2.5.3
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas alatan.
OBJEKTIF permainan kategori serangan. . .
16
M1 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan kemahiran
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
asas mengelecek bola dengan 5.2
kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. . .
menggunakan kaki.

Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam Mengaplikasikan cara meningkatkan keyakinan diri dalam
PENDIDIKAN KESIHATAN 3.1 [1 3.1.2
kehidupan harian. Cara meningkatkan: kehidupan harian.
TAJUK Keyakinan diri . . 11

Keyakinan Diri
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.5 serangan dengan lakuan yang betul. .
.
TAJUK: Pandai Kelecek Alatan Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Membezakan lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki dan
2.5.3
M15 2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas alatan. 17
OBJEKTIF permainan kategori serangan. . .
Berkebolehan melakukan kemahiran Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
asas mengelecek bola dengan 5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
. .
menggunakan alatan
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.4 Melakukan kemahiran mengadang.
1.5 serangan dengan lakuan yang betul. .
14 - 18 .
April TAJUK: Mengadang Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan justifikasi situasi yang sesuai untuk mengadang dan
2.5.4
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas memintas.
permainan kategori serangan. 18
OBJEKTIF . .
Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa
M1 Berkebolehan melakukan kemahiran 5.3.1
5.3 melakukan aktiviti. melakukan aktiviti fizikal.
mengadang. .
.
3.1 [1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam 3.1.3 Menjana idea cara meningkatkan keyakinan diri melalui amalan
PENDIDIKAN KESIHATAN
kehidupan harian. Cara meningkatkan: positif.
TAJUK Keyakinan diri . . 12

Keyakinan Diri
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.5 Memintas hantaran bola pemain lawan.
15
1.5 serangan dengan lakuan yang betul. .
.
TAJUK: Pintas Memintas Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan justifikasi situasi yang sesuai untuk mengadang dan
2.5.4
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas memintas.
OBJEKTIF permainan kategori serangan. . .
M16 19
Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal.
Berkebolehan melakukan kemahiran dan keselamatan. .
asas memintas menggunakan
5.1
tangan, kaki dan alatan dengan .
lakuan yang betul.

PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.5 serangan dengan lakuan yang betul. .
21 - 25 .
April TAJUK: Mari Menjaring Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kemahiran yang boleh digunakan untuk menjaring
2.5.5
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas menggunakan tangan, kaki dan alatan. 20
OBJEKTIF permainan kategori serangan. . .
M1 Berkebolehan melakukan kemahiran Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
5.4 kumpulan. .
asas menjaring. .
PENDIDIKAN KESIHATAN 4.1 [1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan.
kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek
. .
kesihatan keluarga. Kepentingan menghargai:
TAJUK Perhubungan kekeluargaan yang sihat dan 13
selamat
Kekeluargaan
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.5
serangan dengan lakuan yang betul. . .
TAJUK: Mari Menjaring Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kemahiran yang boleh digunakan untuk menjaring
2.5.5
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas menggunakan tangan, kaki dan alatan.
M17 20
OBJEKTIF permainan kategori serangan. . .
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan kemahiran Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
5.4
asas menjaring. kumpulan. . .

PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.5.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.5
28 April - serangan dengan lakuan yang betul. . .
02 Mei TAJUK: Mari Menjaring Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kemahiran yang boleh digunakan untuk menjaring
2.5.5
2.5 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas menggunakan tangan, kaki dan alatan. 20
OBJEKTIF permainan kategori serangan. . .
M1 Berkebolehan melakukan kemahiran Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
5.4
asas menjaring. kumpulan. . .
Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak
PENDIDIKAN KESIHATAN 4.1 [1 4.1.2
kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek selamat dalam perhubungan kekeluargaan.
kesihatan keluarga. Kepentingan menghargai:
TAJUK Perhubungan kekeluargaan yang sihat dan . . 14
selamat
Kekeluargaan
Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan
PENDIDIKAN JASMANI 1.13.1
1.13 memerlukan kawalan badan dan sokongan. kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak Lampung.
. .
TAJUK: Batak Lampung Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menjelaskan cara bermain permainan tradisional yang melibatkan
dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan 2.13.1 daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak
2.13 sokongan. Lampung. 46
M18
OBJEKTIF . .
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan bermain permainan kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
5.2
tradisional seperti Batak Lampung. 5.4.2

Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan
PENDIDIKAN JASMANI 1.13.1
1.13 memerlukan kawalan badan dan sokongan. kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak Lampung.
05 - 09 . .
Mei Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menjelaskan cara bermain permainan tradisional yang melibatkan
TAJUK: Batak Lampung
dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan 2.13.1 daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak 15
2.13 sokongan. Lampung. 46
OBJEKTIF . .
M1 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan bermain permainan
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
tradisional seperti Batak Lampung. 5.4.2

4.1 [1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga batas sentuhan dalam
PENDIDIKAN KESIHATAN
kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek perhubungan kekeluargaan.
kesihatan keluarga. Kepentingan menghargai: . .
TAJUK Perhubungan kekeluargaan yang sihat dan 15
selamat
Kekeluargaan
Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang 1.13.2 seperti karom, dam, catur dan Batu Seremban.
1.13
memerlukan kawalan badan dan sokongan.
. .
TAJUK : Batu Seremban Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam permainan
2.13.2
2.13 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan seperti karom, dam, catur dan Batu Seremban.
M19 47
OBJEKTIF sokongan. . .
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan bermain permainan Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
5.4
tradisional seperti Batu Seremban kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.

Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus


PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang 1.13.2 seperti karom, dam, catur dan Batu Seremban. 16
1.13
12 - 16 memerlukan kawalan badan dan sokongan.
. .
Mei
TAJUK : Batu Seremban Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam permainan
2.13.2
2.13 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan seperti karom, dam, catur dan Batu Seremban. 47
OBJEKTIF sokongan. . .
M1 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan bermain permainan Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
5.4
tradisional seperti Batu Seremban kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.

PENDIDIKAN KESIHATAN 5.1 [1 Kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan 5.1.1 Menerangkan maksud konflik.
dalam kehidupan harian. Cara mengurus konflik
TAJUK dengan: Adik-beradik Rakan sebaya . . 16

Perhubungan
Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus
PENDIDIKAN JASMANI 1.13.2
1.13 memerlukan kawalan badan dan sokongan. seperti karom, dam, catur dan Batu Seremban.
. .
TAJUK : Board Games Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam permainan
2.13.2
M20 2.13 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan seperti karom, dam, catur dan Batu Seremban.
48
OBJEKTIF sokongan. . .
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan bermain permainan kumpulan. Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
5.4
tradisional seperti Dam dan Catur 5.4.1

Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus
PENDIDIKAN JASMANI 1.13.2 17
1.13 memerlukan kawalan badan dan sokongan. seperti karom, dam, catur dan Batu Seremban.
19 - 23 .
.
Mei
TAJUK : Board Games Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam permainan
2.13.2
2.13 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan seperti karom, dam, catur dan Batu Seremban. 48
OBJEKTIF sokongan. . .
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan bermain permainan
5.4 kumpulan. Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
tradisional seperti Dam dan Catur 5.4.1

5.1 [2 Kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan 5.1.2 Menganalisis tanda- tanda konflik dengan adik-beradik dan rakan
PENDIDIKAN KESIHATAN
dalam kehidupan harian. Cara mengurus konflik sebaya.
dengan: Adik-beradik Rakan sebaya . . 17
TAJUK

Perhubungan
Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan
PENDIDIKAN JASMANI 1.13.1
1.13 memerlukan kawalan badan dan sokongan. kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak Lampung.
. .
TAJUK: Tarik Upih Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menjelaskan cara bermain permainan tradisional yang melibatkan
M21 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan 2.13.1 daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak 45
2.13 sokongan. Lampung.
OBJEKTIF . .
Berkebolehan melakukan aktiviti Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
rekreasi tarik upih. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.6.5 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.6 jaring dengan lakuan yang betul. .
09 - 13 .
J TAJUK J S i T
Jun TAJUK: Jom Servis Tangan Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menerangkan lakuan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan.
2.6.4
2.6 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
OBJEKTIF permainan kategori jaring. . . 21
M1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Berkebolehan melakukan kemahiran dan keselamatan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
5.1
servis dengan menggunakan tangan. 5.2.1

5.1 [2 Kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan 5.1.3 Mengesyorkan idea sendiri cara mengurus konflik secara berhemah
PENDIDIKAN KESIHATAN dalam kehidupan harian. Cara mengurus konflik dalam perhubungan dengan adik-beradik dan rakan sebaya.
dengan: Adik-beradik Rakan sebaya 18
TAJUK . .
Perhubungan
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.6.5 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.6
jaring dengan lakuan yang betul. . .
TAJUK : Jom Servis Peralatan Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menerangkan lakuan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan.
2.6.4
M22 2.6 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas 22
OBJEKTIF permainan kategori jaring. . .
Berkebolehan melakukan kemahiran Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.
5.1 dan keselamatan.
servis dengan menggunakan alatan. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.6.5 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.6 jaring dengan lakuan yang betul. .
16 - 20 .
Jun TAJUK: Kaki Servis Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menerangkan lakuan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan.
2.6.4
2.6 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas 23
OBJEKTIF permainan kategori jaring. . .
M1 Berkebolehan melakukan servis Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
5.1 dan keselamatan.
menggunakan kaki. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
6.1 [2 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk: (i) Demam denggi
PENDIDIKAN KESIHATAN
risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit (ii) Demam malaria
TAJUK bawaan nyamuk: Demam denggi Demam . . 19
malaria
Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.6
jaring dengan lakuan yang betul. . .
TAJUK: Hantar Guna Tangan, Kaki Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan lakuan menghantar dan menerima bola menggunakan
2.6.1
M23 2.6 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas tangan, kaki dan alatan. 24
OBJEKTIF permainan kategori jaring. . .
menghantar bola menggunakan Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
5.4 kumpulan.
tangan dan kaki dengan lakuan yang 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
b t lJASMANI
PENDIDIKAN Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.6
23 - 27 jaring dengan lakuan yang betul. . .
Jun TAJUK: Terima Guna Tangan, Kaki Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan lakuan menghantar dan menerima bola menggunakan
2.6.1
2.6 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas tangan, kaki dan alatan. 25
OBJEKTIF permainan kategori jaring. . .
M1 Berkebolehan melakukan kemahiran Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
menerima bola menggunakan tangan 5 4
menerima bola menggunakan tangan 5.4 kumpulan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
dan kaki dengan lakuan yang betul.
6.1 [2 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk: (i) Demam denggi
PENDIDIKAN KESIHATAN
risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit (ii) Demam malaria
TAJUK bawaan nyamuk: Demam denggi Demam . . 19
malaria
Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
1.6
jaring dengan lakuan yang betul. 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
TAJUK: Hantar dan Terima Guna
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan lakuan menghantar dan menerima bola menggunakan
Alatan 2.6.1
2.6 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas tangan, kaki dan alatan.
OBJEKTIF permainan kategori jaring. . .
M24 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. 26
Berkebolehan melakukan kemahiran kumpulan. .
menerima dan menghantar bola
5.4
menggunakan alatan dengan lakuan .
yang betul.

PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.6.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan.
1.6 jaring dengan lakuan yang betul. .
30 Jun - .
4 Julai TAJUK: Pukulan Pepat Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas
2.6.2
2.6 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas menggunakan alatan.
OBJEKTIF permainan kategori jaring. . . 27
M1 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan kemahiran melakukan aktiviti. Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa
pukulan pepat dengan menggunakan 5.3
5.3.1 melakukan aktiviti fizikal.
alatan.

6.1 [2 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai cara mencegah
PENDIDIKAN KESIHATAN
risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit pembiakan nyamuk.
bawaan nyamuk: Demam denggi Demam . . 20
TAJUK malaria
Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.6.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.
1.6
jaring dengan lakuan yang betul. . .
TAJUK: Pukulan Kilas Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas
2.6.2
2.6 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas menggunakan alatan.
M25 OBJEKTIF permainan kategori jaring. . . 28
5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul.
Berkebolehan melakukan pukulan
Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan
kilas menggunakan alatan dengan 5.1
dan keselamatan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
lakuan yang betul.

PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.7.1 Melakukan balingan bola atas bahu.
1.7
7 - 11 pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. . .
Julai TAJUK: Membaling Bola Atas Bahu Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of
2.7.1
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan.
29
p p
29
OBJEKTIF permainan kategori pukul dan memadang. . .
M1 Berkebolehan melakukan balingan 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
bola atas bahu dengan lakuan yang 5.4
kumpulan. . .
betul.
Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor Mereka cipta bahan maklumat mencegah demam denggi dan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6.1 [2 6.1.3
risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit demam malaria.
bawaan nyamuk: Demam denggi Demam 21
TAJUK malaria . .

Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.7.3 Memukul bola yang pegun menggunakan alatan pemukul.
1.7 pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. .
.
TAJUK: Memukul 1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alatan pemukul semasa
2.7.3
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas memukul bola.
30
M26 permainan kategori pukul dan memadang.
OBJEKTIF . .
Berkebolehan melakukan pukulan Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
bola yang pegun dengan lakuan 5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
.
yang betul.
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.7.2 Menangkap bola pada pelbagai aras.
1.7 pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. .
14 - 18 .
Julai TAJUK: Memukul 2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Membezakan kedudukan tangan semasa menangkap bola pada
2.7.2
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas pelbagai aras.
OBJEKTIF permainan kategori pukul dan memadang. . . 31
M1 Berkebolehan melakukan pukulan Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
bola yang pegun dengan lakuan 5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
.
yang betul.
6.1 [2 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.3 Mereka cipta bahan maklumat mencegah demam denggi dan
PENDIDIKAN KESIHATAN
risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit demam malaria.
bawaan nyamuk: Demam denggi Demam . . 22
TAJUK malaria

Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.7.2 Menangkap bola pada pelbagai aras.
1.7
pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. . .
TAJUK: Menangkap Bola Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Membezakan kedudukan tangan semasa menangkap bola pada
2.7.2
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas pelbagai aras.
M27 32
OBJEKTIF permainan kategori pukul dan memadang. . .
Berkebolehan menangkap bola pada 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
pelbagai aras dengan lakuan yang 5.4
kumpulan. . .
betul.
Melakukan balingan bola dengan tangan lurus mengikut arah
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.7.4
1.7 pusingan jam.
21 - 25 pukul dan memadang dengan lakuan yang betul.
. .
Julai
Julai
TAJUK: Baling Ikut Jam - 1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of
2.7.1
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan.
OBJEKTIF permainan kategori pukul dan memadang. . . 33
M1 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan balingan
tangan lurus mengikut arah Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
5.4
pusingan jam dengan lakuan yang kumpulan. . .
betul.

PENDIDIKAN KESIHATAN 7.1 [2 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga 7.1.1 Menyatakan maksud ancaman sekeliling.
keselamatan diri. Bertindak secara bijak untuk
TAJUK mengelak: Ancaman sekeliling . . 23

Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.7.2 Menangkap bola pada pelbagai aras.
1.7 pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. .
.
TAJUK: Menangkap Bola Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Membezakan kedudukan tangan semasa menangkap bola pada
2.7.2
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas pelbagai aras. 18
M28 permainan kategori pukul dan memadang. 32
OBJEKTIF . .
Berkebolehan menangkap bola pada Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
pelbagai aras dengan lakuan yang 5.4 kumpulan. .
.
betul.
Melakukan kemahiran asas permainan kategori Melakukan balingan bola dengan tangan lurus mengikut arah
PENDIDIKAN JASMANI 1.7.4
1.7 pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. pusingan jam.
28/7 - 01 .
.
Ogos
TAJUK: Baling Ikut Jam - 1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of
2.7.1
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan. 19
OBJEKTIF permainan kategori pukul dan memadang. . . 33
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan balingan
kumpulan. .
tangan lurus mengikut arah
5.4
pusingan jam dengan lakuan yang .
betul.

7.1 [2 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga 7.1.2 Membincangkan persekitaran yang boleh mengancam keselamatan
PENDIDIKAN KESIHATAN
keselamatan diri. Bertindak secara bijak untuk diri.
mengelak: Ancaman sekeliling . . 24
TAJUK
Keselamatan
Melakukan kemahiran asas permainan kategori Melakukan balingan bola dengan tangan lurus mengikut arah
PENDIDIKAN JASMANI 1.7.4
1.7 pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. pusingan jam.
. .
TAJUK: Baling Ikut Jam - 2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of
2.7.1
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan.
M29 OBJEKTIF permainan kategori pukul dan memadang. . . 34
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan balingan
Berkebolehan melakukan balingan
kumpulan. .
tangan lurus mengikut arah
5.4
pusingan jam dengan lakuan yang .
betul.

Melakukan kemahiran asas permainan kategori Melakukan balingan bola dengan tangan lurus melawan arah
PENDIDIKAN JASMANI 1.7.5
1.7 pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. pusingan jam.
4-8 .
.
Ogos
TAJUK: Baling Lawan Jam - 1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of
2.7.1
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan.
OBJEKTIF permainan kategori pukul dan memadang. . . 35
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
Berkebolehan melakukan balingan kumpulan. .
tangan lurus mengikut arah lawan
5.4
pusingan jam dengan .
lakuan yang betul.

7.1 [2 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga 7.1.2 Membincangkan persekitaran yang boleh mengancam keselamatan
PENDIDIKAN KESIHATAN
keselamatan diri. Bertindak secara bijak untuk diri.
mengelak: Ancaman sekeliling 24
TAJUK . .
Keselamatan
Melakukan balingan bola dengan tangan lurus melawan arah
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas permainan kategori 1.7.5
1.7 pusingan jam.
pukul dan memadang dengan lakuan yang betul.
. .
TAJUK: Baling Lawan Jam - 2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of
M30 2.7.1 36
2.7 dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan.
OBJEKTIF g permainan kategori pukul dan memadang. . .
tangan lurus mengikut arah lawan Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
5.4
pusingan jam dengan kumpulan. . .
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan 1.8.1 Berlari dalam pelbagai jarak.
18 - 22 1.8
yang betul. . .
Ogos TAJUK: Dekat dan Jauh
Mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam 2.8.1 Menjelaskan postur badan yang betul semasa berlari.
2.8
OBJEKTIF aktiviti rekreasi dan kesenggangan. . . 37
Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa
M1 Berkebolehan melakukan kemahiran Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa 5.3.2
5.3 melakukan aktiviti fizikal.
berlari dalam pelbagai jarak . melakukan aktiviti.
. .
Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga Mengaplikasikan langkah-langkah mengelakkan situasi yang boleh
PENDIDIKAN KESIHATAN 7.1 [3 7.1.3
keselamatan diri. Bertindak secara bijak untuk mengancam keselamatan diri.
mengelak: Ancaman sekeliling 25
TAJUK . .
Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan 1.8.2 Berlari dalam pelbagai kelajuan.
1.8 yang betul. .
.
TAJUK: Kejar mengejar Mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam Menyatakan perkaitan antara koordinasi tangan dan kaki semasa
2.8.2
2.8 aktiviti rekreasi dan kesenggangan. berlari dengan kelajuan.
M31 OBJEKTIF . . 38
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan kemahiran kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
5.2
berlari dengan pelbagai jarak. .

Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan
PENDIDIKAN JASMANI 1.9.1
kedua-dua belah kaki.
25 - 29 1.9
Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki
Ogos 1.9.2
TAJUK: Hebat Melompat ( I ) yang sama.
Mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam 2.9.1 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melompat.
2.9 aktiviti rekreasi dan kesenggangan. .
OBJEKTIF .
M1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. 39
Berkebolehan melakukan kemahiran dan keselamatan. .
melompat menggunakan sebelah
kaki dan mendarat dengan kedua-dua
5.1
belah kaki; lompatan sebelah kaki .
dan mendarat dengan kaki yang
sama.

7.1 [3 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga 7.1.4 Menjana idea cara mengelakkan diri daripada situasi yang boleh
PENDIDIKAN KESIHATAN
keselamatan diri. Bertindak secara bijak untuk mengancam keselamatan diri.
TAJUK mengelak: Ancaman sekeliling . . 26

Keselamatan
Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri
PENDIDIKAN JASMANI 1.9.3
1.9 Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. dan sebaliknya.
1.9.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.
TAJUK: Hebat Melompat (II ) Mengenal pasti dan menjustifikasi kaki yang sesuai digunakan
Mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam 2.9.2
2.9 untuk melonjak.
aktiviti rekreasi dan kesenggangan.
OBJEKTIF . .
M32 40
5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Berkebolehan melakukan kemahiran
melompat menggunakan kaki kanan
Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan
dan mendarat dengan kaki kiri dan 5.1
dan keselamatan. . .
sebaliknya ; melompat melepasi
halangan pelbagai aras.

PENDIDIKAN JASMANI 1.9.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.


1.9 Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.
01 - 5 . .
Sept TAJUK: Lompat Melepasi Halangan Mengenal pasti dan menjustifikasi kaki yang sesuai digunakan
Mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam 2.9.2
2.9 untuk melonjak.
aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 41
OBJEKTIF . .
M1 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan asas Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2
balingan dengan lakuan yang betul kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. . .

PENDIDIKAN KESIHATAN 8.1 [3 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.1 Menyatakan jenis snek berkhasiat.
Pengambilan snek yang betul: Snek
TAJUK berkhasiat . . 27
Pemakanan 41
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang 1.10.1 Melontar objek bentuk sfera pada pelbagai jarak.
1.1 memerlukan kawalan badan dan sokongan. .
.
TAJUK: Mari melontar
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.10.1 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melakukan lontaran.
2.1 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan
M33 OBJEKTIF . . 42
sokongan
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
Berkebolehan melakukan asas
5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
balingan dengan lakuan yang betul .
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang 1.10.2 Merejam objek bentuk rod pada pelbagai jarak.
08 - 12 1.1 memerlukan kawalan badan dan sokongan. .
.
Sept TAJUK: Mari Merejam
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.10.2 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melakukan rejaman.
2.1 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan
OBJEKTIF . . 43
sokongan
M1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Berkebolehan melakukan asas
5.1 dan keselamatan. .
balingan dengan lakuan yang betul .

PENDIDIKAN KESIHATAN 8.1 [3 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.2 Memahami kepentingan snek berkhasiat.
Pengambilan snek yang betul: Snek . .
TAJUK 28
berkhasiat
Pemakanan
PENDIDIKAN JASMANI Kemahiran Imbangan Melakukan pergerakan yang 1.10.3 Melempar objek bentuk leper pada pelbagai jarak.
1.1 memerlukan kawalan badan dan sokongan. .
.
TAJUK: Mari Melempar
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan 2.10.3 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melakukan lemparan.
2.1 dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan
M34 OBJEKTIF . . 44
sokongan
Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa
Berkebolehan melakukan asas 5.3.1
5.3 melakukan aktiviti. melakukan aktiviti fizikal.
balingan dengan lakuan yang betul .
.
Melakukan aktiviti fizikal berpandukan Konsep Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar
PENDIDIKAN JASMANI 3.1.1
15 - 19 3.1 Kecergasan. pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
Sept 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.
TAJUK: Senaman "Frisbee"
Mengaplikasi konsep kecergasan semasa 4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan.
4.1 melakukan aktiviti fizikal. Menyatakan kuantiti air yang perlu diminum semasa dan selepas 49
OBJEKTIF 4.1.3
melakukan aktiviti fizikal.
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan aktiviti
kumpulan. .
fizikal berpandukan konsep 5.4
.
kecergasan.
PENDIDIKAN KESIHATAN 8.1 [3 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran memilih snek berkhasiat.
Pengambilan snek yang betul: Snek . .
TAJUK 29
berkhasiat
Pemakanan
Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan aktiviti fizikal berpandukan Konsep 3.1.1
3.1 pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
Kecergasan
Kecergasan.
3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.
TAJUK: Senaman "Frisbee"
4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan.
Mengaplikasi konsep kecergasan semasa
M35 4.1 Menyatakan kuantiti air yang perlu diminum semasa dan selepas 50
OBJEKTIF melakukan aktiviti fizikal. 4.1.3
melakukan aktiviti fizikal.
Berkebolehan melakukan aktiviti 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
fizikal berpandukan konsep 5.4
kumpulan. . .
kecergasan.
Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan aktiviti fizikal berpandukan Konsep 3.1.1
22 - 26 3.1 pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
Kecergasan.
Sept 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.
TAJUK: Senaman "Frisbee"
4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan.
Mengaplikasi konsep kecergasan semasa
4.1 Menyatakan kuantiti air yang perlu diminum semasa dan selepas 50
OBJEKTIF melakukan aktiviti fizikal. 4.1.3
melakukan aktiviti fizikal.
M1 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Berkebolehan melakukan aktiviti
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
fizikal berpandukan konsep 5.4
kumpulan. . .
kecergasan.
PENDIDIKAN KESIHATAN 8.1 [3 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran memilih snek berkhasiat.
Pengambilan snek yang betul: Snek . .
TAJUK berkhasiat 29

Pemakanan
Melakukan aktiviti fizikal berpandukan Konsep Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar
PENDIDIKAN JASMANI 3.1.1
3.1 Kecergasan. pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
TAJUK: Penyejukkan Badan Mengaplikasi konsep kecergasan semasa Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti
4.1.2
4.1 melakukan aktiviti fizikal. fizikal.
M36 OBJEKTIF . . 51
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
Berkebolehan melakukan aktiviti kumpulan. .
fizikal berpandukan konsep 5.4
.
kecergasan.

Melakukan aktiviti fizikal berpandukan Konsep Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar
PENDIDIKAN JASMANI 3.1.1
3.1 Kecergasan. pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
29/9 - 3
3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
Okt
TAJUK: Penyejukkan Badan Mengaplikasi konsep kecergasan semasa Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti
4.1.2
4.1 melakukan aktiviti fizikal. fizikal.
52
OBJEKTIF . .
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
Berkebolehan melakukan aktiviti
kumpulan. .
fizikal berpandukan konsep 5.4
.
kecergasan.
PENDIDIKAN KESIHATAN 8.1 [3 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran memilih snek berkhasiat.
Pengambilan snek yang betul: Snek . .
TAJUK 30
berkhasiat
Pemakanan
Melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik
PENDIDIKAN JASMANI 3.2.1
3.2 aerobik. dalam jangka masa yang ditetapkan.
. .
TAJUK: Jantung Oh Jantung
Mengaplikasikan konsep asas kapasiti aerobik. 4.2.1 Menerangkan kesan senaman terhadap jantung.
M37 4.2 53
OBJEKTIF . .
Berkebolehan melakukan aktiviti Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
yang dapat meningkatkan kapasiti 5.2 kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
.
aerobik.
Melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik
PENDIDIKAN JASMANI 3.2.1
06 - 10 3.2 aerobik. dalam jangka masa yang ditetapkan.
Okt . .
TAJUK: Jantung Oh Jantung
Mengaplikasikan konsep asas kapasiti aerobik. 4.2.1 Menerangkan kesan senaman terhadap jantung.
4.2
OBJEKTIF . . 54
M1 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Berkebolehan melakukan aktiviti kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
yang dapat meningkatkan kapasiti 5.2
.
aerobik.

9.1 [3 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis kecederaan ringan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
kemahiran bertindak dengan bijak mengikut [37]
situasi. Bertindak dengan bijak apabila berlaku . .
TAJUK kemalangan: Kecederaan ringan
31

Kecederaan Ringan 1

Melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik
PENDIDIKAN JASMANI 3.2.1
3.2 aerobik. dalam jangka masa yang ditetapkan.
. .
TAJUK: Ceria Bersama-sama Mengaplikasikan konsep asas kapasiti aerobik. Menyatakan perkaitan antara jantung dan paru-paru semasa
4.2.2
4.2 melakukan senaman.
M38 OBJEKTIF . . 55
Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
Berkebolehan melakukan aktiviti kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
yang dapat meningkatkan kapasiti 5.2
.
aerobik.

Melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik
PENDIDIKAN JASMANI 3.2.1
3.2 aerobik. dalam jangka masa yang ditetapkan.
13 - 17 .
.
Okt
TAJUK: Ceria Bersama-sama Mengaplikasikan konsep asas kapasiti aerobik. Menyatakan perkaitan antara jantung dan paru-paru semasa
4.2.2
4.2 melakukan senaman.
. 56
OBJEKTIF .
M1 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
Berkebolehan melakukan aktiviti
Berkebolehan melakukan aktiviti
kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. .
yang dapat meningkatkan kapasiti 5.2
.
aerobik.

9.1 [4 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis kecederaan ringan.
PENDIDIKAN KESIHATAN
kemahiran bertindak dengan bijak mengikut [39]
situasi. Bertindak dengan bijak apabila berlaku . .
TAJUK kemalangan: Kecederaan ringan
31

Kecederaan Ringan 1

Melakukan senaman meningkatkan kelenturan Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada
PENDIDIKAN JASMANI 3.3.1 otot-otot utama serta bertahan dalam jangka masa yang ditetapkan.
3.3 dengan lakuan yang betul.
. .
TAJUK: Dinamik dan Statik Mengaplikasikan konsep asas kelenturan. Menamakan senaman regangan yang selamat dilakukan untuk
4.3.1
M39 meningkatkan kelenturan. 57
4.3
Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan regangan
OBJEKTIF 4.3.2
dinamik.
Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa
Berkebolehan melakukan senaman 5.3.1
5.3 melakukan aktiviti. melakukan aktiviti fizikal.
meningkatkan kelenturan. .
.
Melakukan senaman meningkatkan kelenturan Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada
PENDIDIKAN JASMANI 3.3.1 otot-otot utama serta bertahan dalam jangka masa yang ditetapkan.
3.3 dengan lakuan yang betul.
20 - 24
. .
Okt
TAJUK: Dinamik dan Statik Mengaplikasikan konsep asas kelenturan. Menamakan senaman regangan yang selamat dilakukan untuk
4.3.1
meningkatkan kelenturan. 58
4.3
Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan regangan
OBJEKTIF 4.3.2
dinamik.
Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa
M1 Berkebolehan melakukan senaman 5.3.1
5.3 melakukan aktiviti. melakukan aktiviti fizikal.
meningkatkan kelenturan. .
.
9.1 [4 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.3 Membincangkan cara memberi bantu mula untuk kecederaan
PENDIDIKAN KESIHATAN
kemahiran bertindak dengan bijak mengikut [41] ringan.
situasi. Bertindak dengan bijak apabila berlaku . . 32
TAJUK kemalangan: Kecederaan ringan
Kecederaan Ringan 2
Melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa,
dan daya tahan otot dengan lakuan yang betul. jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl dan
PENDIDIKAN JASMANI 3.4.1
3.4 tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangka masa
10 hingga 15 saat.
. .
M40 TAJUK: Saya Kuat dan Tahan Mengaplikasikan konsep asas kekuatan otot dan Menyatakan otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya 59
4.4.1
daya tahan otot. tahan otot.
4.4
Membezakan konsep senaman kekuatan otot dengan daya tahan
OBJEKTIF 4.4.2
otot.
Melakukan aktiviti meningkatkan Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
5.4 kumpulan. .
daya tahan dan kekuatan otot. .
Melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa,
dan daya tahan otot dengan lakuan yang betul. jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl dan
PENDIDIKAN JASMANI 3.4.1
3.4 tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangka masa
27 - 31 10 hingga 15 saat.
Okt .
.
TAJUK: Saya Kuat dan Tahan Mengaplikasikan konsep asas kekuatan otot dan Menyatakan otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya 60
4.4.1
daya tahan otot. tahan otot.
4.4
Membezakan konsep senaman kekuatan otot dengan daya tahan
OBJEKTIF 4.4.2
otot.
M1 Melakukan aktiviti meningkatkan Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
5.4 kumpulan. .
daya tahan dan kekuatan otot. .
9.1 [4 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.3 Membincangkan cara memberi bantu mula untuk kecederaan
PENDIDIKAN KESIHATAN
kemahiran bertindak dengan bijak mengikut [43] ringan.
situasi. Bertindak dengan bijak apabila berlaku . . 32
TAJUK kemalangan: Kecederaan ringan
Kecederaan Ringan 2
Melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa,
dan daya tahan otot dengan lakuan yang betul. jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl dan
PENDIDIKAN JASMANI 3.4.1
3.4 tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangka masa
10 hingga 15 saat.
. .
TAJUK: Siapa Paling Kuat Mengaplikasikan konsep asas kekuatan otot dan Menyatakan otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya
M41 4.4.1 61
daya tahan otot. tahan otot.
4.4
Membezakan konsep senaman kekuatan otot dengan daya tahan
OBJEKTIF 4.4.2
otot.
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Melakukan aktiviti meningkatkan
5.4 kumpulan. .
daya tahan dan kekuatan otot. .

Melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa,
dan daya tahan otot dengan lakuan yang betul. jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl dan
PENDIDIKAN JASMANI 3.4.1
3.4 tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangka masa
3-7 10 hingga 15 saat.
Nov .
.
TAJUK: Siapa Paling Kuat Mengaplikasikan konsep asas kekuatan otot dan Menyatakan otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya
4.4.1 62
daya tahan otot. tahan otot.
4.4
Membezakan konsep senaman kekuatan otot dengan daya tahan
OBJEKTIF 4.4.2
otot.
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Melakukan aktiviti meningkatkan
5.4 kumpulan. .
daya tahan dan kekuatan otot. .
6.1 [4 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk: (i) Demam denggi
PENDIDIKAN KESIHATAN
risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit [45] (ii) Demam malaria
bawaan nyamuk: Demam denggi Demam . . 19
TAJUK malaria
Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
3.5 badan. .
.
TAJUK: Siapa lebih tinggi? Membuat perkaitan antara komposisi badan Membanding berat badan dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta
4.5.1
M42 4.5 dengan kecergasan fizikal. pertumbuhan normal. 63
OBJEKTIF . .
Mengukur ketinggian dan Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
5.4 kumpulan. .
menimbang berat badan .
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat badan.
3.5 badan. .
10 - 14 .
Nov TAJUK: Komposisi badan saya Membuat perkaitan antara komposisi badan Menyatakan nutrien makanan yang memberi tenaga dan membantu
4.5.2
dengan kecergasan fizikal. tumbesaran.
4.5
Menerangkan perkaitan antara senaman dengan pengurusan berat 64
OBJEKTIF 4.5.3
badan.
Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
M1 Merekod pertumbuhan diri dari segi 5.4.2
5.4 kumpulan.
ketinggian dan berat badan
. .
6.1 [4 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai cara mencegah
PENDIDIKAN KESIHATAN
risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit [47] pembiakan nyamuk.
bawaan nyamuk: Demam denggi Demam . . 20
TAJUK
malaria
Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
3.5 badan. .
.
TAJUK: Siapa lebih tinggi? Membuat perkaitan antara komposisi badan Membanding berat badan dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta
4.5.1
M43 4.5 dengan kecergasan fizikal. pertumbuhan normal. 63
OBJEKTIF . .
Mengukur ketinggian dan Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
5.4 kumpulan. .
menimbang berat badan .
PENDIDIKAN JASMANI Melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat badan.
3.5 badan. .
17 - 21 .
Nov TAJUK: Komposisi badan saya Membuat perkaitan antara komposisi badan Menyatakan nutrien makanan yang memberi tenaga dan membantu
4.5.2
dengan kecergasan fizikal. tumbesaran.
4.5
Menerangkan perkaitan antara senaman dengan pengurusan berat 64
OBJEKTIF 4.5.3
badan.
M1 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
Merekod pertumbuhan diri dari segi
5.4 kumpulan. .
ketinggian dan berat badan .

6.1 [5 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor 6.1.3 Mereka cipta bahan maklumat mencegah demam denggi dan
PENDIDIKAN KESIHATAN
risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit [49] demam malaria.
bawaan nyamuk: Demam denggi Demam . . 21
TAJUK malaria

Penyakit
ANDA PERLU SALIN DAN SORT
TARIKH YANG DISALIN DARI MINGGU TARIKH

M1 01 - 03 Jan M1 01 - 03 Jan
M10 03 - 07 Mac M2 06 - 10 Jan
M11 10 - 14 Mac M3 13 - 17 Jan
M12 17- 21 Mac M4 20 - 24 Jan 20 - keputeraan Sultan Kedah 21 - Thaipusam
M13 31 Mac - 4 April M5 27 - 31 Jan
M14 07 - 11 April M6 03 - 07 Feb 5 - 6 CNY
M15 14 - 18 April M7 10 - 14 Feb
M16 21 - 25 April M8 17 - 21 Feb
M17 28 April - 02 Mei M9 24 - 28 Feb
M18 05 - 09 Mei M10 03 - 07 Mac 3.03. - Israk Mikraj
M19 12 - 16 Mei M11 10 - 14 Mac
M2 06 - 10 Jan M12 17- 21 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGA22 & 30.03
M20 19 - 23 Mei M13 31 Mac - 4 April 3.04. - Israk Mikraj
M21 09 - 13 Jun M14 07 - 11 April
M22 16 - 20 Jun M15 14 - 18 April
M23 23 - 27 Jun M16 21 - 25 April
M24 30 Jun - 4 Julai M17 28 April - 02 Mei 01.05 Hari Pekerja
M25 7 - 11 Julai M18 05 - 09 Mei 06.05 Awal Ramadhan
M26 14 - 18 Julai M19 12 - 16 Mei
M27 21 - 25 Julai M20 19 - 23 Mei 19.05 wesak 22.05 - Nurzul Quran
M28 28/7 - 01 Ogos M21 09 - 13 Jun CUTI PENGGAL 1 24.05 - 08.06
M29 4 - 8 Ogos M22 16 - 20 Jun
M3 13 - 17 Jan M23 23 - 27 Jun
M30 18 - 22 Ogos M24 30 Jun - 4 Julai
M31 25 - 29 Ogos M25 7 - 11 Julai
M32 01 - 5 Sept M26 14 - 18 Julai
M33 08 - 12 Sept M27 21 - 25 Julai
M34 15 - 19 Sept M28 28/7 - 01 Ogos
M35 22 - 26 Sept M29 4 - 8 Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGA09.09 - 17.09
M36 29/9 - 3 Okt M30 18 - 22 Ogos
M37 06 - 10 Okt M31 25 - 29 Ogos
M38 13 - 17 Okt M32 01 - 5 Sept 01 Awal Muharram
M39 20 - 24 Okt M33 08 - 12 Sept 09.09 - YDPA
M4 20 - 24 Jan M34 15 - 19 Sept
M40 27 - 31 Okt M35 22 - 26 Sept
M41 3 - 7 Nov M36 29/9 - 3 Okt
M42 10 - 14 Nov M37 06 - 10 Okt
M43 17 - 21 Nov M38 13 - 17 Okt
M5 27 - 31 Jan M39 20 - 24 Okt
M6 03 - 07 Feb M40 27 - 31 Okt 27/10 Deepavali
M7 10 - 14 Feb M41 3 - 7 Nov
M8 17 - 21 Feb M42 10 - 14 Nov
M9 24 - 28 Feb M43 17 - 21 Nov

Jumlah hari mengikut minggu 205


Persekolahan 190
Cuti Peristiwa 12 CNY, HRP, DEE
Cuti Umum 12
Cuti Peristiwa Sebenar 15
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3

JAM WAKTU JAM WAKTU


KEMAHIRAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN
Pendidikan Kesihatan
Reproduktif dan Sosial 13 26
Aspek 1 dan 2 (PEERS)
Kemahiran Asas Permainan 12 24 Pemakanan 2 4
Olahraga Asas 4 8 Pertolongan Cemas 1 2
Pergerakan Berirama 2 4 JUMLAH 16 32
Gimnastik Asas 4 8
Rekreasi dan kesenggangan 2 4
KECERGASAN
Aspek 3 dan 4
Konsep kecergasan 2 4
Kapasiti aerobik 2 4
Kelenturan 1 2
Kekuatan dan daya tahan otot 2 4
Komposisi badan 1 2

JUMLAH 32 64
ADA 48
16
[1] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[2] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[3] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[4] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[5] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[6] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[7] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[8] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[9] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[10] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..
[11] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[12] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[13] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[14] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[15] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[16] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[17] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[18] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[19] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[20] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..
[21] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[22] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[23] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[24] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[25] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[26] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[27] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[28] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[29] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[30] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..
[31] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[32] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[33] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[34] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[35] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[36] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[38] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[37] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[40] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[39] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..
[42] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[41] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[44] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[43] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[46] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[45] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[48] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[47] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[50] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

[49] Mr Burn:
Anda boleh membuat ubahsuai lebar baris untuk memperlihatkan kandungan..

Anda mungkin juga menyukai