Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS


TARIKH/ HARI MASA

TEMA TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1.
2.
3.
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1.

AKTIVITI
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
(PdP)

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU BELAJAR
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
(BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________
ELEMEN MERENTASI  Keusahawanan  Teknologi Maklumat & Komunikasi  Pendidikan Kewangan
KURIKULUM (EMK)  Kreativiti & Inovasi  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya  Kelestarian Global

 Membanding beza  Menghubungkait  Menyelesaikan Masalah  Merekacipta


KEMAHIRAN BERFIKIR  Membuat Rumusan
 Mengeksperimen  Menginterpretasi  Membuat Ramalan
ARAS TINGGI
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Membuat keputusan  Menilai

 Gallery Walk  Kaedah JIGSAW


 Penyelesaian Masalah
ELEMEN/ TOOLS PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  (Lain-lain)
 Inkuiri Penemuan
 Think Pair Share  Pembentangan

HEBAT  Modul Hebat  Paparan Bahan Hebat Lembaran Kerja Bahan Hebat

 Lembaran Kerja  Pemerhatian  Tugasan  Lain-lain


PENILAIAN Pdpc
 Hasil Kerja  Kuiz  Online ..............................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan  Cuti Bencana / Cuti Khas
kerana ….  Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti Umum
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________