Anda di halaman 1dari 5

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK SJKC KUO KUANG 2

MINGGU BAHASA MELAYU SJKC KUO KUANG 2 TAHUN 2019

SUARA INTONASI GAYA KELANCARAN PENGHAYATAN PENAMPILAN MARKAH


BIL NAMA PESERTA TAJUK SYARAHAN
25% 25% 15% 15% 10% 10% PENUH
6H
6I
6J
6K
6L
6M
6N
6P
6Q
6R
6S
6T

Tandatangan Hakim :

……………………………………………………………………
( NAMA PENUH : )
BORANG AGREGAT
PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK SEKOLAH RENDAH / MENENGAH
KARNIVAL SENI PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH TAHUN 2014

GILIRAN MARKAH
BIL JUMLAH AGREGAT KEDUDUKAN
PESERTA 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6

DISAHKAN OLEH :
(NAMA KETUA HAKIM : …………………………………………………………………… )
BORANG KEPUTUSAN PENUH PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK
SEKOLAH MENENGAH / RENDAH
KARNIVAL SENI PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH TAHUN 2014

KEDUDUKAN NAMA PELAJAR / NAMA SEKOLAH JUMLAH MARKAH

JOHAN

NAIB JOHAN

KETIGA

KE-4

KE-5

KE-6

DISAHKAN OLEH :

NAMA : ……………………………………………………………………
(KETUA PANEL HAKIM DEKLAMASI SAJAK)