Anda di halaman 1dari 2

SK PANTAI BORING

PETI SURAT 27
90107, BELURAN Tel :
SABAH E-mel :

Ruj. Kami :
Tarikh : BULAN 2019

ALAMAT PENERIMA/
SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN A (SEKIRANYA PENERIMA RAMAI)

Tuan,

TAJUK DALAM HURUF BESAR DAN BOLD TIDAK PERLU DIGARIS

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. ISI ISI ISI

3. ISI ISI ISI

Kerjasama dan perhatian pihak tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian dan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

______________________
( NAMA )
JAWATAN

Tel :
E-mel :

s.k.:
(fail sekolah)
No Ruj. di setiap helaian muka surat sebelah kiri

CONTOH SENARAI EDARAN. PENERIMA DITANDAKAN.