Anda di halaman 1dari 1

94- DOA MENOLAK FIRASAT BURUK / SIAL

‫َ اولا إلَايها اي‬،‫خيَيهراك‬


َ.‫غيَيهراك‬ ‫خيَيار إلم ا ي‬ ‫ الَلمههمم لا اي‬-205
‫طيَيار إلم اي‬
‫َ اولا ا ي‬،‫طيَيهراك‬
205. “Ya Allah! Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan, dan Tidak ada
kebaikan kecuali keba-ikanMu, serta tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau.” 1

1
HR. Ahmad 2/220, Ibnus Sunni no. 292, dan lihat Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 1065.