Anda di halaman 1dari 44

BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS: 4 USM

TOPIK NOMBOR BULAT HINGGA 100 000


SP 1.1(i) 1.1(ii) 1.1(iii) 1.1(iv) 1.2(i) 1.3(i) 1.3(ii) 1.4(i) 1.4(ii)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000


SP 2.1(i) 2.2(i) 2.3(i) 2.3(ii)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
KELAS : 4USM
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000


SP 3.1(i) 3.2(i) 3.3(i) 3.4(i) 3.4(ii)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
KELAS : 4USM
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK DARAB DALAM LINGKUNGAN 100 000


SP 4.1(i) 4.1(ii) 4.1(iii) 4.1(iv) 4.2(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
KELAS : 4USM
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK BAHAGI DALAM LINGKUNGAN 100 000


SP 5.1(i) 5.2(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
KELAS : 4USM
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK OPERASI BERGABUNG


SP 6.1(i) 6.2(i) 6.3(i) 6.3(ii)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
KELAS : 4USM
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN

TOPIK PECAHAN
SP 7.1(i) 7.1(ii) 7.2(i) 7.3(i) 7.4(i) 7.5(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
KELAS : 4USM
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS: 4 USM

TOPIK PERPULUHAN
SP 8.1(i) 8.1(ii) 8.2(i) 8.2(ii) 8.3(i) 8.4(i) 8.5(i) 8.5(ii) 8.6(i) 8.6(ii) 8.7(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4 UM

TOPIK PERATUS
SP 8.1(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS: 4 USM

TOPIK WANG HINGGA RM100 000


SP 10.1(i) 10.1(ii) 10.2(i) 10.2(ii) 10.3(i) 10.4(i)10.5(i) 10.6(i) 10.7(i) 10.8(i) 10.8(ii) 10.9(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN

TOPIK MASA DAN WAKTU


SP 11.1(i) 11.2(i) 11.3(i) 11.4(i) 11.5(i) 11.6(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
KELAS : 4USM
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS: 4 USM

TOPIK PANJANG
SP 12.1(i) 12.1(ii) 12.2(i) 12.2(i) 12.3(i) 12.4(i)12.5(i) 12.6(i) 12.7(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK JISIM
SP 13.1(i) 13.1(ii) 13.2(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK ISI PADU CECAIR


SP 14.1(i) 14.2(ii) 14.2(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK RUANG
SP 15.1(i) 15.2(i) 15.3(i) 15.3(ii) 15.4(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
KELAS : 4USM
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4USM

TOPIK KOORDINAT
SP 16.1(i) 16.1(ii) 16.1(iii)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,
BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4 UM

TOPIK NISBAH DAN KADAR


SP 17.1(i)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


BORANG CATATAN BAGI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
MATEMATIK TAHUN 4 2018

NAMA GURU: SUZANA BINTI ABD RAHMAN KELAS : 4 UM

TOPIK PERWAKILAN DATA


SP 18.1(i) 18.1(ii)
TARIKH
BIL NAMA MURID NO IC JANTINA TP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne


27
28
29
30
31
32
33
34
35

Disediakan oleh,

Hakcipta Koleksi Cgu Suzanne