Anda di halaman 1dari 1

1.

NAMA: Taipkan Nama Anda Di Sini

2. Nombor fail Peribadi 12. Kategori


(Sekolah): Taip Di Sini Taipkan Kategori
(JPN):Taip Di Sini 13. Opsyen
Taipkan Opsyen
3. Nombor Kad Pengenalan 14. Tarikh Mengajar Di sini
Taip Di Sini Taipkan Tarikh Di Sini
Warna : 15. Nama Sekolah Dahulu .
4. Jantina : Sila Buat Pilihan i. Taipkan Nama Sekolah
ii. Taipkan Nama Sekolah
5. Jawatan : Taip Di Sini iii. Taipkan Nama Sekolah

6. Bangsa : Taip Disini 16. Kursus-kursus Yang Telah Dihadiri Tahun


Kewarganegaraan : Sila Buat Pilihan Semasa:
i. Taipkan Nama Kursus
7. Agama : Taip Di Sini ii. Taipkan Nama Kursus
iii. Taipkan Nama Kursus
8. Butir Kelahiran iv. Taipkan Nama Kursus
Tarikh Lahir : Taip Di Sini v. Taipkan Nama Kursus
No. Sijil Lahir : Taip Di Sini vi. Taipkan Nama Kursus
Tempat Lahir : Taip Di Sini vii. Taipkan Nama Kursus

9. Taraf Perkahwinan: 17. Lain-lain Kenyataan:


Status : Sila Buat Pilihan a. No. Sijil Pendaftaran Guru
Nama Suami/lsteri Taipkan Maklumat Di Sini
Taipkan Nama Suami b. No. KWSP
Pekerjaan Suami/lsteri Taipkan Maklumat Di Sini
Taipkan Pekerjaan Suami c. No. Cukai Pendapatan
Alamat Majikan Suami/lsteri Taipkan Maklumat Di Sini
Taipkan Baris Pertama Alamat d. No. Akuan Pinjaman Perumahan
Taipkan Baris Kedua Alamat Taipkan Maklumat Di Sini
e. No. Gaji
10. Perihal Perjawatan Taipkan Maklumat Di Sini
Tarikh Perlantikan: f. Nama Bank
Taipkan Tarikh Lantikan Anda Taipkan Maklumat Di Sini
(Sementara/Tetap/GST/GSTL) g. No. Akaun
Tarikh Pengesahan Jawatan Taipkan Maklumat Di Sini
Taipkan Tarikh Pengesahan h. Alamat Rumah
Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen Taipkan Baris Pertama Alamat
Taipkan Tarikh Pencen Taipkan Baris Kedua Alamat
Taipkan Baris Ketiga Alamat
11. Kelulusan:
Taipkan Baris Keempat Alamat
a. Akademik
Kelulusan Akademik Teringgi
b. Ikhtisas
Kelulusan Ikhtisas